Sistemul social si structura sociala
calendar_month 25 Feb 2015, 00:00
Planul lectiei:
- Definirea conceptelor: sistem social si structura sociala.
- Elementele structurale fundamentale: statusul si rolul social.
- Mobilitatea sociala.
- Forme ale mobilitatii sociale: mobilitate orizontala si verticala, mobilitate ascendenta si descendenta, mobilitate intragenerationala si intergenerationala, mobilitate educationala, ocupationala, mobilitatea teritoriala sau geografica, mobilitatea individuala sau colectiva.
- Clasele sociale.

Obiective:
- sa analizeze subsistemele sociale;
- sa proiecteze functionalitatea subsistemului economic an dezvoltarea societatii contemporane;
- sa determine elementele structurale fundamentale;
- sa explice tipologia statusului si rolului social an contextul societatii contemporane;
- sa evalueze tendintele mobilitatii sociale an societatea contemporana;
- sa analizeze tipurile de mobilitate;
- sa evalueze factorii mobilitatii;
- sa compare statutul atribuit si statutul dobandit.

Literatura:
1. Bulgaru. Sociologie.- Chisinau, 2003.
2. Giddens A. Sociologie. Bucuresti, 2000.
3. Chelcea S. Cunoasterea vietii sociale, I. N. I ., 1996
4. Constantinescu V. Sociologie, E.D.P., Bucuresti, 1994
5. Mitrofan V. - Fundamente ale sistemelor sociale, Editura Eminescu, 1999.
6. Dumitru Sandu, Spatiul social al tranzitiei, Editura Polirom, Iasi, 1999.
7. Scase, Richard, Clasele sociale, Editura DU Style, Bucuresti, 1998

Lucru individual:
Analiza factorilor ce influenteaza mobilitatea sociala an baza unui caz concret.