FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA - UNIVERSITATEA SPIRU HARET
calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
TEMATICA LUCRARILOR DE LICENTA pentru anul universitar 2005-2006 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA - prof. univ. dr. Iosefina Morosan si conf. univ. dr. Mariana Elena Balu 179. Diagnosticul financiar al firmei. 180. Analiza bonitatii firmei. 181. Analiza riscurilor firmei. 182. Analiza randamentului financiar al firmei. 183. Analiza gestiunii creantelor. 184. Analiza gestiunii datoriilor. 185. Analiza gestiunii stocurilor. 186. Analiza gestiunii activelor imobilizate. 187. Analiza gestiunii generale a capitalurilor. 188. Analiza fluxurilor de trezorerie. 189. Analiza echilibrului financiar al firmei 190. Analiza structurii financiare a firmei. 191. Analiza cost-volum-profit la nivelul firmei. 192. Analiza marginala a principalilor indicatori economico-financiari ai firmei 193. Analiza pragului de rentabilitate. 194. Analiza principalelor rezultate financiare ale firmei 195. Analiza gestiunii resurselor umane. 196. Analiza consecintelor modificarii valorii adaugate asupra performantelor economico-financiare ale firmei. 197. Analiza situatiei generale a activitatii unei firme pe baza indicatorilor valorici. 198. Analiza diagnostic a cheltuielilor fixe si variabile. 199. Analiza diagnostic a cheltuielilor materiale. 200. Analiza diagnostic a cheltuielilor cu personalul. 201. Analiza performantelor firmei pe baza rentabilitatii. 202. Analiza pozitiei financiare a firmei. 203. Analiza indicatorilor de creare de valoare la nivelul firmei. 204. Analiza performantelor pe baza indicatorilor de creare de valoare pentru actionari. 205. Analiza soldurilor (rezultatelor) intermediare ale gestiunii firmei. 206. Analiza gradului de indatorare a firmei. 207. Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante. 208. Analiza situatiei generale a cheltuielilor firmei. 209. Proiectarea unei cercetari statistice pentru studiul calitatii serviciilor de turism (pe exemplul unei unitati de turism); 210. Analiza statistico-economica a eficientei activitatii de export la firma 211. Analiza statistica a evolutiei nivelului, structurii, gradului de ocupare a fortei de munca in perioada. 212. Masurarea si analiza nivelului si evolutiei ratei inflatiei in perioada.. 213. Modelarea statistica a proceselor din activitatea de comert exterior; 214. Proiectarea unui sondaj statistic de prospectare a pietei; 215. Utilizarea analizei dispersionale in studiul raportului cerere-oferta in turism; 216. Analiza statistica a folosirii resurselor de munca in . 217. Utilizarea metodelor statistice de analiza a corelatiei pentru studiul rezultatelor economico-financiare ale unei firme; 218. Metode statistice de analiza a proceselor inflationiste intr-o economie de piata.