Ce taxe de studii percepe Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati pentru anul universitar 2015/2016?
3/36919
calendar_month 29 Iun 2015, 00:00
In mai putin de doua saptamani incep inscrierile la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati. Taxa pentru depunerea dosarului de admitere la facultate 2015 este de 150 lei pentru toate specializarile.

Dosarul de inscriere va fi unul de tip plic si contine urmatoarele acte:
- cererea tip de inscriere si angajamentul candidatului;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata. Pentru absolventii de liceu promotia 2015 este valabila si adeverinta tip de promovare a examenului de bacalaureat (original sau copie legalizata), in care se vor mentiona media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
- adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale scolare sau medicul de familie, din care sa rezulte ca posesorul adeverintei este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candideaza; adeverintele medicale trebuie sa fie vizate de Cabinetul Medical Studentesc din str. Domneasca nr.155, camin F, parter, numai pentru candidatii care opteaza pentru domeniile Educatie fizica si sport, Kinetoterapie, Sanatate, Teatru si artele spectacolului si Muzica; pentru candidatii la programele de studii din cadrul Facultatii de Medicina si Farmacie, adeverinta medicala trebuie sa contina analiza la sange (VDRL); Comisia Centrala de Admitere are dreptul, prin sondaj, sa supuna verificarii adeverintele medicale si starea sanatatii candidatului;
- trei fotografii tip buletin;
- chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere la facultatea respectiva, sau actul care permite posesorului sa fie scutit de plata taxei; taxa de inscriere pentru concursul de admitere la fiecare facultate este de 150 de lei;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
- certificatul de casatorie (daca este cazul) in copie legalizata;
- diploma de absolvire in original si foaia matricola (in copie legalizata) pentru absolventii invatamantului universitar de scurta durata care doresc sa urmeze un program de studii inrudit sau un alt program de studii si se inscriu la concursul de admitere;
- diploma de licenta/inginer in original si foaia matricola (in copie legalizata) pentru absolventii studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) si pentru absolventii studiilor universitare de lunga durata (cf. Legii 84/1995) care doresc sa mai urmeze o alta facultate si se inscriu in concursul de admitere;
- adeverinta tip de student eliberata de catre secretariatul facultatii, pentru candidatii studenti care doresc sa urmeze concomitent doua programe de studii/facultati si se inscriu la concursul de admitere.

Candidatii care se inscriu la domeniul Teologie trebuie sa prezinte certificatul de botez si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care apartin. in plus, candidatii proveniti din alte eparhii trebuie sa solicite si sa depuna la dosar si avizul Arhiepiscopiei Dunarii de Jos.

ADMITERE FACULTATE 2015. Modalitatea de admitere este diferita de la o facultate la alta, iar pentru mai multe detalii despre cum se desfasoara concursul, click pe facultatile de mai jos:

Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor
Locuri: 370
Taxa studii: 3.200 lei

Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica
Locuri: 450
Taxa studii: 3.200 leiFacultatea de Medicina si Farmacie
Locuri: 345
Taxa studii: 5.500 lei

Facultatea de Litere
Locuri: 402
Taxa studii: 2.700 lei

Facultatea de Arhitectura Navala
Locuri: 160
Taxa studii: 3.200 lei

Facultatea de Arte
Locuri: 90
Taxa studii: 2.700 lei

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Locuri: 565
Taxa studii: 2.700 lei

Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Locuri: 220
Taxa studii: 3.200 lei

Facultatea de Inginerie
Locuri: 585
Taxa studii: 3.200 lei

Facultatea de Inginerie si Agronomie din Braila
Locuri: 290
Taxa studii: 3.200 lei

Facultatea de Istorie, Filozofie si Teologie
Locuri: 280
Taxa studii: 2.700 lei

Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice
Locuri: 200
Taxa studii: 2.700 lei

Facultatea de Stiinte si Mediu
Locuri: 165
Taxa studii: 3.000 lei

In cazul neocuparii tuturor locurilor disponibile la admitere, universitatea va organiza o noua sesiune de inscrieri in perioada 7-10 septembrie 2015.

Andreea Catan
Foto: UGAL