studentie.ro  »  Universitar  »  Licenta  »  FACULTATEA DE DREPT - DREPT CIVIL - UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE DREPT - DREPT CIVIL - UNIVERSITATEA SPIRU HARET

calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
Examenul de licenta pentru sesiunea iulie 2005 consta in sustinerea urmatoarelor probe: Proba 1: Institutii de drept civil si de drept penal Proba 2: Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta Drept civil anul I a) Actul juridic civil 1. Conditiile (elementele) actului juridic civil: a) capacitatea de a incheia actul juridic civil; b) consimtamantul; c) cauza (scopul) actului juridic civil. 2. Forma actului juridic civil: a) forma ceruta ad validitatem; b) forma ceruta ad probationem; c) forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti. 3. Modalitatile actului juridic civil: a) termenul; b) conditia; c) sarcina. 4. Efectele actului juridic civil: a) reguli de determinare a efectelor actului juridic civil; b) principalele reguli de interpretare a actului juridic civil; c) principiile efectelor actului juridic civil. 5. Nulitatea actului juridic civil: A. Categoriile de nulitati ale actului juridic civil; B. Cauzele de nulitate; C. Regimul juridic al nulitatii: a) regimul juridic al nulitatii absolute; b) regimul juridic al nulitatii relative. b) Persoana fizica 1. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice: a) notiune si caractere juridice; b) inceputul capacitatii de folosinta a persoanei fizice; c) continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice; d) incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice; e) declararea judecatoreasca a mortii persoanei fizice; f) procedura declararii judecatoresti a mortii; g) comorientii. 2. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice: a) notiune si caractere juridice; b) premisele si felurile capacitatii de exercitiu a persoanei fizice; c) lipsa capacitatii de exercitiu a persoanei fizice; d) capacitatea de exercitiu restransa; e) capacitatea de exercitiu deplina; f) sanctiunea nerespectarii regulilor capacitatii de exercitiu. BIBLIOGRAFIE 1. Corneliu Turianu Curs de drept civil. Partea generala, Bucuresti, 2004 Editura Universitara 2. Cristiana Turianu Curs de drept civil. Partea generala, Bucuresti, 2002 Editura Fundatia Romania de Maine 3. Gheorghe Beleiu Drept civil roman Introducere in dreptul civil, subiectele dreptului civil- Editia a VII-a revazuta si adaugita, Editura Sansa, Bucuresti, 2000. Drept civil anul II I. Drepturile reale 1. Posesia - definitia - elementele constitutive - posesia si detentia precara - dobandirea si pierderea posesiei - dovada posesiei - calitatile si viciile posesiei - efectele posesiei. 2. Dreptul de proprietate - definitia si caracterele juridice ale dreptului de proprietate - atributele dreptului de proprietate - dreptul de proprietate privata: definitia, caracterele juridice, obiectul, subiectele - dreptul de proprietate publica: definitia, caracterele juridice, obiectul, subiectele - modalitatile dreptului de proprietate: proprietatea rezolubila, proprietatea anulabila, proprietatea comuna 3. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale: - actiunea in revendicare mobiliara - actiunea in revendicare imobiliara - efectele actiunii in revendicare 4. Modurile de dobandire a dreptului de proprietate - uzucapiunea: notiune, reglementare, domeniul de aplicare, uzucapiunea de 30 de ani, uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani, modul de calcul al termenului uzucapiunii, intreruperea uzucapiunii, jonctiunea posesiilor, efectele uzucapiunii si renuntarea la prescriptia achizitiva BIBLIOGRAFIE 1. Mariana Rudareanu Drept civil. Drepturile reale., Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004 2. Corneliu Turianu Institutii de drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licenta 2005-2006, Editura Universitara, Bucuresti, 2005 II. Obligatiile civile 1. Contractul - efectele specifice ale contractelor sinalagmatice: exceptia de neexecutare a contractului, rezolutiunea si rezilierea contractului, riscul contractului 2. Faptul juridic licit - gestiunea intereselor altei persoane - plata lucrului nedatorat - imbogatirea fara justa cauza 3. Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii (raspunderea civila delictuala) - raspunderea pentru fapta proprie - raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori - raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor - raspunderea institutorilor si artizanilor pentru faptele elevilor si ucenicilor - raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale - raspunderea pentru prejudiciile prin ruina edificiului - raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general BIBLIOGRAFIE 1. Mariana Rudareanu Drept civil. Teoria generala a obligatiilor., Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004 2. Corneliu Turianu Institutii de drept civil. Curs selectiv pentru examenul de licenta 2005-2006, Editura Universitara, Bucuresti, 2005 Drept civil anul III I. Contracte speciale 1. Contractul de vanzare-cumparare: Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de vanzare-cumparare. Efectele contractului de vanzare-cumparare. Varietati de vanzare 2. Contractul de donatie: Notiunea si conditiile de validitate ale contractului de donatie. Donatii simulate, indirecte si darurile manuale. Efectele contractului de donatie. Cauzele legale de revocare a donatiilor. 3. Contractul de locatiune: Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale contractului de locatiune. Efectele contractului de locatiune. Incetarea locatiunii. 4. Contractul de mandat (Mandatul de reprezentare): Notiunea si conditiile de validitate ale contractului de mandat. Efectele contractului de mandat. Incetarea contractului de mandat. II. Dreptul de mostenire Cerintele legale pentru a putea mosteni: Capacitatea succesorala. Nedemnitatea succesorala Devolutiunea legala a mostenirii: Principiile devolutiunii legale a mostenirii. Reprezentarea succesorala. Vocatia succesorala izvorata din rudenie. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. Drepturile succesorale accesorii ale sotului supravietuitor. Dreptul statului asupra bunurilor mostenirii. Devolutiunea testamentara: Notiunea, caracterele juridice si cuprinsul testamentului. Conditiile de fond pentru validitatea testamentului. Conditiile de forma pentru validitatea dispozitiei testamentare. Diferite feluri de testamente. Principalele dispozitii cuprinse in testament. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile mostenirii. Dreptul de optiune succesorala: Probleme generale privind dreptul de optiune succesorala. Acceptarea pura si simpla a mostenirii. Acceptarea sub beneficiu de inventar. Renuntarea la mostenire. BIBLIOGRAFIE 1. Corneliu Turianu Curs de drept civil. Contracte speciale, Editura Universitara Bucuresti, 2004 2. Corneliu Turianu Curs de drept civil. Dreptul de mostenire, Editura Universitara, Bucuresti, 2004 3. Fr. Deak Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2001 4. Fr. Deak Tratat de drept succesoral, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2002