Curs de economie. Economia politica
calendar_month 01 Ian 2008, 00:00
Definirea stiintei economice
Stiinta economica reprezinta o componenta deosebit de importanta a sistemului de stiinte contemporane. Orice activitate economic presupune promovarea criteriului de rationalitate, calcule stiintifice, o anumita tehnica de gândire economica, un anumit comportament in gestionarea resurselor si in adoptarea deciziilor.

Definirea stiintei economice si a rolului ei in pregatirea profesionala are drept punct de plecare studierea nevoilor si resurselor, a activitatii economice, a fenomenelor si proceselor economice. in sens economic, nevoile umane reprezinta cerinte materiale si spirituale, de bunuri si servicii, de mediu ecologic ale vietii si activitatii oamenilor. Ele constituie impulsul si motivatia oricarei activitati umane.

in functie de diferite criterii de clasificare, nevoile umane pot fi grupate in: nevoi naturale, sociale si rationale; nevoi primare si superioare; nevoi individuale, de grup si generale ale societatii etc. insa, indiferent de tipul lor, nevoile au câteva caracteristici:
a) caracterul dinamic, in sensul ca, de la o perioada la alta, au loc modificari in structura si nivelul calitativ al cerintelor de consum.
b) sunt reproductibile sau regenerabile, in sensul ca satisfacerea unei nevoi sau a alteia dureaza numai un anumit timp, dupa care se manifesta din nou;
c) caracterul complementar, in sensul ca satisfacerea unei nevoi genereaza o alta;
d) sunt concurente, in sensul ca unele se extind, iar altele se restrâng, având loc si substituirea unora cu altele.