studentie.ro  »  Universitar  »  Admitere  »  Admitere USAMV Cluj-Napoca: Taxe, locuri si modalitate de admitere

Admitere USAMV Cluj-Napoca: Taxe, locuri si modalitate de admitere

1/190463
calendar_month 25 Feb 2015, 00:00
La fel ca majoritatea universitatilor, USAMV Cluj-Napoca va derula inscrierile la admitere la facultate in perioada 13-18 iulie 2015 si 7-12 septembrie 2015, pentru situatia in care raman locuri libere la sesiunea din vara.

Selectia candidatilor USAMV din Cluj, la studiile universitare de licenta (pe domenii si programe de studii ) pentru anul universitar 2015-2016 se face cu examen de admitere, dupa media obtinuta la examenul de bacalaureat, cu exceptia Facultatii de Medicina Veterinara, unde probele specifice de concurs sunt dupa cum urmeaza:

Medicina Veterinara - linia de studiu romana
Media de bacalaureat - 70%
Proba teoretica (Biologie clasa XI, test grila) - 15%
Proba teoretica (Chimie clasa X, test grila) - 15%

Medicina Veterinara - linii de studiu engleza si franceza
Media de bacalaureat sau echivalent - 85%
Motivatia alegerii profesiei si a FMV CN (eseu) - 10%
Voluntariat in folosul comunitatii si/sau al protectiei animalelor (adeverinta) - 5%

DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidatii il vor depune la ghiseul de inscriere a candidatilor va contine urmatoarele documente:
  • fisa de inscriere care va fi completata electronic de catre candidat in spatii special amenajate; fisa este completata si semnata de fiecare candidat. In cadrul unei facultati, candidatii pot completa fisa de inscriere pentru o singura specializare sau pentru mai multe specializari dintr-un domeniu, in ordinea preferintelor.
  • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul face cunoscut faptul daca a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului si formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxa).
  • carte de identitate - original si copie
  • diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente cu acestea, in original sau copii legalizate; absolventii de liceu din promotia anului 2014 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat. Acesti candidati, in cazul in care vor fi declarati admisi in urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat si foaia matricola in original pana la data specificata de catre Comisia de Admitere.
  • certificat de nastere, in copie legalizata;
  • adeverinta medicala tip MS 18.1.1., eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la concursul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza.
  • doua fotografii ¾ cm;
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire a unei facultati, in original, sau copie legalizata pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;
  • dosar plic
  • chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere.

Taxa de inscriere la admitere este in valoare de 100 lei si este valabila pentru toate facultatile USAMV Cluj-Napoca. In ceea ce priveste taxele de scolarizare, acestea sunt in valoare de 3.000 lei la IF si 2.500 lei la ID, cu exceptia Facultatii de Medicina Veterinara, unde taxa este de 4.800 lei.

Andreea Catan
Foto: usamvcluj.ro