FACULTATEA DE DREPT - UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI
calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
SESIUNEA IUNIE 2005 INSCRIEREA SI DEPUNEREA LUCRARILOR DE LICENTA : se face la secretariatul facultatii in perioada 30 mai - 10 iunie 2005 ACTELE NECESARE : -diploma de bacalaureat in original -certificat de nastere-copie xerox legalizata la notariat -certificat de casatorie-copie xerox legalizata la notariat (numai pentru cei care, in urma casatoriei, si-au schimbat numele) -4 fotografii tip pasaport taiate la dimensiunea 3x4 cm (fotografie frontala, fata trebuie sa acopere cam 50% din suprafata pozei) -lucrarea de licenta cu referat de la coordonatorul stiintific; obligatoriu pe coperta se va scrie denumirea disciplinei la care urmeaza sa fie sustinuta lucrarea -chitanta de plata a taxei de inscriere: TAXA DE INSCRIERE ESTE DE5.000.000 lei si se achita la casieria universitatii ; nu se admite plata prin cont sau posta -cerere de inscriere : formularul tip se primeste de la secretariat si se completeaza conform modelului care se va afisa (nu sunt acceptate alte variante ale cererii) PROGRAMAREA PROBELOR PROBA I-Institutii de drept civil (fara procedura civila) si Institutii de drept penal (fara procedura penala) - test grila - 24 iunie 2005 - ora 9; PROBA II-Sustinerea lucrarii de licenta-in perioada 28 iunie-2 iulie 2005 (datele exacte se vor afisa odata cu rezultatele de la proba I) PRECIZARI PRIVIND EXAMENUL DE LICENTA 1.Pentru sustinerea examenului de licenta se pot inscrie numai cei care au promovat toate disciplinele din planul de invatamnt. 2.Absolventii care nu au sustinut si nu au promovat doua examene la limba straina (in anii I si II de studiu), pentru a se putea inscrie la licenta trebuie sa sustina testul de competenta lingvistica (lb.engleza sau lb.franceza),a carui data de desfasurare se va afisa. Taxa de examinare la limba straina este de 600.000 lei si se va achita numai la casieria universitatii. Dupa achitarea taxei, absolventii se vor prezenta la secretariat pentru inregistrarea chitantei si pentru a completa cererea -formular tip- prin care solicita participarea la acest test. 3.PENTRU PROBA I : -prezenta la sala de examen se va face la ora 8, pe baza buletinului (cartii) de identitate, cnd se va primi si legitimatia de examen; -proba scrisa se desfasoara intre orele 9-13; -la completarea grilelor se va folosi numai pix cu mina neagra; -nu este permis accesul in sala de examen cu telefoane mobile si/sau materiale didactice. 4.Tematica si bibliografia pentru examen se pot consulta la Biblioteca universitatii sau se pot procura de la biroul registratura-arhiva.