studentie.ro  » universitar » admitere » ADMITERE FACULTATE 2015: S-a afisat cuantumul taxelor la Academia Navala "Mircea cel Batran"

ADMITERE FACULTATE 2015: S-a afisat cuantumul taxelor la Academia Navala "Mircea cel Batran"

Publicat: 23 Iun 2015 | Vizualizari: 1311

Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta va desfasura inscrierile la admitere la facultate 2015 in perioada 9 si 16 iulie, pentru sesiunea de vara, si intre 3 si 24 septembrie, pentru sesiunea de toamna. Taxa de admitere la examen este in valoare de 100 lei, indiferent de facultatea aleasa.

ADMITERE FACULTATE 2015. Pentru a fi eligibil la admiterea in cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite criterii:
a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania de cel putin 6 luni, la data inceperii anului de invatamant/ cursului/ programului de formare;
b) sa fie declarat „apt medical”;
c) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unei infractiuni savarsita cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar in activitate ori pentru a urma cursurile unei unitati de invatamant liceal militar, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
d) sa nu faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, iar daca este membru, sa se angajeze in scris ca, dupa admiterea in unitatea/ institutia de invatamant militar sau in programul de formare/ instruire, va renunta la aceasta calitate;
e) sa nu faca parte din organizatii interzise de legislatia romana si sa nu fie membru al unor organizatii incompatibile cu regulile, activitatile si atributiile specifice profesiei militare;
f) sa nu apartina unor culte sau asociatii/ grupari religioase care contravin normelor de pastrare a ordinii publice, care incalca bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei militare;
g) sa nu fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii sau asociatii comerciale, iar daca este intr-una din aceste situatii, sa se angajeze in scris ca, dupa admiterea in unitatea/ institutia de invatamant militar, in programul de formare sau de instruire, va renunta la aceasta calitate;
h) pentru candidate - sa declare in scris ca isi asuma toate riscurile, in situatia in care pe parcursul sustinerii probelor de selectie se afla in stare de graviditate/maternitate.
Criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directa a ofiterilor in activitate sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta de cel mult 26 de ani - 24 de ani pentru aviatie-naviganti - impliniti in anul organizarii concursului de admitere;
b) sa fie absolventi ai invatamantului liceal, cu diploma de bacalaureat, iar in cazul in care sunt elevi in ultimul an sa faca dovada promovarii examenului de bacalaureat, pana la data concursului de admitere;
c) sa nu fi parcurs un program de studii universitare de licenta cu finantare de la buget.
Pentru fiecare candidat care indeplineste criteriile de recrutare se intocmeste un dosar cu urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere - document tipizat;
b) copia legalizata a certificatului de nastere, iar pentru Institutul Medico-Militar, doua exemplare;
c) copia cartii de identitate;
d) fisa de examinare medicala - document tipizat;
e) fisa de cunoastere - document tipizat;
f) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni inainte de data depunerii - cu exceptia candidatilor care provin din randul absolventilor institutiilor de invatamant liceal militar, promotia din anul respectiv, si a personalului militar in activitate;
g) copia legalizata a diplomei de bacalaureat sau adeverinta din care sa rezulte ca a promovat examenul de bacalaureat, ori adeverinta din care sa reiasa ca solicitantul este inmatriculat in ultimul an de studii;
h) copia livretului militar - numai pentru candidatii care provin din randul cadrelor militare in rezerva si al civililor care au satisfacut stagiul militar;
i) copie a ultimului contract cu Ministerul Apararii Nationale, pentru candidatii care provin din randul maistrilor militari si subofiterilor in activitate, certificat de structurile de personal ale unitatilor unde sunt incadrati;
j) rezultatul selectiei din centrele zonale de selectie si orientare si, dupa caz, rezultatele examinarii/evaluarii aptitudinale medicale si/sau psihologice speciale;
ADMITERE FACULTATE 2015. Taxa de scolarizare pentru invatamantul la ZI este in valoare de 3.200 lei, iar pentru invatamantul cu frecventa redusa de 3.100 lei.
Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta scoate la concurs 555 locuri la buget, taxa si frecventa redusa, repartizare astfel:
Facultatea de Inginerie Marina
Buget: 13
Taxa: 147
IFR: 100
Facultatea de Navigatie si Management Navala
Buget: 17
Taxa: 153
IFR: 125
ADMITERE FACULTATE 2015. Cum se da admiterea?
Facultatea de Inginerie Marina
Navigatie, hidrografie si echipamente navale (sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala), Electromecanica navala (sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala)
Proba eliminatorie: Test grila la limba Engleza - proba se ia in considerare daca este promovata cu cel putin nota 6,00
Proba de cunostinte- Examen scris: Matematica (modulul M_Tehnologic) - proba se ia in considerare daca este promovata cu cel putin nota 5,00.
Ponderea:
- 100% nota la Matematica.
La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
1 - media obtinuta la examenul de Bacalaureat sau in caz ca se mentine egalitatea:
2 - nota obtinuta la proba eliminatorie de Limba Engleza.
Electromecanica navala
PENTRU LOCURILE CU TAXA
Concurs de dosare, criteriul de admitere fiind nota obtinuta la examenul de Bacalaureat
La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
1- tipul modulului de Matematica urmat in liceu, cu prioritatea M_mate-info, M_st-nat, M_tehnologic si daca se mentine egalitatea,
2-nota la Matematica obtinuta la examenul de Bacalaureat.
PENTRU OBTINEREA UNEI BURSE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
Proba scrisa la Matematica (modulul M_Tehnologic), criteriul de admitere fiind nota obtinuta.
La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
1 - media obtinuta la examenul de Bacalaureat.
2 - nota la Matematica obtinuta la examenul de Bacalaureat.
Facultatea de Navigatie si Management Navala
Electromecanica
PENTRU LOCURILE CU TAXA
Concurs de dosare, criteriul de admitere fiind nota obtinuta la examenul de Bacalaureat
La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
1- tipul modulului de Matematica urmat in liceu, cu prioritatea M_mate-info, M_st-nat, M_tehnologic si daca se mentine egalitatea,
2-nota la Matematica obtinuta la examenul de Bacalaureat.
PENTRU OBTINEREA UNEI BURSE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
Proba scrisa la Matematica (modulul M_Tehnologic), criteriul de admitere fiind nota obtinuta.
La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
1 - media obtinuta la examenul de Bacalaureat.
2 - nota la Matematica obtinuta la examenul de Bacalaureat.
Navigatie si transport maritim si fluvial
PENTRU LOCURILE CU TAXA
Concurs de dosare, criteriul de admitere fiind nota obtinuta la examenul de Bacalaureat
La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
1- tipul modulului de Matematica urmat in liceu, cu prioritatea M_mate-info, M_st-nat, M_tehnologic si daca se mentine egalitatea,
2-nota la Matematica obtinuta la examenul de Bacalaureat .
PENTRU OBTINEREA UNEI BURSE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
Proba scrisa la Matematica (modulul M_Tehnologic), criteriul de admitere fiind nota obtinuta.
La medii egale candidatii clasati pe ultimul loc vor fi departajati dupa urmatoarele criterii:
1 - media obtinuta la examenul de Bacalaureat.
2 - nota la Matematica obtinuta la examenul de Bacalaureat.
Andreea Catan
Foto: radioconstanta.ro

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: 3 - 5 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2022-06-26 00:00:00 - 2022-07-19 00:00:00