Locuri fara taxa la o universitate privata din Romania
3/36928
calendar_month 01 Iul 2015, 00:00
Premiera in randul universitatilor private: Universitatea Romano-Americana din Bucuresti pune la bataie locuri fara taxa pentru viitorii studenti cu cele mai mari medii de admitere pentru anul universitar 2015/2016. Candidatii au posibilitatea sa se inscrie atat online, cat si la universitate, incepand de azi pana pe 25 iulie 2015.

Universitatea Romano-Americana pune la dispozitie peste 2.000 de locuri la linia cu predare in limba, dintre care 400 vor fi fara taxa pentru candidatii cu cele mai mari medii de admitere, constituita din nota obtinuta la testul grila, in proportie de 50%, si media examenului de bacalaureat, in proportie de 50%.

Facultatile din cadrul Universitatii la care te poti inscrie sunt:
  • Facultatea de Informatica Manageriala
  • Facultatea de Management-Marketing
  • Facultatea de Studii Economice Europene
  • Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare
  • Facultatea de Drept
  • Facultatea de Economia Turismului Intern si International

ADMITERE FACULTATE 2015. Actele necesare inscrierii la concurs sunt:

- Cerere de inscriere tip. Aceasta se obtine de la secretara de facultate care verifica dosarul de inscriere si se completeaza personal de candidat/a;
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau, dupa caz, copie legalizata. Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile iunie-iulie si respectiv, august-septembrie anul in curs, pot prezenta la inscriere, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta in original sau copie legalizata, semnata de directorul si secretarul-sef al liceului, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat;
- Foaia matricola care insoteste diploma de bacalaureat sau echivalenta
- Diplomele de bacalaureat emise de alte state, se iau în considerare numai pe baza „Atestatului de echivalare” eliberat de Ministerul Educatiei Nationale, potrivit legii
- Certificatul de nastere, in copie legalizata
- Certificatul de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul)
- Adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie sau cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma cursurile studiilor universitare de licenta
- Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (copie legalizata), pentru cei care doresc sa urmeze a doua facultate. Absolventii promotiei anului in curs carora nu li s-a eliberat diploma de licenta pot prezenta adeverinta de absolvire cu examen de licenta, cu precizarea mediilor pe anii de studii si media de la examenul de licenta
- Diploma de bacalaureat (copie legalizata) si adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar in curs si forma de invatamant (pentru studentii care urmeaza simultan o alta facultate), cu mentiunea ca „Diploma de bacalaureat Seria … si Numarul … se afla la dosarul studentului”, semnata de
- Decanul si Secretarul-sef al facultatii respective
- Atestat eliberat de institutia de invatamant preuniversitar si recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale din domeniile economic, informatica sau limba engleza – cu nota minima 8, un punctaj echivalent acesteia sau calificativul „admis”, in original
- Buletin sau Carte de identitate in fotocopie
- 3 (trei) fotografii color marime 3/4 cm
- Chitanta de plata a taxei de concursActele se prezinta in dosar plic cartonat.
Dupa acceptarea dosarului de inscriere fiecare candidat primeste „Legitimatia de concurs” pe baza careia va acces in sala de examen.

Taxa de studii la Universitatea Romano-Americana este in valoare de 700 euro, iar cei care doresc sa o achite intr-o singura transa beneficiaza de o reducere de 10%.

Andreea Catan
Foto: ottawaukeschool.org