S-a afisat numarul de locuri la UMF din Craiova
3/36932
calendar_month 02 Iul 2015, 00:00
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova a afisat de curand cifra de scolarizare pentru anul universitar 2015/2016. Pentru ocuparea acestora, universitatea isi asteapta viitorii medicinisti sa depuna dosarele in perioada 13-20 iulie 2015.

Dosarul pentru inscrierea la concursul de admitere, in anul I, trebuie sa contina urmatoarele acte:

a) cerere de inscriere - conform tipizatului distribuit de secretariatul de admitere sau folosind formularul Fisa inscriere admitere iulie 2015.
- Pentru programele de studiu Medicina, Medicina Dentara, Tehnica Dentara si Farmacie secretariatul de admitere este organizat in Amfiteatrul Parter - Corp A (Cladiere veche) Str. Petru Rares nr. 2.
- Pentru programele de studiu Moase, Asistenta Medicala si Balneofiziokinetoterapie si Recuperare secretariatul de admitere este organizat la Secretariatul Facultatii de Moase si Asistenta Medicala etaj 1 - Corp C Bdv. 1 Mai Nr. 68.
b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta in original sau copie legalizata insotita de o adeverinta din care rezulta ca originalul se afla in pastrare la institutia emitenta a adeverintei precum si faptul ca a fost sau nu scutit de achitarea taxei de inscriere. Candidatii care au fost admisi la o alta facultate/specializare in urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2015, pot prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata insotita de o adeverinta in care se va mentiona facultatea/specializarea la care a fost admis si conditiile de studiu (bugetat / cu taxa), cu obligativitatea de a depune diploma de bacalaureat in original in termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor. Nedepunerea originalului in termenul precizat anterior duce la trecerea candidatului declarat admis, de pe locurile bugetate pe locurile cu taxa.
Diploma va fi insotita obligatoriu de Foaia matricola.
Absolventii de liceu din promotia 2015 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip in care se mentioneaza atat media generala de bacalaureat cat si media generala a anilor de studii, urmand a depune diploma de bacalaureat la secretariatul facultatii pana la data de 30 septembrie 2015.
c) certificatul de nastere, in copie legalizata (si a celui de casatorie daca este cazul);
d) copie a buletinului sau cartii de identitate.
e) adeverinta medicala tip si VDRL
Adeverinta se obtine de la medicul de familie avand precizat pe ea ca respectivul candidat este clinic sanatos si nu se afla in evidente cu boli cronice.
Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene (dupa caz, a municipiului Bucuresti) de orientare scolara si profesionala. In adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 427/1979.
Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
f) trei fotografii tip buletin de identitate;
g) adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii UMF Craiova) eliberata de decanatul facultatii precum si o copie a diplomei de bacalaureat legalizata sau autentificata de secretariatul facultatii detinatoare;
h) diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare, in original sau copie legalizata;
i) acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii, in cazul celor aflati in aceasta situatie, adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova si copiii personalului didactic, indiferent de institutia de invatamant de stat, alte acte prevazute de regulament pentru scutirea achitarii taxei de inscriere);
j) chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere la concursul de admitere 250 RON;
k) dosar plic.ADMITERE MEDICINA 2015. Cate locuri sunt disponibile la admitere

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova scoate la concurs 685 de locuri, reparizate astfel:

Facultatea de Medicina
Buget: 210
Taxa: 80

Facultatea de Farmacie
Buget: 29
Taxa: 70

Facultatea de Medicina Dentara
Buget: 44
Taxa: 75

Facultatea de Moase si Asistenta Medicala
Buget: 62
Taxa:
115

ADMITERE MEDICINA 2015. Modalitatea de admitere

Pentru programele de studiu: Medicina (360 credite), Medicina Dentara (360 credite) test grila cu 100 de intrebari din:
- Biologie (Anatomia si fiziologia omului) - clasa a XI-a (60 intrebari)
- Chimie organica - clasele a X-a si a XI-a sau (la alegere) Fizica - clasele a IX-a, a X-a si a XII-a (40 intrebari)

Pentru programul de studiu: Farmacie (300 credite) test grila cu 100 de intrebari din:
- Chimie organica - clasa a X-a si a XI-a (60 intrebari)
- Biologie (Anatomia si fiziologia omului) - clasa a XI-a sau (la alegere) Biologie (Botanica) - clasele a IX-a si a X-a (40 intrebari)

Pentru programele de studiu: Moase (240 credite), Asistenta medicala generala (240 credite), Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare (180 credite), respectiv Tehnica dentara (180 credite) test grila cu 50 de intrebari din:
- Biologie (Anatomia si fiziologia omului) - clasa a XI-a (50 intrebari)

Pentru programele de studii Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, examenul de admitere la facultate 2015 va avea loc in data de 22 iulie, ora 10.00, iar pentru Moase, Asistenta Medicala Generala, Balneo-fiziokinetoterapie si Recuperare, Tehnica Dentara, in data de 24 iulie, ora 10.00.

Andreea Catan
Foto: psihomedcenter.ro