studentie.ro  »  Universitar  »  Licenta  »  FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII - UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII - UNIVERSITATEA SPIRU HARET

calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
TEMATICA LUCRARILOR DE LICENTA pentru anul universitar 2005-2006 GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII - Prof.univ. dr. Marin DUMITRU 58. Fundamentarea surselor de finantare a activelor circulante ale intreprinderii. 59. Studiu privind creditarea unei intreprinderi 60. Influenta structurii financiare si a structurii costurilor asupra performantelor intreprinderii. 61. Diagnosticul financiar al intreprinderii. 62. Evaluarea si selectarea proiectelor de investitii. 63. Contributia intreprinderii la formarea fondurilor statului. 64. Rolul valorii adaugate intr-o S.C. la formarea fondurilor statului. 65. Studiu privind formarea si utilizarea capitalurilor intreprinderii. 66. Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului functional la S.C. .. 67. Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului financiar la S.C. .. 68. Gestionarea eficienta a activelor si pasivelor circulante. 69. Determinarea capacitatii de autofinantare si fundamentarea costului capitalurilor proprii. 70. Analiza fluxurilor financiare prin tabloul de finantare. 71. Fundamentarea bugetului de trezorerie la S.C. .. 72. Planificarea financiara prin intermediul ratelor de rotatie. 73. Analiza performantelor intreprinderii pe baza sistemului de rate. 74. Fundamentarea financiara a planului de investitii la S.C. .. 75. Fundamentarea planului de finantare pe termen lung la S.C. .. 76. Analiza si evaluarea riscurilor la nivelul S.C. .. 77. Evaluarea financiara si evaluarea mixta a intreprinderii. 78. Fundamentarea politicii de dividend in conditii de fiscalitate (efectul de clientela). 79. Estimarea economiilor fiscale, a costurilor de faliment si a inflatiei asupra valorii. 80. Optimizarea stocurilor la S.C. .. 81. Impactul volumului productiei pentru export asupra rezultatelor intreprinderii. 82. Analiza valorii adaugate asupra rezultatelor S.C. .. 83. Analiza presiunii fiscale asupra rezultatelor S.C. .. 84. Analiza contributiei financiare la S.C. .. la formarea bugetului. 85. Analiza stoparii la sursa a obligatiilor salariatilor. 86. Analiza si interpretarea bilantului contabil. 87. Rentabilitatea financiara a capitalurilor S.C. .. 88. Rentabilitatea. 89. Sursele de finantare a investitiilor la S.C. .. 90. Amortizarea activelor imobilizate la S.C. 91. Echilibrul tabloului de finantare-creditare a investitiilor. 92. Rolul imprumuturilor obligatare in finantarea S.C. .. 93. Rolul creditelor pe termen scurt in finantarea S.C. .. 94. Creditarea intreprinderilor mici si mijlocii. 95. Rolul creantelor in finantarea I.M.M. 96. Gestiunea portofoliului la S.C. .. 97. Gestiunea riscului ratei dobanzii si a cursului de schimb valutar la o S.C. . 98. Analiza ratelor de rentabilitate la S.C. .. 99. Influenta structurii financiare a intreprinderii asupra rentabilitatii capitalurilor proprii. Studiu de caz. 100. Fondul de rulment sursa de finantare a activelor circulante. Contabilitatea fondului de rulment. 101. Studiu de caz privind fundamentarea necesarului de finantare a exploatarii. 102. Studiu financiar-contabil privind costul capitalurilor. 103. Studiu financiar-contabil privind dimensionarea stocurilor. 104. Fundamentarea deciziei de investitii pe baza indicatorilor financiar-contabili. 105.Fundamentarea bugetului de investitii si analiza surselor de finantare. 106. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli la o societate comerciala. 107. Fundamentarea bugetului la o institutie publica. 108. Studiu de caz privind optimizarea structurii financiare a intreprinderii. 109. Studiu de caz privind analiza starii de echilibru financiar pe baza de bilant. 110. Diagnosticul rentabilitatii si al riscului la S.C. .. 111. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii . 112. Fundamentarea politicii de dividend si de investitii la S.C. .. 113. Analiza fluxurilor financiare si elaborarea tabloului de finantare la S.C. .. 114. Fundamentarea si perfectionarea bugetului de trezorerie la S.C. .. 115. Identificarea si gestiunea riscului financiar la nivelul S.C. .. 116. Planificarea financiara prin intermediul ratelor de rotatie a capitalurilor. 117. Determinarea capacitatii de autofinantare a costului capitalurilor proprii. 118. Intocmirea planului de trezorerie la o societate comerciala. 119. Intocmirea planului de credite la o banca. 120. Intocmirea bugetului de productie si a costurilor la o societate comerciala. 121. Strategia societatii comerciale pentru productii si tehnologii moderne. 122. Strategia societatii comerciale pentru aprovizionare si desfacere. 123. Strategia societatii comerciale privind forta de munca. 124. Studiu de fezabilitate pentru o investitie la S.C. .. 125. Evaluarea si valorificarea patrimoniului la S.C. .. 126. Analiza financiara a impactului inflatiei la o S.C. .. 127. Aspecte financiare privind activele si pasivele la S.C. .. 128. Studiu financiar-contabil la casa de credit . 129. Studiu de caz: Impactul creditului asupra rezultatelor financiare ale S.C. .. 130.Utilizarea modelului teoriei optiunilor in evaluarea intreprinderii. 131. Cai de perfectionare a bugetului in urma evaluarii intreprinderii. 132. Evaluarea bonitatii unei intreprinderi: cai de crestere a lichiditatii si rentabilitatii. 133. Fundamentarea deciziei de investitii in mediu cert. 134. Diagnosticul riscului financiar al unei intreprinderi. 135. Gestiunea financiara a activelor si pasivelor circulante. 136. Analiza financiara a riscului si gestionarea acestuia in vederea creditarii. 137. Gestiunea financiara a stocurilor la S.C. .. 138. Gestiunea financiara a creantelor la S.C. .. 139. Gestiunea financiara a creantelor-clienti la S.C. .. 140. Analiza rezultatelor financiare la S.C. .. 141. Evaluarea bonitatii unei intreprinderi: cai de crestere a lichiditatii si rentabilitatii acesteia. 142. Evaluarea proiectelor de investitii conform criteriilor VAN si RIR. 143. Analiza comparativa a criteriilor de evaluare a portofoliilor: sperantamatematica, speranta-dispe rsie, speranta de utilitate. 144. Evaluarea, reevaluarea si analiza structurii financiare a unei societati comerciale pe actiuni. 145. Creditul de trezorerie si costul acestuia in asigurarea capacitatii de plata, lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii. 146. Optimizarea costului finantarii intreprinderii cu structura financiara a acesteia. 147. Optimizarea fondului de rulment de finantare a activelor circulante. 148. Sursele de finantare a investitiilor la S.C. .. 149. Amortizarea activelor imobilizate la S.C. .. 150. Rolul imprumuturilor obligatare in finantarea S.C. .. 151. Rolul creditelor pe termen scurt in finantarea S.C. .. 152. Studiu de caz privind creditarea intreprinderilor mici si mijlocii. 153. Gestiunea portofoliului la S.C. .. 154.Gestiunea riscului ratei dobanzii si a cursului de schimb valutar la o S.C. . 155. Studiu de caz: Analiza ratelor de rentabilitate la S.C. .. 156. Influenta structurii financiare a intreprinderii asupra rentabilitatii capitalurilor proprii. 157. Fondul de rulment sursa de finantare a activelor circulante. Contabilitatea fondului de rulment. 158. Fundamentarea necesarului de finantare a exploatarii.