studentie.ro  » universitar » admitere » ADMITERE FACULTATE 2015: Conditii de admitere, locuri si taxe la UBB, USAMV, "Stefan cel Mare" si "Alexandru Ioan Cuza"

ADMITERE FACULTATE 2015: Conditii de admitere, locuri si taxe la UBB, USAMV, "Stefan cel Mare" si "Alexandru Ioan Cuza"

Publicat: 04 Mai 2015 | Vizualizari: 2259

Esti din provincie si inca nu stii ce facultate sa urmezi? Daca Bucurestiul nu reprezinta cea mai buna varianta pentru tine, iti prezentam in continuare 3 mari universitati de tara si toate detaliile despre admiterea la facultate 2015 pe care trebuie sa le stii din timp. Iata despre ce este vorba:

Admitere facultate 2015: Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

Inscrierile la admiterea in facultatile Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca se vor desfasura incepand cu data de 14 iulie 2015, cu exceptia Facultatii de Teologie Greco-Catolica, unde incep cu data de 1 martie a.c.

Modalitatea de admitere la facultate 2015 difera in functie de facultatea aleasa, dupa cum urmeaza:

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
Media generala de BAC - 100% din media finala de admitere
Scrisoare de motivatie, dupa o structura data, care va primi calificativul „admis” sau „respins”

Facultatea de Drept
Nota obtinuta la proba scrisa, de verificare a rationamentului logic, cu o pondere de 50% din media de admitere
Media generala obtinuta la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 50% din media de admitere

Facultatea de Business
100% nota concursului de cunostinte, doar daca aceasta nota este cel putin egala cu 9,00 (noua 0%);
70% media de la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunostinte, daca nota examenului este cel putin egala cu 6,00 (sase 0%)
100% media examenului de bacalaureat in cazul in care candidatul nu a participat la concursul de cunostinte sau nu doreste sa se tina cont de aceasta nota

Facultatea de Litere
Proba scrisa la limba romana sau straina - 50%
Media examenului de bacalaureat - 50%

Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Educatie Fizica si Sport - Concursul de admitere este format din: Examen constand in parcurgerea unui traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice - cu pondere 100% in media finala
Kinetoterapie - Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice - cu califactiv admis/ respins (PROBA ELIMINATORIE) si examen scris constand in: Test grila la biologie - cu pondere 100% in media finala

Facultatea de Fizica
Examen scris tip test, iar media de admitere la facultate se va calcula dupa formula: Media de admitere = 0,3 x nota test scris + 0,7 x medie examen de bacalaureat

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Proba scrisa - 50%
Media de la examenul de bacalaureat - 50%

Facultatea de Studii Europene
Media aritmetica cu patru zecimale a oricaror doua probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)
Scrisoare de motivatie (admis/respins)

Facultatea de Teologie Greco-Catolica
Interviu tematic - cu pondere 50% in media finala
Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% in media finala

Facultatea de Teologie Ortodoxa

Teologie Ortodoxa Pastorala
Examen psihologic - eliminatoriu
Proba de aptitudini muzicale - eliminatoriu:
a. Intonarea unui cantec religios, popular sau patriotic, la alegerea candidatului,
b. Verificarea auzului muzical si a simtului ritmic.
Proba scrisa la Teologie Fundamentala şi Dogmatica, cu fundamentare biblica, cu o pondere de 60%.
Media generala a examenului de bacalaureat - 40%.

Teologie Pastorala Didactica si Teologie Ortodoxa - Asistena Sociala

Examen psihologic - eliminatoriu.
Invatatura de credinta ortodoxa - interviu cu o pondere de 60%.
Media generala a examenului de bacalaureat - 40%.

Arta sacra
Examen psihologic - eliminatoriu
Proba practica: Desen si culoare, cu o pondere de 60%.
Media generala a examenului de bacalaureat - 40%.

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivatie care se depune la inscriere, notat cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selectiei/Respins
Candidatii care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizati pe locuri bugetate, pe locuri in regim cu taxa sau vor aparea pe lista de asteptare, in functie de media examenului de bacalaureat si de optiunile exprimate in fisa de inscriere

Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
Media de admitere la facultate 2015 se calculeaza ca o medie ponderata intre nota obtinuta la testul de admitere si media obtinuta la examenul de Bacalaureat, dupa formula: media de admitere = 0,2*(nota testului de admitere) + 0,8*(media examenului de Bacalaureat).

Facultatea de Matematica si Informatica
Proba scrisa

Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului
Media la examenul de bacalaureat (cu pondere 70% in media finala);
Nota/punctajul obtinut la eseul motivational (cu pondere 30% în media finala).

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Eseu motivational, scris, datat si semnat de candidat, depus la momentul inscrierii, care va primi calificativul admis/respins. Eseul motivational constituie proba de admitere.
Ordonarea candidatilor declarati admisi la criteriul 1 dupa media generala de admitere. Media generala de admitere este media generala de bacalaureat la care se adauga, daca este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fara a depasi nota 10.

Facultatea de Istorie si Filosofie
Scrisoare de motivatie

Facultatea de Geografie
Scrisoare de motivatie
Media examenului de la bacalaureat

Facultatea de Biologie si Geologie
Test grila, la alegere
Media examenului de la bacalaureat

Pentru continutul dosarelor de admitere la facultate, consulta pagina fiecarei facultati de mai jos:

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii

Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica

Facultatea de Matematica si Informatica

Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Istorie si Filosofie

Facultatea de Geografie

Facultatea de Biologie si Geologie

Facultatea de Drept

Facultatea de Business

Facultatea de Litere

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Fizica

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Facultatea de Studii Europene

Facultatea de Teologie Greco-Catolica

Facultatea de Teologie Ortodoxa

Pentru depunerea dosarelor de admitere la facultate 2015, candidatii vor fi nevoiti sa scoata din buzunar sume diferite in functie de facultatea pentru care concureaza, dupa cum urmeaza:

 • 250 lei: Facultatea de Drept
 • 210 lei: Facultatea de Litere
 • 200 lei: Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Facultatea de Matematica si Informatica, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Facultatea de Studii Europene
 • 180 lei: Facultatea de Teatru si Televiziune
 • 150 lei: Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Geografie, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
 • 140 lei: Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, Facultatea de Teologie Romano-Catolica
 • 130 lei: Facultatea de Istorie si Filosofie, Facultatea de Business, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
 • 120 lei: Facultatea de Biologie si Geologie
 • 110 lei: Facultatea de Teologie Reformata
 • 100 lei: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Facultatea de Teologie Ortodoxa
 • 80 lei: Facultatea de Fizica, Facultatea de Teologie Greco-Catolica

In ceea ce priveste taxele de scolarizare, si acestea sunt diferite in functie de facultatea aleasa si sunt cuprinse intre 2.000 lei si 4.500 lei pe an. Iata mai jos ce taxa percepe facultatea la care vrei sa te inscrii:

Admitere Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
Admitere Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
Admitere Facultatea de Matematica si Informatica
Admitere Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului
Admitere Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Admitere Facultatea de Istorie si Filosofie
Admitere Facultatea de Geografie
Admitere Facultatea de Biologie si Geologie
Admitere Facultatea de Drept
Admitere Facultatea de Business
Admitere Facultatea de Litere
Admitere Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Admitere Facultatea de Fizica
Admitere Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Admitere Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
Admitere Facultatea de Studii Europene
Admitere Facultatea de Teatru si Televiziune
Admitere Facultatea de Teologie Greco-Catolica
Admitere Facultatea de Teologie Ortodoxa
Admitere Facultatea de Teologie Reformata
Admitere Facultatea de Teologie Romano-Catolica

Admitere facultate 2015: Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava

Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava a facut public de curand regulamentul de admitere la facultate pentru sesiunea 2015. Daca vrei sa urmezi cursurile uneia din cele 9 facultati ale USV vei pregati un dosar care sa contina urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere tip;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original, sau adeverinta (pentru promotia 2015) in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
 • pentru candidatii care se inscriu si la o alta facultate, in locul diplomei de bacalaureat se va anexa o copie legalizata a acesteia precum si o adverinta eliberata de facultatea unde a fost depus originalul diplomei de bacalaureat;
 • copie legalizata dupa diploma de bacalaureat;
 • foaia matricola pentru studiile liceale, in original;
 • diploma de licenta (diploma echivalenta acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolventii care doresc sa urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau sa se inscrie pentru continuarea studiilor, in original;
 • foaia matricola de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenta, in original, absolventii care doresc sa urmeze un al doilea program de studii;
 • daca este cazul, documentul in original care atesta distinctia obtinuta la faza nationala sau internationala a unor olimpiade scolare sau Certificatul de agrementare eliberat de Universitatea „Stefan cel Mare” in urma concursului „Student pentru 1 zi”;
 • certificatul de nastere in copie legalizata;
 • certificatul de casatorie in copie legalizata (daca este cazul);
 • cerere prin care se solicita inscrierea in documentele de studii si a numelui dobandit ulterior (prin casatorie sau prin Hotarare Judecatoreasca), unde este cazul;
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza un al doilea program de studii, cu precizarea numarului de semestre finantate de la buget);
 • adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unitatilor de invatamant preuniversitar si vizata de cabinetul medical al universitatii, daca este cazul. Adeverintele care nu au consemnate eventuale tulburari in starea de sanatate pot fi depuse de candidati la dosarul de inscriere fara viza Cabinetului Medical Studentesc;
 • copie dupa buletinul/cartea de identitate;
 • chitanta de plata a taxei de inscriere (eliberata de casieria universitatii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxa (unde este cazul);
 • 2 poze tip buletin.


Modalitatea de admitere la facultate ramane neschimbata, iar inscrierile se vor desfasura in perioada 13-31 iulie 2015 si intre 7-11 septembrie 2015, pentru sesiunea din septembrie, in cazul in care raman locuri neocupate in vara. Ca sa afli care sunt taxele de inscriere si modalitatea de admitere, acceseaza pagina fiecarei facultati in parte de mai jos:

Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management

Locuri taxa: 17
Locuri buget: 110

Facultatea de Stiinte ale Educatiei

Locuri taxa: 25
Locuri buget: 75

Facultatea de Inginerie Alimentara

Locuri taxa: 116
Locuri buget: 114

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica

Locuri taxa: 638
Locuri buget: 173
ID: 330

Facultatea de Istorie si Geografie

Locuri taxa: 234
Locuri buget: 156
ID: 110

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Locuri taxa: 83
Locuri buget: 102

Facultatea de Inginerie Electrica siStiinta Calculatoarelor

Locuri taxa: 70
Locuri buget: 305

Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii

Locuri taxa: 198
Locuri buget: 177
ID: 50

Facultatea de Silvicultura

Locuri taxa: 70
Locuri buget: 80
ID: 75

Admitere facultate 2015: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

La fel ca majoritatea universitatilor, USAMV Cluj-Napoca va derula inscrierile la admitere la facultate in perioada 13-18 iulie 2015 si 7-12 septembrie 2015, pentru situatia in care raman locuri libere la sesiunea din vara.

Selectia candidatilor USAMV din Cluj, la studiile universitare de licenta (pe domenii si programe de studii ) pentru anul universitar 2015-2016 se face cu examen de admitere, dupa media obtinuta la examenul de bacalaureat, cu exceptia Facultatii de Medicina Veterinara, unde probele specifice de concurs sunt dupa cum urmeaza:

Medicina Veterinara - linia de studiu romana

Media de bacalaureat - 70%
Proba teoretica (Biologie clasa XI, test grila) - 15%
Proba teoretica (Chimie clasa X, test grila) - 15%

Medicina Veterinara - linii de studiu engleza si franceza
Media de bacalaureat sau echivalent - 85%
Motivatia alegerii profesiei si a FMV CN (eseu) - 10%
Voluntariat in folosul comunitatii si/sau al protectiei animalelor (adeverinta) - 5%

DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidatii il vor depune la ghiseul de inscriere a candidatilor va contine urmatoarele documente:

 • fisa de inscriere care va fi completata electronic de catre candidat in spatii special amenajate; fisa este completata si semnata de fiecare candidat. In cadrul unei facultati, candidatii pot completa fisa de inscriere pentru o singura specializare sau pentru mai multe specializari dintr-un domeniu, in ordinea preferintelor.
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul face cunoscut faptul daca a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului si formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxa).
 • carte de identitate - original si copie
 • diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente cu acestea, in original sau copii legalizate; absolventii de liceu din promotia anului 2014 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat. Acesti candidati, in cazul in care vor fi declarati admisi in urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat si foaia matricola in original pana la data specificata de catre Comisia de Admitere.
 • certificat de nastere, in copie legalizata;
 • adeverinta medicala tip MS 18.1.1., eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la concursul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza.
 • doua fotografii ¾ cm;
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire a unei facultati, in original, sau copie legalizata pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;
 • dosar plic
 • chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere.


Taxa de inscriere la admitere la facultate 2015 este in valoare de 100 lei si este valabila pentru toate facultatile USAMV Cluj-Napoca. In ceea ce priveste taxele de scolarizare, acestea sunt in valoare de 3.000 lei la IF si 2.500 lei la ID, cu exceptia Facultatii de Medicina Veterinara, unde taxa este de 4.800 lei.

Facultatea de Medicina Veterinara

Buget: 160

Taxa: 80

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Buget: 195

Taxa: 115

Facultatea de Agricultura

Buget: 200

Taxa: 90

ID: 90

Facultatea de Horticultura

Buget: 310

Taxa: 260

ID: 50

Facultatea de Stiinta si Tehnlogia Alimentelor

Buget: 135

Taxa: 70

ID: 50

Admitere facultate 2015: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi aduce schimbari in procesul de admitere de anul acesta: pe de o parte, candidatii vor avea mai putine emotii la admitere datorita numarului de locuri crescut, iar, pe de alta parte, vor creste si taxele de scolarizare si admitere la unele facultati.

Desi sunt din ce in ce mai putini candidati inscrisi la admitere, numarul de locuri disponibile va fi mai mare cu 189 fata de 2014, ajungand anul acesta la 3.555, atat la taxa, cat si la buget, in cadrul universitatii.

In ceea ce priveste taxele de admitere la facultate 2015, acestea raman la fel, cu exceptia Facultatii de Geografie si Geologie, care a marit taxa de inscriere de la 100 de lei la 190 pentru orice specializare. Se observa si o marire a taxei de scolarizare in cadrul Facultatii de Filosofie si Stiinte Social Politice, unde studentii care vor fi inmatriculati in toamna 2015 vor plati 3.000 de lei anual fata de colegii sai din anul doi care au scos din buzunar cu 300 de lei mai putin.

Modalitatea de admitere la facultatile Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va fi concursul pe baza de dosar, unde media examenului de bacalaureat va conta in proportie de 100%, ce exceptia Facultatii de Informatica, unde candidatii vor sustine un test la Matematica sau Informatica, la alegere, nota care va avea un procent de 50% din media finala.

Vrei sa fii la curent cu toate noutatile despre admiterea la facultate 2015? Viziteaza sectiunea Admitere facultate din Studentie.ro.

Autor: Andreea Catan
Foto:bookboon.com

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: Studio20
Nivel cariera: 1 - 2 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI, Cluj Napoca, Iasi, Pitesti, Ploiesti
Perioada de valabilitate: 2022-06-26 00:00:00 - 2022-07-08 00:00:00