studentie.ro  » universitar » admitere » ADMITERE FACULTATE 2015: UBB Cluj a aprobat cifrele de scolarizare pentru anul universitar 2015/2016

ADMITERE FACULTATE 2015: UBB Cluj a aprobat cifrele de scolarizare pentru anul universitar 2015/2016

Publicat: 29 Apr 2015 | Vizualizari: 1333

Este oficial! Universitatea "Babes-Bolyai" a probat cifrele de scolarizare pentru admiterea la facultate 2015. Pentru urmatorul an universitar, candidatii au la dispozitie 4.840 locuri la buget si 9.249 la taxa. Afla in continuare cum sunt repartizate cele peste 14.000 de locuri, precum si modalitatea de admitere la facultate 2015 la UBB Cluj-Napoca!

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
Buget: 464
Taxa: 966

Admiterea la facultate 2015 se va desfasura in trei etape:

Etapa I (eliminatorie):
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivatie care se depune la inscriere, notat cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selectiei/Respins.

- In cazul in care candidatul doreste sa se inscrie la mai multe specializari din cadrul FSPAC, va trebui sa depuna cate o scrisoare de motivatie pentru fiecare dintre specializarile la care se inscrie;
- Doar candidatii declarati ADMIsI la etapa I a selectiei, pe baza evaluarii scrisorii de motivatie, vor trece in etapa urmatoare de admitere;
- Candidatii care se inscriu la linia de studiu engleza trebuie sa sustina un test de limba, sau sa participe la un interviu in limba engleza. Doar candidatii declarati admisi in urma testului sau a interviului vor intra in etapa a doua de admitere.

Etapa a II-a:
Candidatii care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizati pe locuri bugetate, pe locuri in regim cu taxa sau vor aparea pe lista de asteptare, in functie de media examenului de bacalaureat si de optiunile exprimate in fisa de inscriere.

In caz de medii egale la examenul de bacalaureat, departajarea se va face dupa urmatoarele criterii:

1. Nota obtinuta la disciplina Limba si literatura romana – proba scrisa de la examenul de bacalaureat.
2. Pentru candidatii care au studiat in limba maghiara sau germana ca si limba materna (si se inscriu la linia de studiu maghiara sau germana): nota obtinuta la diciplina Limba si literatura materna.
3. Cea mai mare nota la o proba scrisa de la examenul de bacalaureat – exceptie Limba si literatura romana/materna.
4. A doua cea mai mare nota la o proba scrisa de la examenul de bacalaureat – exceptie Limba si literatura romana/materna.
5. Test de departajare; in situatii exceptionale, daca pe baza criteriilor de departajare mai sus mentionate nu s-a putut realiza departajarea.

Etapa a III-a:
La finele etapelor I si II de admitere, candidatii vor fi repartizati pe locuri bugetate, pe locuri in regim cu taxa sau vor aparea pe lista de respinsi.

Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
Buget: 178
Taxa: 150

Media de admitere la facultate 2015 se calculeaza ca o medie ponderata intre nota obtinuta la testul de admitere si media obtinuta la examenul de Bacalaureat, dupa formula:
media de admitere = 0,2*(nota testului de admitere) + 0,8*(media examenului de Bacalaureat).

Testul de admitere la facultate 2015 consta intr-o proba scrisa de tip test grila, cu durata de 1 ora. Pentru testul de admitere, candidatii vor putea opta, la alegere, pentru una dintre urmatoarele trei disciplinele: Chimie anorganica, Chimie organica sau Matematica-algebra.

Candidatii care au participat la Concursul profesional de chimie „Candin Liteanu” pot utiliza nota obtinuta la acest concurs ca si criteriu alternativ de selectie pentru concursul de admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimica. Nota obtinuta la Concursul „CANDIN LITEANU” poate inlocui (la cerere) media de admitere, cu conditia ca persoana in cauza sa detina o diploma de bacalaureat.

Facultatea de Matematica si Informatica
Buget: 446
Taxa: 519

Proba scrisa la Matematica sau la Informatica (in functie de preferintele candidatului), dintr-o tematica de Matematica/Informatica anuntata pe site-ul facultatii.

Contestatii la notele obtinute la proba scrisa se pot depune conform calendarului anuntat. La recorectare, nota obtinuta se modifica numai daca diferenta dintre nota initiala si cea de dupa recorectare este mai mare sau egala cu 1,00 punct, cu exceptia notelor peste 9.00, situatie in care nota finala a lucrarii este nota de la recorectare.

Concursul Mate-Info UBB (organizat de facultate in data de 25.04.2015 ora 9.00) da posibilitatea candidatilor de a inlocui proba scrisa. Nota obtinuta la concurs (daca este cel putin 6) se poate folosi (la cererea candidatului) ca si nota la proba scrisa de concurs. Alegerea intre preluarea notei de la concursul Mate-Info UBB sau participarea la proba scrisa se face de catre candidat la inscriere.

Candidatii cu rezultate deosebite la olimpiade si concursuri nationale si internationale de Matematica, Informatica sau Astronomie, precum si concursul Mate-Info UBB sunt declarati admisi cu media 10.

Facultatea de Matematica si Informatica ofera candidatilor cu rezultate foarte bune la concursuri si olimpiade sau candidatilor ce provin de la clase cu profilul Matematica-Informatica, unele avantaje la concursul de admitere la facultate 2015.

Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului
Buget: 124
Taxa: 219

Criterii de admitere la facultate 2015:
• media la examenul de bacalaureat (cu pondere 70% în media finala);
• nota/punctajul obtinut la eseul motivational (cu pondere 30% în media finala).

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Buget: 646
Taxa: 1468

Criterii de selectie:
- criteriul 1: eseu motivational, scris, datat si semnat de candidat, depus la momentul inscrierii, care va primi calificativul admis/respins. Eseul motivational constituie proba de admitere.
- criteriul 2: ordonarea candidatilor declarati admisi la criteriul 1 dupa media generala de admitere. Media generala de admitere este media generala de bacalaureat la care se adauga, daca este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fara a depasi nota 10.

Facultatea de Istorie si Filosofie
Buget: 351
Taxa: 808

Criteriu de selectie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivatie.
Criteriu de ierarhizare:
Media generala la examenul de Bacalaureat: 100%

Facultatea de Geografie
Buget: 407
Taxa: 738

Criterii de selectie a candidatilor la admitere facultate 2015
- Admiterea se organizeaza pe domeniul geografie.


- Candidatii pot opta pe fisa de inscriere pentru mai multe specializari sau linii de studiu. Pentru fiecare specializare si linie de studiu se va depune cate o scrisoare de intentie.

Etapa I (eliminatorie) consta intr-o scrisoare de intentie depusa de candidat la inscriere. Aceasta va fi notata cu calificativul admis/respins.

Etapa a II-a. Candidatii declarati admisi in etapa I vor fi repartizati pe specializari, in functie de optiunile de pe fisa de inscriere, dupa media de la bacalaureat.
- Repartizarea candidatilor pe specializari se face conform optiunii lor de pe fisa de inscriere, in limita locurilor disponibile.
- Candidatii vor ocupa locurile prin concurs in ordinea descrescatoare a mediilor generale. Media generala minima de admitere este 5 (cinci).
- Nu se admite depasirea numarului de locuri planificate prin cifrele de scolarizare. in cazul in care media ultimului admis este realizata de mai multi candidati, criteriile de departajare aplicate, in ordine, vor fi urmatoarele:
- nota de la disciplina scrisa de limba si literatura romana, obtinuta la examenul de bacalaureat
- nota de la a doua disciplina scrisa, obtinuta la examenul de bacalaureat
- Candidatii de la toate specializarile, care au obtinut unul din locurile I, II, III, la faza nationala a Olimpiadei de geografie, distinctii la olimpiadele internationale de geografie sau locurile I, II, III la concursul national Bolyai Farkas, disciplina geografie, in cel putin unul din ultimii doi ani de scolarizare vor primi nota 10 (zece).

Facultatea de Biologie si Geologie
Buget: 212
Taxa: 171

1. Specializarea Biologie, DOMENIUL: Biologie; (3 ani, invatamant cu frecventa), linia de studiu: ROMANA

Criterii de selectie:
a. Media de bacalaureat: cu pondere 70% in media finala
b. Test grila, la alegere, din: cu pondere 30% in media finala
- disciplina Biologie clasele IX si X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
- disciplina Biologie clasele XI si XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racovita”
Media finala se calculeaza dupa algoritmul: 9,00 + (punctajul obtinut la concurs /100)
Tematica pentru concursul “Emil Racovita” este identica cu tematica de la Testul grila, respectiv alegerea uneia din cele 2 variante de test
Testul se va desfasura in ziua inscrierii.

Criterii de departajare in caz de medii egale:
- nota obtinuta la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.

2. Specializarea Biologie, DOMENIUL: Biologie; (3 ani, invatamant cu frecventa), linia de studiu: MAGHIARA

Criterii de selectie:
a. Media de bacalaureat: cu pondere 50% in media finala
b. Test grila, la alegere, din: cu pondere 50% in media finala
- disciplina Biologie clasele IX si X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
- disciplina Biologie clasele XI si XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

sau rezultatul concursului de biologie „Apáthy István” - cu pondere 100% din media finala.
Pentru concursul “Apáthy István” candidatii pot alege una din urmatoarele doua variante: o tematica de cunostinte generale de biologie, comunicata anterior, sau tematica pentru bacalaureat din disciplina Biologie pentru clasele XI si XII
Testul se va desfasura in ziua inscrierii

Criterii de departajare in caz de medii egale:
- nota obtinuta la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.

3. Specializarea BIOCHIMIE,DOMENIUL: Biologie; (3 ani, invatamant cu frecventa), linia de studiu: ROMANA

Criterii de seletie:
a. Media de bacalaureat: cu pondere 70% in media finala
b. Test grila, la alegere, din: cu pondere 30% in media finala
- disciplina Biologie clasele IX si X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
- disciplina Biologie clasele XI si XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racovita”.
Media finala se calculeaza dupa algoritmul: 9,00 + (punctajul obtinut la concurs /100)
Tematica pentru concursul “Emil Racovita” este identica cu tematica de la Testul grila, respectiv alegerea uneia din cele 2 variante de test
Testul se va desfasura in ziua inscrierii

Criterii de departajare in caz de medii egale:
- nota obtinuta la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.

4. Specializarea ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI, DOMENIUL: STIINTA MEDIULUI; (3 ani, invatamant cu frecventa), linia de studiu: ROMANA ; GERMANA

Criterii de selectie:
a. Media de bacalaureat: cu pondere 70% in media finala
b. Test grila, la alegere, din: cu pondere 30% in media finala
- disciplina Biologie clasele IX si X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
- disciplina Biologie clasele XI si XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racovita”.
Media finala se calculeaza dupa algoritmul: 9,00 + (punctajul obtinut la concurs /100)
Tematica pentru concursul “Emil Racovita” este identica cu tematica de la Testul grila, respectiv alegerea uneia din cele 2 variante de test
Testul se va desfasura in ziua inscrierii

Criterii de departajare in caz de medii egale:
- nota obtinuta la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.

5. Specializarea ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI, DOMENIUL: STIINTA MEDIULUI; (3 ani, invatamant cu frecventa), linia de studiu: MAGHIARA

Criterii de selectie:
a. Media de bacalaureat: cu pondere 50% in media finala
b. Test grila, la alegere, din: cu pondere 50% in media finala
- disciplina Biologie clasele IX si X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
- disciplina Biologie clasele XI si XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

sau rezultatul concursului de biologie „Apáthy István” - cu pondere 100% din media finala.
Pentru concursul “Apáthy István” candidatii pot alege una din urmatoarele doua variante: o tematica de cunostinte generale de biologie, comunicata anterior, sau tematica pentru bacalaureat din disciplina Biologie pentru clasele XI si XII
Testul se va desfasura in ziua inscrierii

Criterii de departajare in caz de medii egale:
- nota obtinuta la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.

6. Specializarea BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE, DOMENIUL: STIINTE INGINERESTI APLICATE; (4 ani, invatamant cu frecventa), linia de studiu: ROMANA

Criterii de selectie:
a. Media de bacalaureat: cu pondere 70% in media finala
b. Test grila, la alegere, din: cu pondere 30% in media finala
- disciplina Biologie clasele IX si X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)
- disciplina Biologie clasele XI si XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)

sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racovita”.
Media finala se calculeaza dupa algoritmul: 9,00 + (punctajul obtinut la concurs /100)
Tematica pentru concursul “Emil Racovita” este identica cu tematica de la Testul grila, respectiv alegerea uneia din cele 2 variante de test
Testul se va desfasura in ziua inscrierii

Criterii de departajare in caz de medii egale:
- nota obtinuta la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.

7. Specializarea GEOLOGIE, DOMENIUL: GEOLOGIE; (3 ani, invatamant cu frecventa), linia de studiu: ROMANA, MAGHIARA

Criterii de selectie:
a. Media de bacalaureat: cu pondere 70% in media finala
b. Test grila - capitole din disciplina Geografie fizica: cu pondere 30% in media finala
Testul se va desfasura in ziua inscrierii

Criterii de departajare in caz de medii egale:
- nota obtinuta la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.

8. Specializarea INGINERIE GEOLOGICA, DOMENIUL: INGINERIE GEOLOGICA; (4 ani, invatamant cu frecventa), linia de studiu: ROMANA

Criterii de selectie:
a. Media de bacalaureat: cu pondere 70% in media finala
b. Test grila - capitole din disciplina Geografie fizica: cu pondere 30% in media finala
Testul se va desfasura in ziua inscrierii

Criterii de departajare in caz de medii egale:
- nota obtinuta la proba de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.

Facultatea de Drept
Buget: 176
Taxa: 371

Criterii admitere la facultate 2015
- nota obtinuta la proba scrisa, de verificare a rationamentului logic, cu o pondere de 50% din media de admitere
- media generala obtinuta la examenul de bacalaureat, cu o pondere de 50% din media de admitere

Facultatea de Business
Buget: 96
Taxa: 338

Pentru absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau echivalenta si pentru absolventii cu diploma de licenta sau absolvire, media de admitere se poate calcula, la alegere, in una dintre urmatoarele forme (candidatul va semna o declaratie pe proprie raspundere prin care va mentiona metoda de evaluare dorita):
- 100% nota concursului de cunostinte, doar daca aceasta nota este cel putin egala cu 9,00 (noua 0%);
- 70% media de la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunostinte, daca nota examenului este cel putin egala cu 6,00 (sase 0%);
- 100% media examenului de bacalaureat in cazul in care candidatul nu a participat la concursul de cunostinte sau nu doreste sa se tina cont de aceasta nota;

Candidatii care opteaza pentru specializarile Administrarea Afacerilor - in limba engleza si Administrarea Afacerilor in Servicii de Ospitalitate - in limba engleza trebuie sa sustina o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu ADMIS/RESPINS.

Concursul de cunostinte se va desfasura in data de 25.04.2015, la sediul facultatii, candidatii sustinand, la alegere, un test din economie sau matematica. Facultatea de Business va afisa pe site bibliografia necesara pregatirii pentru concurs.

Facultatea de Litere
Buget: 414
Taxa: 846

Criterii de selectie pentru domeniul Limba si Literatura, specializarea Limba si literatura romana:
- Proba scrisa la limba romana (90 de minute) cu pondere 50% in media de admitere.
Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% in media de admitere. Dupa terminarea probei scrise la limba romana, candidatii vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu intr-o limba de circulatie internationala (engleza, franceza, germana, rusa, italiana, spaniola), notat cu calificativul Admis/Respins.

La specializarea Limba si literatura maghiara criteriile sunt:
Proba scrisa la limba maghiara cu durata 90 de minute – pondere 50% in media de admitere
Media la examenul de bacalaureat – pondere 50% in media de admitere.
Dupa terminarea probei scrise la limba maghiara, candidatii vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu intr-o limba de circulatie internationala (engleza, franceza, germana, rusa, italiana, spaniola), notat cu calificativul Admis/Respins.

La specializarile: Literatura universala si comparata, Limba si literatura engleza, Limba si literatura franceza, Limba si literatura germana, Limba si literatura rusa, Limba si literatura ucraineana, Limba si literatura italiana, Limba si literatura spaniola, Limba si literatura norvegiana, Limba si literatura japoneza, Limba si literatura chineza, Limba si literatura coreeana, Limba si literatura finlandeza, Filologie clasica, criteriile de selectie sunt:
- Proba scrisa la limba straina cu durata 90 de minute pondere 50% in media de admitere
- Media la examenul de bacalaureat - pondere 50% in media de admitere

Criterii de selectie pentru domeniul Studii culturale:
- Test de competenta in limba materna (proba scrisa, cu durata 90 de minute) – pondere 50% in media de admitere
- Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% in media de admitere

Criterii de selectie pentru domeniul Limbi moderne aplicate:
- Proba de competenta lingvistica la cele doua limbi ale specializarii cu pondere 50% in media de admitere
- Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% in media de admitere.

Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Buget: 123
Taxa: 376

Domeniul EDUCATIE FIZICA SI SPORT

CRITERII DE SELECTIE
Concursul de admitere la facultate 2015 este format din: Examen constand in parcurgerea unui Traseu
aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice - cu pondere 100% in media finala.

Domeniul KINETOTERAPIE

CRITERII DE SELECTIE
Concursul de admitere la facultate 2015 este format din:
1. Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice - cu califactiv admis/ respins (PROBA ELIMINATORIE)
2. Examen scris constand in: Test grila la biologie - cu pondere 100% in media finala.

Facultatea de Fizica
Buget: 53
Taxa: 119

Examen scris tip test, iar media de admitere la facultate se va calcula dupa formula:
Media de admitere = 0,3 x nota test scris + 0,7 x medie examen de bacalaureat
Facultatea accepta olimpiadele scolare si o serie de concursuri pentru elevi ca forma de admitere totala sau partiala.

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Buget: 349
Taxa: 844

Media de admitere la facultate 2015 va fi compusa din:
- 50% media de la examenul de bacalaureat
- 50% test de cunostinte pe baza unui manual de Psihologie de liceu

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
Buget: 303
Taxa: 223

Criterii de admitere la facultate 2015:
Media generala de BAC - 100% din media finala de admitere
Scrisoare de motivatie, dupa o structura data, care va primi calificativul „admis” sau „respins”

Facultatea de Studii Europene
Buget: 180
Taxa: 567

Criterii de admitere:
Media aritmetica cu patru zecimale a oricaror doua probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului (100 %)
Scrisoare de motivatie (admis/respins)

Facultatea de Teatru si Televiziune
Buget: 75
Taxa: 70

Domeniul TEATRU SI ARTELE SPECTACOLULUI:

1. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - (ACTORIE), (3 ani, cu frecventa)

Concursul se realizeaza separat pentru linia ROMANA si linia MAGHIARA, dupa acelasi regulament si respectand aceleasi criterii de selectie.
Criterii de selectie pentru absolventi cu diploma de bacalaureat si pentru absolventi cu diploma de licenta:
• linia de studiu: ROMANA

Examenul presupune:

a. ETAPA I
O proba orala/practica eliminatorie, de testare a aptitudinilor vocale, coregrafice si de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri si a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidatii vor fi grupati in serii de examinare si vor fi examinati individual. La intrarea in sala de examinare, candidatul prezinta comisiei un repertoriu de concurs propriu, compus din minimum 10 poezii, de stiluri si factura diferite, 2 monoloage selectate din piese de teatru, 2 povestiri la persoana intai, 3 fabule. in cadrul etapei eliminatorii, candidatul va sustine un interviu pe teme de cultura artistica generala si teatrala.

b. ETAPA a II-a, pentru liniile de studiu: ROMANA si MAGHIARA

Presupune doua probe:
• atelier de improvizatie: testarea imaginatiei creatoare si a aptitudinilor muzicale si ritmice, cu pondere de 60% in media finala. Proba se va da in grup, iar candidatii trebuie sa se prezinte in costum de miscare.
• un monolog din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei, cu pondere de 40% in media finala. Examinarea este individuala. Repertoriul este comun cu cel de la etapa I eliminatorie.

NOTA: Testarea se poate realiza individual si/sau in grup, in functie de numarul candidatilor.

II. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE ) (3 ani, cu frecventa)

linia de studiu: ROMANA

Criterii de selectie:

a. ETAPA I – o proba orala eliminatorie, de testare a aptitudinilor si a cunostintelor de cultura generala (testarea spiritului de observatie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare si a capacitatii de a sugera o actiune dramatica; cunostinte din domeniul teatrului, al artelor plastice, muzicii si literaturii). Candidatul va sustine un interviu pe aceste teme si va comenta, din punct de vedere dramatic, imagini fotografice, tablouri sau/si desene (la alegerea comisiei), va imagina biografii de personaj, va construi actiune dramatica cu nod conflictual si va raspunde la intrebari din repertoriul de concurs.

b. ETAPA a II-a, presupune trei probe:
– proba scrisa: transpunerea in imagini scenice a unui fragment dintr-o opera dramatica din repertoriul de concurs, cu pondere de 40 % in media finala.
– proba practica/orala: realizarea scenica a unui fragment dintr-o piesa de teatru din repertoriul de concurs, cu pondere de 40 % in media finala. Proba se desfasoara in studio iar candidatul are la dispozitie citeva obiecte, cu care va sugera elementele de scenografie. In distributie vor fi cooptati ceilalti candidati. Repertoriul de concurs este comun cu cel de la etapa I– nota obtinuta la examenul de bacalaureat, cu pondere de 20 % in media finala.

III. Specializarea TEATROLOGIE ( Jurnalism teatral) (3 ani, cu frecventa)

A. linia de studiu: ROMANA

Criterii de selectie:
Proba orala: Colocviu de cultura generala si teatrala; testarea spiritului critic prin:
• analiza unei piese din Repertoriul de concurs*, cu pondere de 30% in media finala.
• prezentarea si comentarea unui spectacol de teatru vizionat, la alegerea candidatului, cu pondere de 30% in media finala.
• Media obtinuta la examenul de bacalaureat, cu pondere de 40 % in media finala.

B. linia de studiu: MAGHIARA

Criterii de selectie:
1. Interviu
• Proba I. Prezentarea si comentarea unui spectacol de teatru la alegerea candidatului – cu pondere de 30% in media finala.
• Proba II. Discutie despre o imagine (pictura, fotografie de spectacol) aleasa de comisia de admitere – cu pondere de 30% in media finala.
2. Media obtinuta la examenul de bacalaureat – cu pondere de 40% in media finala.

Domeniul CINEMATOGRAFIE SI MEDIA:

I. Specializarea CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (3 ani, cu frecventa)
Directii/rute de specializare*

1. – Linia de studiu: ROMANA
- Imagine film si TV
- Multimedia: sunet-montaj
- Comunicare audiovizuala: scenaristica, publicitate, media.

2. – Linia de studiu: MAGHIARA
- Imagine film si TV
- Multimedia: sunet-montaj
*La finalul anului I, studentii Departamentului Cinematografie si Media vor avea posibilitatea de a opta, prin exprimarea in scris a optiunii pentru una dintre rutele de specializare oferite. in cazul in care optiunile studentilor depasesc numarul de locuri disponibile pentru ruta respectiva, repartizarea se va face in ordinea mediilor din anul anterior si a optiunilor.

Criterii de selectie (valabile pentru ambele linii de studiu) pentru absolventi cu diploma de bacalaureat respectiv absolventi cu diploma de licenta:

a. ETAPA I (eliminatorie)
Aceasta consta in testarea cunostintelor de cultura generala si de specialitate (media, fotografie, teatru, film, literatura ROMANA si universala, muzica, arte plastice etc.).
Candidatul va sustine un interviu pe aceste teme si va prezenta o motivare personala pentru alegerea acestui domeniu.
De asemenea, candidatul va prezenta un portofoliu, compus din materiale realizate personal, care sa demonstreze abilitatile sale in domeniu. Portofoliul va fi depus (in format electronic pe suport CD sau DVD date), la inscriere, si va contine unul dintre urmatoarele tipuri de materiale:
• produs audiovizual, de maximum trei minute, prezentat pe suport digital in unul dintre urmatoarele formate: DV avi / MPG2 / DV mov, H264, MPG4.
• maximum 10 fotografii color sau alb negru, pe una sau maximum 2 teme. Format digital - format jpg. landscape 1280/720pixels, rezolutie 72pixels/inch
• animatii, montaje video de maximum 3 minute, in unul dintre urmatoarele formate: DV avi / HDV -mpg2 / DV mov.
Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidatii vor fi grupati in serii de examinare si vor fi examinati individual.
Promovarea in etapa urmatoare a concursului este conditionata de obtinerea de catre candidat a calificativului admis, calificativ comunicat candidatului la incheierea tuturor seriilor de examinare.

b. ETAPA a II-a este compusa din urmatoarele sectiuni:
Proba orala care consta din:
• analizarea de catre candidat a unui fragment de film artistic, documentar* sau o reclama, cu pondere de 40% in media finala.
• analiza unei picturi din punctul de vedere al continutului si al formei plastice cu pondere de 40% in media finala.
• media obtinuta la examenul de bacalaureat/media la licenta cu pondere de 20% in media finala (pentru absolventii de liceu respectiv pentru licentiati).

*Candidatii vor extrage un bilet pe care se va afla un subiect privitor la filmele din lista obligatorie sau la o reclama (la prima vedere) si vor raspunde la intrebarile comisiei. Parcurgerea bibliografiei, inclusive a celei facultative ii va ajuta pe candidati in pregatirea celor doua probe.

II. Specializarea FILMOLOGIE (3 ani, cu frecventa)

– linia de studiu: ROMANA

Criterii de selectie pentru absolventi cu diploma de bacalaureat si pentru absolventi cu diploma de licenta:
• proba orala. Colocviu de cultura generala, vizuala si cinematografica; testarea spiritului critic pe baza analizei unui fragment de film din filmografia obligatorie, cu pondere de 80% in media finala.
• media obtinuta la examenul de bacalaureat/media la licenta 20% in media finala.

Facultatea de Teologie Greco-Catolica
Buget: 50
Taxa: 140

1. Specializarea Teologie Greco-catolica ASISTENTA-sociala (Cluj) (3 ani, zi) linie de studiu: romana
a. Interviu tematic - cu pondere 50% in media finala
b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% in media finala

2. Specializarea Teologie Greco-catolica DIDACTICa (CLUJ) (3 ani, zi) linie de studiu: romana
a. Interviu tematic - cu pondere 50% in media finala
b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% in media finala

3. Specializarea Teologie Greco-catolica PASTORALa, (CLUJ) (4 ani, zi) linie de studiu: romana
Etapa I - admitere in cadrul Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din cadrul Episcopiei Romane Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla pentru programul de formare:
a. examen psihologic
b. verificare aptitudini muzicale si de dictie
c. control medical de specialitate

Etapa II - candidatii care au promovat etapa I, se pot inscrie la Facultatea de Teologie Greco-Catolica, fiind admisi dupa urmatoarele criterii:
a. Examen scris din Catehism si Studiu Biblic - cu pondere 50% in media finala
b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% in media finala

4. Specializarea Teologie Greco-catolica PASTORALa, (ORADEA) (4 ani, zi) linie de studiu: romana
a. Interviu tematic - cu pondere 50% in media finala
b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% in media finala

5. Specializarea Teologie Greco-catolica pastorala (BLAJ) (4 ani, zi) linie de studiu: romana
a. Interviu tematic - cu pondere 50% in media finala
b. Media de la Bacalaureat - cu pondere 50% in media finala

Nota: Candidatii cu diploma de licenta vor fi admisi dupa aceleasi criterii ca si absolventii de liceu.

Facultatea de Teologie Ortodoxa
Buget: 93
Taxa: 136

Criteriile de de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxa, nivel licenta pentru anul universitar 2015/2016, sesiunea iulie

1) TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA

Criterii de selectie la admiterea la facultate 2015:
examen psihologic - eliminatoriu
proba de aptitudini muzicale - eliminatoriu:

a. Intonarea unui cantec religios, popular sau patriotic, la alegerea candidatului,
b. Verificarea auzului muzical si a simtului ritmic.

Proba scrisa la Teologie Fundamentala si Dogmatica, cu fundamentare biblica, cu o pondere de 60%.
Media generala a examenului de bacalaureat - 40%.

2) TEOLOGIE ORTODOXA DIDACTICA

Criterii de selectie la admiterea la facultate 2015:
1. examen psihologic - eliminatoriu.
2. Invatatura de credinta ortodoxa - interviu cu o pondere de 60%.
3. Media generala a examenului de bacalaureat - 40%.

3) TEOLOGIE ORTODOXA - ASISTENTA SOCIALA

Criterii de selectie la admiterea la facultate 2015:
1. examen psihologic - eliminatoriu.
2. Invatatura de credinta ortodoxa - interviu cu o pondere de 60%.
3. Media generala a examenului de bacalaureat - 40%.

Facultatea de Teologie Reformata
Buget: 50
Taxa: 80

Specializarea: TEOLOGIE REFORMATA DIDACTICA, (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: maghiara

Criterii de selectie:
- Rezultatul interviului-proba eliminatorie (admis/respins)
- Media de bacalaureat – cu pondere 75 % in media finala
- Nota din bacalaureat la disciplina de profil teologic (in cazul absolventilor liceelor teologice) sau de limba si literatura romana, sau limba si literatura maghiara sau nota de la disciplina de profil umanist (la alegerea candidatului) – cu pondere 25 % in media finala

Specializarea: TEOLOGIE REFORMATA-ASISTENTA SOCIALA (3 ani, cu frecventa) -linia de studiu: maghiara

Criterii de selectie:
- Rezultatul interviului-proba eliminatorie (admis/respins)
- Media de bacalaureat – cu pondere 75 % in media finala
- Nota din bacalaureat la disciplina de profil teologic (in cazul absolventilor liceelor teologice) sau de limba si literatura romana, sau limba si literatura maghiara sau nota de la disciplina de profil socio-umanist (filosofie sau psihologie), la alegerea candidatului – cu pondere 25 % in media finala

Domeniul Muzica

Specializarea: PEDAGOGIE MUZICALA (3 ani, cu frecventa) - linia de studiu: maghiara

Criterii de selectie :
- Probe de aptitudini muzicale (practice) - proba eliminatorie (admis sau respins);
- Media de bacalaureat - cu pondere 50% in media finala;
- Proba de cunostinte de cultura generala muzicala din materialul teoretic muzical cuprins in manualele de specialitate ale claselor IX-XII. (proba orala) - cu pondere 50% in media finala.

Facultatea de Teologie Romano-Catolica
Buget: 50
Taxa: 100

Criterii de selectie la admiterea la facultate 2015 pentru specializarile Teologie romano-catolica didactica, Teologie romano-catolica-asistenta sociala si Studii religioase:
- Test de cunostinte biblice - cu pondere 50% din media generala de admitere. Modelele se vor gasi pe site-ul facultatii
- Media de la examenul de bacalaureat - cu pondere 50% din media generala de admitere

Criterii de selectie la admiterea la facultate 2015 pentru specializarea Teologie romano-catolica pastorala (Alba Iulia):
- Examen scris si oral - cu pondere 50% din media generala de admitere. Subiectele se vor gasi pe site-ul facultatii.
- Media de la examenul de bacalaureat - cu pondere 50% din media generala de admitere

ADMITERE FACULTATE 2015. Actele necesare la inscrierea la admitere facultate 2015, nivel licenta sunt urmatoarele:
- Diploma sau Adeverinta de Bacalaureat in original sau in copie legalizata pentru candidatii care solicita locuri bugetate, respectiv in copie legalizata pentru candidatii care opteaza numai pentru locuri cu taxa.
- Certificat de nastere in copie si originalul pentru a fi legalizat la facultate.
- Copie carte de identitate.
- Diploma (in original si copie) cu premiul obtinut sau diploma de participare pentru candidatii care beneficiaza de facilitatile acordate olimpicilor sau participantilor la concursuri.
- Diploma de licenta/absolvire sau diploma echivalenta, in original sau copie legalizata la notariat, pentru candidatii care doresc sa urmeze o a doua facultate.
- Formularul de inregistrare (completat on-line pe pagina facultatii, listat si semnat de candidat).
- Fisa de inscriere, procesata pe loc de catre Comisia de Admitere si semnata dupa verificare de catre candidat. Aceasta fisa contine si lista optiunilor candidatilor pentru domeniile pe care se face admiterea.
- Chitanta taxa de procesare. Achitarea taxei (in cuantum de 30 Ron) se poate face in momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
- Chitanta taxa de inscriere. Achitarea taxei (in cuantum de 170 Ron) se poate face in momentul depunerii dosarului de concurs, la Comisia de Admitere.
- Actele din care sa rezulte scutirea de taxa de procesare si/sau de inscriere pentru candidatii ce solicit acest lucru in conditiile prezentului regulament.
- Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat obtinuta anterior anului curent vor depune la dosar o declaratie pe proprie raspundere (conform modelului din Anexa 5) din care sa rezulte traiectoria scolara din invatamantul universitar romanesc de stat.
- Adeverinta/Adeverinte care sa ateste numarul de ani bugetati sau cu taxa urmati in sistemul universitar romanesc.
- Certificat de competenta lingvistica (daca acesta face parte din lista aprobata de Rectoratul universitatii) (pentru candidatii ce opteaza pentru studii universitare organizate intr-o limba de circulatie internationala). Diploma de bacalaureat nu inlocuieste diploma de competenta lingvistica obtinuta la bacalaureat.
- Adeverinta medicala tip (in original), din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul la care candideaza.
- Trei fotografii marime ¾ (cu numele candidatului scris pe verso).
- Dosar plic.

Prima zi de inscriere la admiterea la facultate 2015 in cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca este 14 iulie 2015 si dureaza intre 5-7 zile in functie de facultate.

Andreea Catan
Foto:

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: Studio20
Nivel cariera: 6 - 12 luni
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI, Iasi, Pitesti, Ploiesti
Perioada de valabilitate: 2022-06-29 00:00:00 - 2022-07-08 00:00:00