FACULTATEA DE FINANTE SI CONTABILITATE - MONEDA, CREDIT SI MANAGEMENT BANCAR - UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU BUCURESTI
calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
1. Masa monetara. - Concept si structura; - Indicatori si agregate monetare; - Contrapartidele masei monetare; - Evolutia monedei in Romania; - Masa monetara in Romania; . 2. Inflatia si politici antiinflationiste. - Inflatia forma a dezechilibrului monetar. - Tipuri si forme de inflatie. - Etapele procesului inflationist - Consecinte economice si sociale ale inflatiei. - Politici antiinflationiste - Evolutia actuala a procesului inflationist pe plan mondial si in Romania 3. Banca de Emisiune si politicile monetare. - Rolul si functiile Bancii de Emisiune; - Creatia monetara a Bancii de Emisiune si creatia monetara a bancilor comerciale. Multiplicatorul monetar si multiplicatorul creditului. - Politica monetara si Instrumentele de politica monetara ale Bancii Centrale. - Activitatea si rolul BNR. Aplicarea politicilor monetare in perioada de tranzitie si implicatiile asupra economiei. 4. Integrarea monetar-bancara europeana. - Constituirea si evolutia Sistemului Monetar European - Tranzitia la moneda unica Euro - Aplicarea criteriilor de convergenta la aderare si dupa intrarea in sistem. Aplicarea Pactului de Stabilitate si Dezvoltare - Functionarea monedei Euro si impactul asupra tarilor membre - Formarea pietei bancare europene - Politici economice structurale si coordonarea lor; - Banca Centrala Europeana si Sistemul European al Bancilor Centrale; - Implementarea Euro in Sistemul Monetar International. 5. Sistemul Monetar International. - Conceptul de sistem monetar. Elemente componente si evolutie - Functionarea actuala a sistemelor monetare nationale. Sistemul Monetar National al Romaniei - Constituirea SMI - Principii de functionare ale SMI - Institutii create in cadrul SMI: functionarea FMI, BIRD, IFC, AIF - Evolutia dupa anii 70 a SMI si transformarile in principiile de functionare. Impactul SMI asupra dezvoltarii economice 6. Instrumente de plata si credit. - Definirea si caracteristicile instrumentelor de plata si de credit. - Ordinul de plata, Cambia, Cecul, Cartile de plata - Instrumente clasice si moderne de plata. - Tipuri de carduri bancare - Piata cardurilor bancare in Romania. 7. Transferul de fonduri in cadrul sistemului bancar - Obiectul decontarilor fara numerar. - Decontari interbancare. - Instrumente de plata utilizate la compensare. - Circuitele, termenele si intervalele obligatorii ale platilor. - Proceduri de compensare - Etapele si sistemele de aplicare in Romania a compensarii in sistem brut. Institutii create si functionarea lor 8. Creditul si titlurile de credit. Dobanda. - Trasaturile caracteristice ale raporturilor de creditare; - Sferele creditului; Tipuri de credite - Intermediarii si pietele creditului; - Dobanda si rolul sau in economie; - Dobanda si factorii determinanti ai nivelului dobanzii. - Dobanda reala si dobanda nominala. 9. Bancile comerciale si managementul activitatii lor. - Operatiunile active si managementul lor; - Operatiunile pasive si managementul lor; - Corelarea operatiunilor active cu cele pasive; - Tendinte actuale in evolutia sistemelor bancare; - Sistemul bancar din Romania. 10. Riscurile bancare. - Tipuri de riscuri bancare - Indicatorii de calculare ai riscurilor bancare - Metode si tehnici de acoperire a riscurilor 11. Profitul si performantele bancare - Indicatori privind costurile bancare; - Indicatori ai veniturilor si profitului bancar; - Rentabilitatea solvabilitatea si lichiditatea bancii; - Indicatorii de adecvare a capitalului unei banci; - Audit si supraveghere bancara. Situatiile financiare. BIBLIOGRAFIE MONEDA SI MANAGEMENT BANCAR 1 Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constatin Floricel - Moneda, Credit, Banci. Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003 2 C. Basno, N. Dardac, C. Floricel - Moneda, Credit, Banci. Aplicatii si studii de caz. Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003 3 Nicolae Dardac, Teodora Vascu Moneda, Credit 1 si 2, Ed. ASE, 2002 4 Victor Stoica, Petre Deaconu - Bani si credit. Banii. Teoriile monetare. Administrarea banilor si politica monetara. Ed. Economica, 2003 5 C. Basno, N. Dardac - Operatiuni bancare. Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1996 6 C. Basno, N. Dardac - Integrarea monetar bancara europeana. Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999 7 Alexandru Olteanu - Management bancar. Politici. Strategii si Tehnici bancare. Ed. Dareco Bucuresti, 2003 8 Al. Olteanu (coord.), Florin Manuel Olteanu, Leonardo Badea - Management bancar. Caracteristici. Strategii. Studii de caz. Ed. Dareco, Bucuresti 2003 9 Luminita Roxin - Gestiunea riscurilor bancare. EDP, Bucuresti, 1999 10 C. Basno, N. Dardac - Produse, costuri si performante bancare. Ed. Economica, Bucuresti, 2000 11 De Cousserges, S - Gestion de la banque. Ed. Dunod, Paris, 1996 12 Fougere, P - la monnaie et la politique monetaire. Edition du Seouil, Paris, 1996 13 Hefferman Shelagh - Modern Banking in Theory and Practice. Ed. John Wiley & Sons, 1996 14 Ramone, D - Banque et strategie. Paris, 1996