studentie.ro  » universitar » licenta » FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA - MEDICINA VETERINARA - UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA - MEDICINA VETERINARA - UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Publicat: 11 Aug 2005 | Vizualizari: 3143

Regulament pentru organizarea EXAMENULUI DE DIPLOMA pentru specializarea: MEDICINA VETERINARA In vederea organizarii EXAMENULUI DE DIPLOMA Consiliul Facultatii aproba urmatorul mod de desfasurare: 1. Desfasurarea examenului de diploma la Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul Universitatea Spiru Haret, din anul 2003 va avea loc in doua (2) sesiuni: a. Sesiunea de iarna 17 22 februarie 2003 b. Sesiunea de vara 17 21 iulie 2003 2. Examenul de licenta consta in doua (2) probe: Proba 1 consta din : a. Lucrare scrisa la Bazele patologiei si terapeuticii veterinare Proba scrisa este eliminatorie, nota minima de promovare fiind 5 (cinci). Durata probei este de 3 ore b. Lucrarea practica de specialitate este la alegerea candidatului. Subiectele pot fi alese din disciplinele de Chirurgie, Boli infectioase, Boli parazitare, Boli obstetricale si ginecologie, Patologie medicala, Toxicologie, Igiena alimentelor si prezentarea cazului clinic. Nota minima de promovare este 5 (cinci). Durata probei este de 3 ore Proba a 2-a consta in sustinerea publica a lucrarii de diploma ( proba orala) . Nota minima de promovare este 5 (cinci). Media subprobei 1a rezultata din media notelor obtinute la tratarea celor trei subiecte din disciplinele preclinice de Farmacologie, Microbiologie si Anatomie patologica, la care se adauga nota obtinuta la subproba nr.1 b . Totul se imparte la 2 . Media examenului de diploma se obtine prin adunarea mediei de la proba 1 cu nota obtinuta la proba 2 si se imparte la 2. Examenul de diploma se considera promovat numai daca toate probele componente sunt promovate in aceeasi sesiune, iar media generala este minimum 6 (sase). 3. Reglementari privind desfasurarea examenului de licenta 3.1 Cele 2 (doua) probe ale examenului de diploma au o pondere de 50% din media finala 3.2 Proba scrisa ( subproba 1a), respectiv lucrarea scrisa la Bazele patologiei si terapeuticii veterinare va contine cate un subiect de la disciplinele: Farmacologie, Microbiologie si Anatomie patologica . Candidatii se vor pregati, la cele 3 discipline fundamentale, pe baza tematicii si bibliografiei aprobate de Consiliul Facultatii, tematici care vor fi afisate la sediul Facultatii de Medicina Veterinara cu cel putin 90 de zile inaintea datei de sustinere a examenului. Subproba 1b, respectiv lucrarea practica de specialitate, consta din examen clinic sau proba practica la disciplinele de: Boli infectioase; Boli parazitare; Boli chirurgicale; Boli obstetricale si ginecologie, Patologie medicala, Toxicologie-toxicoze si Igiena alimentara. Lucrarea practica de specialitate va fi sustinuta in fata sefului disciplinei specialitatii respective, care pe perioada desfasurarii examenului este consultat in legatura cu aprecierea cunostintelor candidatilor si participa la examinarea practica.. Alegerea disciplinei pentru proba practica va fi anuntata de candidat in momentul inscrierii la examen, prin cerere scrisa. Candidatii se vor pregati pentru examen la aceste discipline clinice pe baza tematicii si bibliografiei aprobate de Consiliul Facultatii, tematica care va fi afisata la sediul Facultatii de Medicina Veterinara cu cel putin 90 de zile inaintea datei de sustinere a examenului Proba 2-a, proba orala, consta din sustinerea publica a lucrarii de diploma ce va avea loc in fata comisiei de examinare. Nepromovarea probei a 2-a de catre candidat anuleaza rezultatele obtinute la prima proba, iar examenul va fi repetat integral intr-o sesiune ulterioara Volumul lucrarii de diploma se va incadra intre 50-70 pagini si va cuprinde 40% date bibliografice si 60% cercetari personale . Lucrarea de diploma constituie o contributie personala originala, de cercetare asupra unei teme aprobate de Consiliul Facultatii. Timpul alocat sustinerii va fi de 7-10 minute. 3.3 Pentru a fi admisi la examenul de diploma, candidatii trebuie sa prezinte un certificat de competenta lingvistica intr-o limba de larga circulatie internationala (engleza, franceza, germana). Certificatul de competenta lingvistica va fi eliberat de catre Facultatea de limbi si literaturi straine din cadrul Universitatii Spiru Haret. 3.4 Anuntarea rezultatelor. La fiecare proba de examen , rezultatele se anunta in termen de cel mult 48 ore de la data sustinerii probei. Daca la proba scrisa, candidatii nu au obtinut nota minima de promovare 5 (cinci) vor pierde dreptul de a sustine proba practica de clinica si proba a II-a ( sustinerea lucrarii de diploma ) 3.5 Contestatiile se depun in termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor si se vor rezolva in termen de 48 de ore de la depunerea lor, de catre o comisie de analiza a contestatiilor formata din 3 cadre didactice care vor fi aprobate de Conducerea Universitatii la propunerea Consiliului Facultatii de Medicina Veterinara. 4. Conditii de inscriere la examenul de diploma la examenul de diploma au dreptul sa se inscrie toti absolventii Facultatii de Medicina Veterinara din cadrul Universitatii Spiru Haret. Acestia vor sustine examenul de diploma numai in cadrul facultatii pe care au absolvit-o. Inscrierea candidatilor pentru examenul de diploma se efectueaza la secretariatul Facultatii de Medicina Veterinara din cadrul Universitatii Spiru Haret, cu minim 15 zile inainte de inceperea concursului . La inscrierea pentru concurs se depune lucrarea de diploma impreuna cu aprecierea cadrului didactic. 4.1 Acte necesare pentru inscrierea la examenul de diploma. Candidatii vor prezenta la secretariatul Facultatii de Medicina Veterinara din cadrul Universitatii Spiru Haret urmatoarele acte : a. Cerere de inscriere; b. foaia matricola; c. certificatul de competenta lingvistica ; d. lucrare de licenta in 2 (doua) exemplare, insotita de un referat de apreciere a indrumatorului; e. diploma de bacalaureat in original si copie legalizata; f. certificat de nastere in original si copie legalizata; g. certificat de casatorie daca este cazul (copie legalizata); h. buletin de identitate cu cod numeric personal (copie xerox) i. 3 (trei) fotografii tip B.I. j. Chitanta de achitare a taxei de inscriere stabilita de Biroul Senatului Universitatii Spiru Haret, in valoare de 2 milioane lei k. un dosar plic 4.2. Comisia pentru examenul de diploma va fi aprobata de Biroul Senatului Universitatii Spiru Haret la propunerea Consiliul Facultatii de Medicina Veterinara.. Ea va fi formata din 5 cadre didactice universitare. 4.2 Comisia va fi formata dintr-un presedinte (profesor universitar sau conferentiar universitar) si 4 (patru) cadre didactice (profesori sau conferentiari), dintre care 2 (doi) vor fi cadre didactice de la o alta institutie de invatamant superior de profil care conform reglementarilor in vigoare reprezinta 1/3 din membrii comisiei.. Comisia va fi ajutata de un secretar , cadru didactic (sef lucrari, asistent sau preparator) care va avea atributii de organizare a examenului de diploma. Titlul obtinut in urma sustinerii examenului este de DOCTOR MEDIC VETERINAR D E C A N Prof.univ.Dr.Coman Toma

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: S.C. SANADOR S.R.L.
Nivel cariera: Fara experienta
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-03-01 00:00:00