ADMITERE SEPTEMBRIE 2015: Cand incepe admiterea si cate locuri mai sunt la UVT
3/37063
calendar_month 31 Aug 2015, 00:00
Cea de-a doua sesiune de admitere la facultate sta sa inceapa si la Universitatea de Vest din Timisoara. Inscrierile vor incepe din 7 septembrie pentru locurile ramase neocupate dupa sesiunea de vara.

Dintre cele 11 facultati ale UVT, doar 3 au publicat oferta de locuri disponibila pentru aceasta sesiune, in total fiind libere 41 de locuri la buget si 434 la taxa, dispuse astfel:

Facultatea de Sociologie si Psihologie
Buget: 12
Taxa: 201

Facultatea de Arte si Design
Buget: 9
Taxa: 87

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
BUget: 20
Taxa: 146

Modalitatea de admitere la facultate nu va suferi modificari in sesiunea de toamna. Asadar, selectia candidatilor se va face in felul urmator:

Facultatea de Sociologie si Psihologie

Pentru specializarea Asistenta sociala
Eseu motivational - 50% si media examenului de bacalaureat-50%

Pentru specializarile Resurse umane, Sociologie
Proba abilitati cognitive (abilitati lingvistice si de rationare) - 25% si media examenului de bacalaureat-75%

Pentru specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar
Proba aptitudini muzicale (admis/respins); nota proba dictie si comunicare - 50% si media examenului de bacalaureat-50%

Pentru specializarile Pedagogie si Psihopedagogie speciala
Nota interviu motivational - 50% si media examenului de bacalaureat - 50%

Psihologie
- test de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament - 33%
- media examenului de bacalaureat - 67%

Facultatea de Arte si Design

Pentru specializarea Ceramica

Proba 1 (ADMIS/RESPINS): Proba eliminatorie (prezentarea unei mape sau portofoliu de lucrari, care sa contina 25 lucrari originale, fotografii sau reproduceri, si care sa sustina candidatura concurentului in specializare).

Proba 2 (se noteaza cu note de la 1 la 10, iar nota finala va fi media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examen): Proba de specialitate. PROBa DE CREATIVITATE (realizarea unei lucrari de compozitie, dupa o tema extrasa de unul dintre concurenti, din subiectele elaborate de comisia de concurs in ziua desfasurarii concursului)

Pentru specializarea Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizata a imaginii)

Proba 1 (ADMIS/RESPINS): Proba eliminatorie. Candidatul va fotografia o natura statica pe care o va alcatui singur, alegand cateva obiecte (numarul acestora va fi hotarat de comisie) dintr-o recuzita de 30. Fotografiile vor fi executate cu aparatura digitala a candidatului sau aparatura facultatii, dupa caz.

Proba 2 (se noteaza cu note de la 1 la 10, iar nota finala va fi media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examen): Interviu. PORTOFOLIU CU FOTOGRAFII. Candidatul va prezenta un portofoliu cu 20 de fotografii proprii. Acestea vor fi color si/sau alb negru, cu dimensiunea 20x30 cm. Interviul se va baza pe comentariul imaginilor prezentate de candidat.

Pentru specializarea Arte plastice (pictura, grafica, sculptura)

Proba 1 (ADMIS/RESPINS): Proba eliminatorie (prezentarea unei mape sau portofoliu de lucrari, care sa contina 25 lucrari originale, fotografii sau reproduceri, si care sa sustina candidatura concurentului in specializareProba 2 (se noteaza cu note de la 1 la 10, iar nota finala va fi media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examen): PROBA DE CREATIVITATE/ MODELAJ (realizarea unei lucrari de compozitie/studiu modelaj dupa o tema extrasa de unul dintre concurenti, din subiectele elaborate de comisia de concurs in ziua desfasurarii concursului)

Pentru specializarile Arte textile - design textil si Conservare si restaurare

Proba 1 (ADMIS/ RESPINS): Proba eliminatorie (prezentarea unei mape sau portofoliu de lucrari, care sa contina 25 lucrari originale, fotografii sau reproduceri, si care sa sustina candidatura concurentului in specializare

Proba 2 (se noteaza cu note de la 1 la 10, iar nota finala va fi media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examen): PROBa DE CREATIVITATE (realizarea unei lucrari de compozitie dupa o tema extrasa de unul dintre concurenti, din subiectele elaborate de comisia de concurs in ziua desfasurarii concursului).

Pentru specializarea Design

Proba 1 (ADMIS/RESPINS): Proba eliminatorie STUDIU DE OBSERVATIE SI REPREZENTARE: Tema se stabileste de comisie (natura statica/ obiecte). Tehnica la alegere intre carbune si creion pe suport de hartie alba de desen. Formatul hartiei 50 x70 cm

Proba 2 (se noteaza cu note de la 1 la 10, iar nota finala va fi media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examen): PROBA DE SPECIALITATE: CREATIVITATE: Tema va fi stabilita de comisie. Tehnica de executie este la alegerea candidatului: creioane colorate, pastel, acuarela, tempera, tehnica mixta, tusuri colorate, pe hartie de desen alba. Formatul hartiei: 50 x 70 cm.

Pentru specializarea Istoria si teoria artei
Interviu. Se urmareste:
a) capacitatea de exprimare orala;
b) capacitatea de a argumentatie la intrebarile adresate de comisia de examen.
- Eseu scris, cu tema la alegere din tematica de admitere, semnat si predat secretariatului admiterii odata cu dosarul de inscriere.
- Eseul trebuie sa fie coerent si expresiv, sa contina referinte si argumente dezvoltate in domeniul artei si sa fie redactat din perspectiva unei intelegeri corecte a problematicii specifice.

Pentru specializarea Moda - design vestimentar


Proba 1 (ADMIS/RESPINS): Proba eliminatorie (prezentarea unei mape sau portofoliu de lucrari, care sa contina 25 lucrari originale, fotografii sau reproduceri, si care sa sustina candidatura concurentului in specializare).

Proba 2 (se noteaza cu note de la 1 la 10, iar nota finala va fi media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examen): Proba de specialitate PROBA DE CREATIVITATE (realizarea unei lucrari de compozitie dupa o tema extrasa de unul dintre concurenti, din subiectele elaborate de comisia de concurs in ziua desfasurarii concursului).

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

La programele de studii organizate de Departamentul Biologie-Chimie - Chimie, Chimia mediului, Biologie, Biochimie, Ecologie si protectia mediului -, proba de admitere consta in evaluarea de catre comisia de admitere, prin note intre 1 si 10, conform unui barem prestabilit, a eseului motivational, elaborat in prealabil de catre candidat, conform Anexei nr. 3. Proba este considerata promovata daca nota este de minim 5.

La programele de studii organizate de Departamentul Geografie - Geografie, Geografia turismului, Planificare teritoriala, Stiinta mediului -, proba de admitere consta in sustinerea in fata comisiei de admitere a unui eseu motivational, elaborat in prealabil de catre candidat, conform Anexei nr. 4. Proba este evaluata prin Admis/Respins.

Andreea Catan
Foto: pressalert.ro