ADMITERE FACULTATE 2015: Locuri si taxa de studii la Universitatea "Ovidius" din Constanta
3/36920
calendar_month 30 Iun 2015, 00:00
Doua saptamani ne mai despart de startul inscrierilor la admiterea la facultate 2015. Universitatea "Ovidius" din Constanta isi asteapta candidatii in perioada 13-24 iulie 2015 pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe baza de concurs de dosare si intre 13-20 iulie 2015 pentru domeniile de studiu care au probe de concurs.

Taxa de admitere perceputa pentru depunerea dosarului este de 100 lei, cu exceptia Facultatii de Arte, unde este in valoare de 150 lei.

ADMITERE FACULTATE 2015: S-a afisat numarul de locuri la UNATC

ADMITERE FACULTATE 2015: Ce acte va contine dosarul de inscriere

1. cererea-tip de inscriere pentru concursul de admitere;
2. certificatul de nastere, in copie legalizata;
3. actul de identitate in copie simpla;
4. certificatul de casatorie, in copie legalizata, pentru candidatii casatoriti (care si-au schimbat numele);
5. diploma de bacalaureat sau, pentru promotia 2015, adeverinta de bacalaureat, in original. Candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata;
6. foaia matricola in original/copie legalizata;
7. Adeverinta medicala eliberata dupa caz de catre medicul de familie sau de catre medicul scolar care atesta ca persoana respectiva este apta din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candideaza. Pentru Facultatea de Educatie Fizica si Sport se vor respecta prevederile din metodologia proprie de admitere.
8. doua sau patru fotografii color - dupa caz, tip buletin/carte de identitate;
9. chitanta de plata a taxei de inscriere sau, unde este cazul, adeverinta sau documentele din care sa rezulte motivul pentru scutirea de taxa de inscriere;
10. daca e cazul, adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (cu sau fara taxa) la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, cu drept de inscriere la concursul de admitere si diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata (originalul ramanand la prima facultate);
11. copie certificata conform cu originalul de pe legitimatia de concurs care atesta inscrierea la primul domeniu de studiu de licenta (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimatia de concurs se va face la secretariatul facultatii unde are loc inscrierea, prin aplicarea semnaturii sefului comisiei tehnice de admitere si a stampilei acesteia;
12. pentru candidatii de etnie rroma, dosarul va cuprinde, pe langa actele mai sus mentionate, urmatoarele documente: recomandarea scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a rromilor din care sa rezulte ca respectivul candidat face parte din aceasta etnie; calitatea de membru al respectivei organizatii nu este luata in considerare;
copie legalizata a hotararii judecatoresti care atesta constituirea legala a organizatiei respective;
declaratie pe proprie raspundere ca respectivul candidat face parte din etnia rroma;
cerere de intentie cu precizarea facultatii si a domeniului pentru care respectivul candidat doreste sa candideze, vizata de Secretarul Sef al Universitatii.

ADMITERE FACULTATE 2015: Locuri, taxe de studii si modalitate de admitere la Universitatea "Ovidius" din Constanta


Modalitatea de admitere difera in functie de facultate si se poate desfasura fie pe baza de concurs de dosare dupa media examenului de bacalaureat, fie prin sustinerea unor probe de concurs.



Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
Locuri: 485, dintre care 125 la IFR
Taxa studii: 2.700 lei specializarea Drept ZI, 2.200 lei la specializarile Drept si Administratie publica IFR, 2.500 lei specializarea Administratie publica ZI, 2.000 lei la specializarile Asistenta manageriala si secretariat si Sociologie

Modalitate de admitere

Criterii de admitere la toate programele de studii: Concurs de dosare - media obtinuta la examenul de bacalaureat (100%).

Facultatea de Medicina
Locuri: 475
Taxa studii: 7.000 lei la specializarea Medicina, 3.500 lei la specializarea Asistenta medicala generala, 4.000 lei la specializarea Balneofizio-kinetoterapie si recuperare

Modalitatea de admitere

La programul de studii Medicina (in limba romana), examenul include o proba scrisa, totalizand un numar de 100 de intrebari, din doua discipline studiate in liceu: Biologie (intr-o pondere de 75%) si Chimie organica sau Fizica, la alegerea candidatului, (intr-o pondere de 25%); optiunea este exprimata de candidati la inscriere .

Departajarea candidatilor cu punctaje egale se va face dupa urmatoarele criterii:
• media de la bacalaureat,
• nota obtinuta la prima proba scrisa la examenul de bacalaureat.

La programul de studii Asistenta Medicala Generala examenul include o proba scrisa cu intrebari din cadrul disciplinei de Biologie; numarul intrebarilor este de 60.

Departajarea candidatilor cu punctaje egale se va face dupa urmatoarele criterii:
• media de la bacalaureat,
• nota obtinuta la prima proba scrisa la examenul de bacalaureat

Durata probei scrise va fi de 3 ore in cazul programului de studii Medicina (in limba romana) si de 2 ore pentru admiterea la programul de studii Asistenta Medicala Generala.

La programul de studii Balneofiziokinetoterapie si recuperare admiterea se face prin concurs de dosar. Criteriul de admitere: media de admitere este media de bacalaureat.

Departajarea candidatilor cu punctaje egale se va face dupa urmatoarele criterii:
• nota obtinuta la prima proba scrisa la examenul de bacalaureat,
• nota obtinuta la a doua proba scrisa la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Locuri: 240
Taxa studii: 2.900 lei la specializarile Sociologie si Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar, 2.600 lei la specializarile Psihopedagogie speciala si Asistenta sociala

Modalitate admitere

100% media de la examenul de bacalaureat.

In situatia in care sunt medii egale, se apeleaza la criterii de departajare:
a) nota obtinuta la Examenul de Bacalaureat la proba scrisa la Limba romana;
b) nota obtinuta la examenul de bacalaureat la proba specifica profilului dupa cum urmeaza: pentru profilul real din filiera teoretica:proba la matematica; pentru profilul umanist din filiera teoretica: proba la o limba de circulatie internationala; pentru filiera tehnologica: proba scrisa disciplinara specifica profilului; pentru filiera vocationala: proba scrisa, dupa caz, specifica profilului ori specializarii;

Pentru domeniul Stiinte ale educatiei, specializarea Pedagogie invatamant primar si prescolar candidatii vor sutine Probele de aptitudini (eliminatorii) la Comunicare in limba romana, desen, educatie fizica si muzica, cu rezultat ADMIS/RESPINS.

Facultatea de Medicina Dentara

Locuri: 100
Taxa studii: 7.000 lei la specializarea Medicina dentara, 4.500 lei la specializarea Tehnica dentara

Modalitate admitere

La programul de studii Medicina Dentara, concursul consta dintr-un singur test grila, care va contine 100 intrebari. Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere, incepand cu sesiunea iulie 2015, pentru programul de studii Medicina Dentara: 75 % Biologie si 25% Chimie organica sau Fizica (la alegere)

Criterii de departajare pentru candidatii cu medii egale:
media la examenul de bacalaureat;
nota obtinuta la prima proba a examenului de bacalaureat.

La programul de studii Tehnica Dentara, forma de examinare: o proba de aptitudini. Proba de aptitudini consta in: Modelaj din gips dupa un model dat. Incepand cu sesiunea iulie 2015, in calculul mediei generale de admitere ponderea notei de la proba de aptitidini este de 50%, iar ponderea mediei de la examenul de bacalaureat este de 50%.

Criterii de departajare pentru candidatii cu medii egale:
media la examenul de bacalaureat;
nota obtinuta la prima proba a examenului de bacalaureat.

Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Locuri: 210
Taxa studii: 3.000 lei

Modalitate admitere

Domeniul de licenta: Stiinta Sportului si Educatiei Fizice

Programele de studii:
Educatie fizica si sportiva (forma de invatamant IF si IFR)
Sport si Performanta Motrica (forma de invatamant IF)
Kinetoterapie si motricitate speciala (forma de invatamant IF)

IF - invatamant cu frecventa; IFR - invatamant cu freceventa redusa

Admiterea la programele de licenta se va face pe baza urmatoarelor probe:
proba eliminatorie: Traseu aplicativ (contracronometru) notat cu admis/respins
proba 1 - la alegere - intre: Atletism (100 m, 800 m - fete, 100 m, 1000 m - baieti) sau Gimnastica (exercitiu impus la sol)
proba 2 - la alegere un joc sportiv dintre urmatoarele:
Baschet, handbal, volei - fete
Baschet, handbal, volei, fotbal - baieti.

Ponderea probelor in media de admitere:
Proba 1 - 45%
Proba 2 - 45%
Media de bacalaureat - 10%

La medii egale se va apela la urmatoarele criterii de departajare:
Nota obtinuta la proba 1;
Nota obtinuta la proba 2;
Media de bacalaureat.

Conditii speciale de inscriere la concurs pentru sportivii de performanta

Sunt inscrisi si considerati admisi, fara concurs, pe locuri fara taxa, candidatii ocupanti ai locurilor I, II sau III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.). Candidatii care fac parte din categoria mentionata pot beneficia de un singur loc subventionat (fara taxa) in invatamantul superior de stat.

Sunt inscrisi si considerati admisi fara concurs, pe locuri cu taxa, candidatii ocupanti ai locurilor IV, V si VI la J.O., C.M.,si C.E (seniori, tineret, juniori), componentii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale J.O., C.M. si C.E (seniori, tineret, juniori) si campionii nationali (seniori, tineret, juniori).

Sportivii cu performantele mentionate obtinute pe timpul studiilor gimnaziale si/sau liceale beneficiaza de facilitatile de mai sus intr-o perioada de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

Facultatea de Litere
Locuri: 462, dintre care 144 la buget, 248 la taxa si 70 la IFR
Taxa studii: 3.000 lei

Modalitate admitere

Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza / franceza / italiana / portugheza / spaniola / germana / turca):
Proba orala de competenta lingvistica la limba romana (nota minima 5). pondere 50%
Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna (engleza / italiana):
Concurs de dosare : Media generala a examenului de la bacalaureat. pondere 100%

Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (germana / turca / portugheza):
Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

Limba si literatura engleza - O limba si literatura moderna (italiana / franceza):
Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

Limba si literatura franceza - O limba si literatura moderna (italiana):
Proba orala de competenta lingvistica la limba franceza (nota minima 5). pondere 50%
Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

Limba si literatura franceza - O limba si literatura moderna (engleza):
Proba orala de competenta lingvistica la limba franceza (nota minima 5). pondere 50%
Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

Limbi moderne aplicate (engleza - franceza):
Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

Limbi moderne aplicate (engleza - italiana):
Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

Studii americane:
Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (nota minima 5). pondere 50%
Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

Jurnalism:
1. Proba orala pentru testarea aptitudinilor de creativitate si expresivitate (nota minima 5). pondere 50%
2. Media generala a examenului de bacalaureat. pondere 50%

Pentru studii universitare de licenta (pentru candidatii membri ai statelor UE, SEE, CE)

Criterii de departajare, in cazul mediilor egale:
Criteriul 1: Nota obtinuta la bacalaureat, la examenul de Limba si literatura nationala (limba statului care a eliberat diploma de bacalalureat).
Criteriul 2: Nota obtinuta la proba orala de admitere

Olimpicii care au obtinut la faza nationala premiile I, II sau III, la limba romana sau limbi straine vor fi admisi pe locurile bugetare, fara examen de admitere, la specializarea A sau B, la care au obtinut premiul respectiv.

Pentru studii universitare de licenta (pentru candidatii straini pe cont propriu valutar)

Criterii de departajare :
Criteriul 1: Media generala a examenului de bacalaureat sau, dupa caz, a studiilor de liceu.
Criteriul 2: Media notelor la prima limba straina, obtinute pe parcursul anilor de liceu.

Conditii de admitere:
Proba orala de competenta lingvistica la limba engleza (admis / respins)

Cetatenii straini din state terte UE, SEE si CE pot candida la admiterea la studii universitare numai pe locuri cu taxa in valuta, in baza Scrisorii de acceptare la studii emisa de Directia Generala Relatii Internationale.

Facultatea de Constructii
Locuri: 190, dintre care 77 la buget si 113 la taxa
Taxa studii: 3.000 lei

Modalitate admitere

Concurs de admitere fara probe scrise, numai pe baza rezultatelor de la examenul de bacalaureat si a documentelor depuse la dosar.

Criteriile de departajare in cazul mediilor generale de admitere egale sunt:
1 - nota obtinuta la bacalaureat, la proba scrisa de limba si literatura romana
2 - punctajul obtinut la bacalaureat la proba de evaluare a competentelor digitale.

Facultatea de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole
Locuri: 414, dintre care 106 la buget si 308 la taxa
Taxa studii: 3.350 la specializarile Biologie, Ecologie si protectia mediului, Agricultura si Horticultura, 3.000 lei la specializarea Inginerie economica in agricultura, 3.100 lei la specializarile Geografie si Geografia turismului

Modalitate admitere

Concursul de admitere la ciclul de studii de licenta, pentru toate domeniile de studii, consta in analiza dosarelor candidatilor (concurs de dosare), fara probe scrise. Ierarhizarea candidatilor se face tinand cont de media la examenul de bacalaureat; media de admitere pentru admiterea 2015 este media de la examenul de bacalaureat.

Departajarea candidatilor la admiterea la studii de licenta se face astfel:

a - la toate programele de studii, primul criteriu de departajare este: media obtinuta la examenul de bacalaureat la limba romana.
b - al doilea criteriu de departajare:
b1 - pentru programele de studiu din domeniul Agronomie: nota obtinuta la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, in ordinea precizata sau disciplina Stiinte;
b2 - pentru programele de studiu din domeniul Horticultura: nota obtinuta la examenul de bacalaureat la una din disciplinele de specialitate: chimie, biologie, in ordinea precizata sau disciplina Stiinte;
b3 - pentru programele de studiu din domeniul Geografie: nota obtinuta la examenul de bacalaureat la disciplina Geografie sau disciplina Stiinte;
b4 - pentru programele de studiu din domeniul Biologie: nota obtinuta la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinte;
b5 - pentru programele de studiu din domeniul Stiinta mediului: nota obtinuta la examenul de bacalaureat la disciplina Biologie sau disciplina Stiinte.

Facultatea de Arte
Locuri: 60, dintre care 55 la buget si 5 la taxa
Taxa studii: 5.000 lei

Modalitate admitere

Artele Spectacolului (Actorie)PROBA I: vocationala - se apreciaza cu admis/respins

subproba 1 - practic:
1. recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica romaneasca si universala si prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;
2.verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice,miscare si dans;
3. lectura la prima vedere.

subproba 2 - colocviu
1. discutie libera pe baza bibliografiei afisate.

PROBA II: ponderea in media de admitere: - 100%

subproba 1 - practic - pondere 50%:
- atelier de improvizatie: testarea imaginatiei creatoare.

subproba 2 - practic - pondere 50%:
- interpretarea unui monolog, povestire, versuri din dramaturgia universala sau romaneasca, la alegerea comisiei din repertoriul candidatului;

* Repertoriul candidatului va cuprinde un numar de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o povestire din literatura romana sau universala, un monolog din repertoriul national sau universal si un cantec (cu sau fara acompaniament).

Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

Artele Spectacolului (Coregrafie)

PROBA I: vocationala - se apreciaza cu admis / respins
Colocviu
Discutie libera pe baza unui spectacol coregrafic vizionat, care poate fi clasic, modern sau contemporan.

PROBA II: ponderea in media de admitere: - 100%

subproba 1 - scris - pondere 50%
Alcatuirea unui sinopsis pe baza unei teme propuse de comisie.

subproba 2- practic - pondere 50%
Improvizatie de miscare, pe baza unor teme muzicale propuse de comisie

Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

Interpretare Muzicala (Canto)

PROBA I: vocationala -se apreciaza cu admis/respins - practic
1 arie clasica sau romantica/ 1 melodie/ 1 cantec traditional/ 1 piesa muzicala/ 1 lied/ 1 melodie/ 1 piesa muzicala/ 1 romanta/ 1 cantec

PROBA II: ponderea in media de admitere: - 100% - practic
Recital format din 2 arii si 2 lieduri/ 2 melodii si 2 romante/ 2 piese traditionale si 2 romante.

Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

Pedagogie Muzicala

PROBA I: vocationala - se apreciaza cu admis/respins - practic / oral
• Intonarea la prima vedere a unui solfegiu in cheile sol si fa, intr-o tonalitate cu cel mult 2 (doua) alteratii in armura, cu modulatii si inflexiuni modulatorii, in orice masura simpla sau compusa omogen, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate (sincope si contratimpi pe timpi, jumatati si sferturi de timpi, triolete egale, inegale, cu valori cumulate); analiza ritmico-melodica a solfegiului;
• Dictat oral de 2 masuri in cheia sol, intr-o tonalitate cu cel mult 2 (doua) alteratii in armura, in masura de trei sau patru timpi, cu formule ritmice cu grad mediu de dificultate.

PROBA II: ponderea in media de admitere: - 100% - practic / oral
Verificarea cunostintelor din urmatoarele teme: notatia muzicala; divizarea normala si exceptionala a valorilor de note; ritmul si metrul muzical, clasificarea masurilor; sincopa, contratimpul, anacruza; intervalele muzicale; acordurile de 3 si 4 sunete; tonalitati majore si minore cu pana la 7 alteratii constitutive inclusiv; variantele majorului si minorului; inrudirea tonalitatilor; cromatizarea gamelor majore si minore.

Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

Pedagogia Artelor Plastice si Decorative

PROBA I - vocationala - se apreciaza cu Admis / Respins
Desen - studiu practic 6 ore: creion/carbune pe hartie, 50×70 cm.
- natura statica cu elemente naturale, artificiale, geometrice, etc.
- model viu-figura intreaga, cu un obiect in mana, cu palarie, cu esarfa, etc. stand pe scaun. Modelul este vesmantat sau seminud.
- modele antice turnate in ghips: Moise, Laocoon, Venus, Hermes, Niobe, etc.
- fragmente anatomice: mana, picior, nas, ureche, etc. turnate in ghips
- fragmente de arhitectura: coloana, capitel, basorelief, etc. turnate in ghips.

PROBA II - specialitate - Ponderea in media de admitere: - 100%

Subproba 1 - pondere 70%
Culoare - studiu practic 6 ore tempera/hartie, 50×70cm

Subproba 2 - pondere 30%
Interviu cu mapa oral (minim 20 de lucrari, orice dimensiune si tehnica din care sa reiasa preocuparile personale ale candidatului.

Interviul cuprinde: o discutie libera pe marginea lucrarilor prezentate in mapa; analiza unei imagini dintr-un album de arta, la prima vedere, din care sa reiasa cultura generala de specialitate (limbaj plastic si istoria artei), intuitia, aprecierea corecta a valorii si coerenta in exprimare; motivatia alegerii acestei specializari.

Mapa trebuie sa cuprinda minim 20 de lucrari executate de catre candidat de-a lungul timpului si care reprezinta preocuparile sale personale, in orice tehnica si dimensiune max. 50 x 70cm.

Criterii departajare medie egala: Media la bacalaureat

Facultatea de Farmacie
Locuri: 200
Taxa studii: 7.000 lei la specializarea Farmacie, 3.500 lei la specializarea Asistenta de Farmacie

Modalitate admitere

SPECIALIZAREA FARMACIE

Forma de examinare teste grila cu 100 intrebari:
- 50 intrebari Biologie (clasa a Xl-a)
- 50 intrebari Chimie organica (clasele a X-a si a Xl-a)

• Ierarhizarea candidatilor la admiterea la studii de licenta, specializarea Farmacie, se face tinand cont de media la concursul de admitere.
• Calcularea mediei de admitere: 50% nota la proba scrisa la Biologie (Anatomia Omului) si 50% nota la proba scrisa la Chimie Organica. Media se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire.
• Departajarea candidatilor la admitere se face astfel:
1. media obtinuta la Bacalaureat;
2. media obtinuta la examenul de Bacalaureat la limba romana, pentru candidatii din Romania, respectiv, calificativul din Certificatul de Competenta ligvistica, limba romana, pentru candidatii din U.E.

2. SPECIALIZAREA ASISTENTA DE FARMACIE

Concursul de admitere consta din analiza dosarelor candidatilor.

• Ierarhizarea candidatilor la admiterea la studii de licenta, specializarea Asistenta de Farmacie, se face tinand cont de media la examenul de bacalaureat 100%;
• Departajarea candidatilor la admitere se face astfel:
1. nota obtinuta la examenul de Bacalaureat la una din disciplinele: chimie, biologie, matematica, in ordinea prezentata;
2. media obtinuta la examenul de bacalaureat la limba romana.

Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Navala
Locuri: 487, dintre care 109 la buget, 228 la taxa si 150 la IFR
Taxa studii: 3.000 lei

Modalitate admitere

Concursul de admitere, pentru ciclul de studii de licenta, se desfasoara sub forma de concurs de dosare, astfel:

(1) Ierarhizarea candidatilor se face in limita numarului de locuri, in ordinea descrescatoare a mediei la examenul de bacalaureat;
(2) In caz de medii egale pe ultimul loc la studii fara taxa sau cu taxa, departajarea candidatilor se face in baza urmatoarelor criterii aplicate in aceasta ordine:
Criteriul 1 - nota obtinuta la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: matematica sau fizica sau chimie in aceasta ordine;
Criteriul 2 - nota obtinuta la examenul de bacalaureat la limba romana.

Facultatea de Istorie si Stiinte Politice
Locuri: 126, dintre care 68 la buget si 58 la taxa
Taxa studii: 2.700 lei

Modalitate admitere

Criteriul de admitere la programele de licenta:
media la examenul de bacalaureat, in procent de 100%

Criteriile de departajare la programele de licenta:
Nota obtinuta la examenul de bacalaureat la disciplina Limba si literatura romana;
Nota de la pachetul optional obtinuta la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Matematica si Informatica
Locuri: 320, dintre care 82 la buget si 238 la taxa
Taxa studii: 2.900 lei

Modalitate admitere

Concursul de Admitere la studii de licenta la Facultatea de Matematica si Informatica consta in evaluarea datelor din documentele ce alcatuiesc fiecare dosar de concurs. Candidatii vor fi clasificati pe baza mediei de admitere care se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Media de admitere = (85 x N1 + 15 x N2) / 100
N1 = media generala obtinuta la examenul de Bacalaureat
N2 = nota la disciplina Matematica sau Informatica obtinuta in cadrul examenului de Bacalaureat

In cazul mediilor de admitere egale, candidatii vor fi departajati dupa urmatoarele criterii de departajare, in ordine:
Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Matematica/Informatica – scris;
Nota la examenul de Bacalaureat la disciplina Limba si literatura româna – scris.
Data inscrierii si numarul legitimatiei de concurs (antecedenta are prioritate).

Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie
Locuri: 190
Taxa studii: 3.500 lei

Modalitate admitere

Concursul de admitere, atat pentru ciclul de studii de licenta cat si pentru cel de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfasoara fara probe scrise si consta din analiza dosarelor candidatilor.

Ierarhizarea candidatilor la admiterea la studii de licenta se face tinand cont de media la examenul de bacalaureat.

Departajarea candidatilor la admiterea la studii de licenta se face astfel:
- Pentru programele de studii Chimie, Prelucrarea Petrolului si Petrochimie, Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice:
a) nota obtinuta la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: chimie, matematica sau economie in ordinea precizata;
b) media obtinuta la examenul de bacalaureat la limba romana.

- Pentru programele de studii Fizica tehnologica si Electronica aplicata:
a) nota obtinuta la examenul de bacalaureat la una din disciplinele: fizica, matematica sau economie, in ordinea precizata;
b) media obtinuta la examenul de bacalaureat la limba romana.

Ierarhizarea candidatilor la admiterea la studii de masterat se face tinand cont de media la examenul de licenta.

Departajarea candidatilor la admiterea la studii de masterat se face in functie de nota obtinuta la examenul de licenta la proba 1 (teoretica).

Facultatea de Stiinte Economice
Locuri: 908, dintre care 224 la buget, 484 la taxa si 200 la IFR
Taxa studii: 2.700 lei

Modalitate admitere

Media de admitere este media obtinuta la Bacalaureat.

Criterii de departajare, la medii egale:
- Media anilor de liceu;
- Nota obtinuta la Bacalaureat la proba scrisa de limba si literatura romana.

Facultatea de Teologie
Locuri: 280, dintre care 100 la buget si 180 la taxa
Taxa studii: 2.500 lei

Modalitate admitere

Programul de studii universitare de licenta: Teologie Pastorala

Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);*
Sustinerea unei probe eliminatorii de dictie si aptitudini muzicale - admis/respins (pentru candidatii care nu sunt absolventi ai seminariilor teologice);*
Test tip grila, la disciplina Teologie Dogmatica Ortodoxa (50% din media examenului de admitere);
Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat.

Precizari:
- Criteriile de departajare in cazul in care, dupa calcularea mediei finale, doi sau mai multi candidati obtin aceeasi medie vor fi:
a) nota obtinuta la testul grila de la disciplina Teologie dogmatica ortodoxa;
b) media examenului de bacalaureat.
- Candidatii licentiati vor sustine testul grila la disciplina Teologie dogmatica ortodoxa, dupa aceeasi tematica;
- Evaluarea aptitudinilor socio-umane si proba eliminatorie de dictie si aptitudini muzicale se sustin conform Hotararii Sfantului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;**
- Testul de dictie si aptitudini muzicale va fi sustinut de catre candidatii la specializarea Teologie Pastorala care nu sunt absolventi ai seminariilor teologice. Acesta consta in doua probe:
a. lecturarea unui text biblic sau liturgic (din Noul Testament sau carte de rugaciuni);
b. verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical si intonarea unui cantec religios la alegere.

Programele de studii universitare de licenta: Teologie Didactica si Teologie Asistenta Sociala
Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);
Concurs de dosare;
La calcularea notei de admitere se va avea in vedere media examenului de bacalaureat.

Programul de studii universitare de licenta: Muzica religioasa
Evaluarea aptitudinilor socio-umane (interviu, admis/respins);
Verificarea aptitudinilor muzicale prin testarea auzului muzical si intonarea unui cantec religios la alegere - admis/respins
Concurs de dosare;
La calcularea notei de admitere se va avea in vedere media examenului de bacalaureat.

NOTA: Nu se admit contestatii la probele orale (interviu, aptitudini); se pot face contestatii la proba scrisa (Teologie dogmatica ortodoxa - grila).
* Evaluarea aptitudinilor socio-umane si proba eliminatorie de dictie si aptitudini muzicale se sustin in cadrul facultatii;
** Hotararea Sfantului Sinod prevede: „Generalizarea, la concursul de admitere, a testului psihologic (aptitudini socio-umane) si, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorala, obligativitatea probei eliminatorii de dictie si aptitudini muzicale”.

Probele de concurs la facultatile unde admiterea nu se face pe baza de dosare vor avea loc intre 21 si 26 iulie 2015, urmand ca rezultatele sa se afiseze pana la sfarsitul lunii iulie. In cazul in care raman locuri neocupate dupa sesiunea de vara, Universitatea "Ovidius" din Constanta organizeaza o noua sesiune de inscrieri intre 1-10 septembrie 2015.

Andreea Catan
Foto: healingpowersofhappiness.wordpress.com