LICENTA 2008 FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCURESTI
calendar_month 18 Iun 2008, 00:00
LICENTA 2008
INSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA:

1. Absolventii anilor III si IV vor descarca cererea pentru sustinerea examenului de licenta.
2. Cererea va fi vizata de conducatorul stiintific, care isi da acordul pentru sustinerea lucrarii. Conducatorii stiintifici inscriu pe coperta interioara a lucrarii nota propusa si semneaza.
3. Absolventii se vor prezenta la sala 1603 cu doua exemplare ale lucrarii printate si cu un exemplar in varianta electronica, unde secretara Catedrei ETPAA va viza cererea, confirmand depunerea lucrarii.
4. Absolventii se vor prezenta la secretariatul facultatii, sala 3205, in perioada 30 iunie - 6 iulie 2008, intre orele 9 - 14, cu urmatoarele documente aferente inscrierii la examenul de licenta:
- cererea de inscriere
- 3 fotografii tip buletin de identitate / CI
- chitanta aferenta platii taxei de sustinere a examenului de licenta, pentru absolventii de la forma de invatamant cu taxa (cu prezenta in campus si ID) din seria curenta si cei din promotiile anterioare.

TEME PROPUSE LUCRARE DIPLOMA:

1. Segmentarea pietei produsului la SC
2. Cresterea performantei pe filiera produsuluia in contextul integrarii in UE si al globalizarii
3. Integrarea pe filiera produsului a
4. Organizarea Comuna de Piata a produsului a
5. Rolul agriculturii in dezvoltarea euroregionala. Studiu de caz Euroregiunea...............
6. Evaluarea pierderilor economice cauzate de gripa aviara in Romania in anul 2006
7. Imbunatatirea cadrului institutional din agricultura pentru integrarea in U.E
8. Dezvoltarea turismului rural in Romania. Studiu de caz: ..............................
9. Importanta grupurilor de producatori in dezvoltarea cooperatiei agricole in Romania
10. Eficienta economica in producerea si comercializarea semintelor certificate, pentru legume si fructe- pe exemplu SC...
11. Rolul si importanta cadastrului si a publicitatii funciare in consolidarea actiunilor de piata funciara
12. Comasarea parcelelor- actiune prioritara de politica agrara
13. Sistemul birocratic de tip francez, piedica in realizarea reformari agriculturii in Romania
14. Organizarea Comuna a Pietelor agricole in Romania
15. Particularitatile (modelului) colectivizarii agriculturii romanesti comparativ cu alte tari foste comuniste
16. Agricultura Romaniei si Bulgariei in perioada pre si postaderare; studiu comparativ
17. Studiu comparativ privind actiunea foarfecelui preturilor in Romania si alte tari membre ale Uniunii Europene
18. Strategia de dezvoltarea a spatiului rural in contextul integrarii europene.
19. Tendintele pe plan mondial, europene si national privind dezvoltarea zonelor rurale.
20. Posibilitati de valorificare a potentialului din mediul rural prin agroturism.
21. Organizarea exploatatiilor agricole durabile.
22. Rolul programelor de finantare in promovarea dezvoltarii rurale durabile.
23. Stadiul actual si perspectiva turismului rural in Romania.
24. Contributia agroturismului in dezvoltarea satului romanesc.
25. Dezvoltarea satului romanesc cu ajutorul activitatiilor alternative.
26. Strategia de dezvoltare rurala in zona montana.
27. Managementul schimbarii organizationale.
28. Fundamentarea economica a alegerii domeniului de activitate al unei intreprinderi mici sau mijlocii.
29. Informatia si decizia in IMM-urile din mediul rural.
30. Mediul de afaceri, constituirea si functionarea IMM-urilor in mediul rural.
31. Analiza diagnostica a performantei economice a unei intreprinderi mici si mijlocii din agricultura.
32. Studiul comportamentului productiv si economic al exploatatiei (gospodariei) familiale.
33. Conflictul si stresul in intreprinderea agroalimentara.
34. Conversia unei gospodari de subzistenta in exploatatia agricola familiala comerciala.
35. Evaluarea si promovarea personalului (studiu de caz).
36. Motivatie si satisfactie (studiu de caz).
37. Perfectionarea managementului unei intreprinderi mici sau mijlocii din agricultura.
38. Eficienta irigatiilor, pe exemplul unei exploatatiei agricole.
39. Modelarea structurii culturilor pe criterii economico-ecologice intr-o exploatatie agricola.
40. Proiectarea dimensiunii unei exploatatii agricole.
41. Managementul proiectelor in cadrul programului...
42. Managementul proiectelor cu finantare straina.
43. Managementul financiar al proiectelor europene.
44. Analiza dinamica a riscului de faliment la SC...
45. Durabilitatea proiectelor de reabilitare a sistemelor de irigatii.
46. Evaluarea costurilor aplicarii directivelor de mediu in Romania (pe exemplul Directivei `X`).
47. Evaluarea efectelor distributive ale taxelor pe emisii.
48. Eficienta monitoringului integrat organizat pe corpuri de apa.
49. Organizarea si eficienta monitoringului surselor de poluare din domeniul prelucrarii lemnului.
50. Fundamentarea mix-ului finantarii proiectelor de mediu.
51. Eficienta economico-sociala si ecologica a proiectelor de conservare a energiei.
52. Evaluarea sistemelor tehnologice alternative din agriculturo, din perspectiva dezvoltarii durabile.
53. Eficienta proiectelor de conservare a biodiversitartii.
54. Evaluarea temeliei ecologice la nivel microeconomic.
55. Integrarea deciziei de minimizare a deseurilor in sistemul decizional al firmei.
56. Posibilitati si limite de organizare a contabilitatii mediului la nivel microeconomic.
57. Eficienta investitiilor in domeniul conservarii capitalului natural.
58. Metodologii privind certificarea managementului de mediu. SC Romania
59. Implicatii ale adoptarii legislatiei UE in domeniul sistemului de management de mediu
60. Tendinte actuale privind acreditarea laboratoarelor de mediu in Romania
61. Noua economie in perspectiva aderarii Romaniei la UE
62. Acquis-ul Comunitar relevant: legislatie, cadrul institutional si politici in tarile membre si cele candidate la UE
63. Elemente ale politicii UE cu referire la societatea informationala. SC Romania
64. Dezvoltarea durabila si perspectiva economica si ecologica a orasului Braila
65. Eco-economia in contextul dezvoltarii durabile SC orasul Braila
66. Abordari economice si ecologice in profil teritorial SC orasul Braila
67. Impactul implementarii in Romania a standardelor UE pentru protectia mediului cu privire la poluarea industriala
68. Legislatia UE privind prevenirea si controlul poluarii industriale - sarcini impuse de implementarea directivei IPPC
69. Impactul transpunerii unor directive ale UE din domeniul apei asupra industriei, agriculturii si sistemelor de utilitati locale
70. Abordari economice si ecologice asupra spatiului verde - padurea din jurul Municipiului Bucuresti
71. Indicatori de determinare a resurselor turistice cu aplicabilitate in turism SC Valea Prahovei
72. Strategii si politici economice si ecologice privind activitatea turistica in sectorul litoralului romanesc
73. Probleme economice si ecologice ale Marii Negre
74. Pozitia geopolitica si geografica a Romaniei in contextul celor 3 componente: Carpati, Dunare si Marea Neagra
75. Strategii si politici privind protectia si regenerarea parcurilor protejate SC Romania
76. Impactul transpunerii unor directive ale UE asupra agriculturii
77. Comertul si mediul in contextul cerintelor internationale SC Romania
78. Protectia mediului si calitatea apei in contextul cerintelor Acquis-ului comunitar
79. Elemente de economia si managementul mediului in silvicultura SC padurile din zona
80. Supravegherea si controlul parametrilor economici si ecologici prin Garda de Mediu SC Romania
81. Perspectiva eco-economica a zonei Muntilor Apuseni (SC Rosia Montana)
82. Potentialul turistic si eco-turistic SC zona Muntilor Apuseni
83. Conceptia ecologica - o modalitate de relansare a zonei Muntilor Apuseni SC perimetrul Rodna-Bucium, Zlatna-Sacaramb
84. Potentialul turistic si eco-turistic in sectorul Sfantul Gheorghe-Sulina din Delta Dunarii
85. Relatia om-mediu in dimensiunea dezvoltarii durabile in Delta Dunarii
86. Presiunea umana si disfunctionalitati in sectorul deltaic SC Romania
87. Protectia mediului si reconstructie ecologica in industria extractiva
88. Valorificarea potentialului hidroenergetic - oportunitati si restrictii in perspectiva dezvoltarii durabile
89. Gestionarea resurselor naturale in contextul dezvoltarii durabile
90. Gestionarea ariilor protejate in judetul . . . . .
91. Analiza cantitativa si calitativa a surselor de poluare a aerului in judetul . . . . .
92. Ecologizarea spatiului urban prin dezvoltarea zonelor verzi
93. Comunicarea informatiei de mediu - premisa a cresterii participarii publice la procesul decizional de mediu
94. Gestionarea durabila a deseurilor municipale
95. Integrarea cerintelor ecologice in politicile de dezvoltare urbana
96. Politici si strategii de protectie a aerului
97. Valorificarea potentialului turistic la nivelul judetului . . . . .
98. Evaluarea efectelor ecologice produse de traficul rutier in spatiul urban
99. Gestionarea durabila a padurilor
100. Integrarea obiectivelor ecologice in sectorul energetic
101. Abordarea problemelor ecologice la nivel international
102. Cercetare de marketing privind piata produselor si serviciilor ecologice
103. Protectia si educatia ecologica a consumatorului
104. Promovarea consumului durabil
105. Lansarea pe piata a produselor ecologice
106. Perspectivele pietei produselor ecologice
107. Perspectivele dezvoltarii marketingului social in Romania
108. Perspectivele dezvoltarii marketingului ecologic in Romania
109. Perspectivele dezvoltarii durabile a comertului cu amanuntul
110. Fundamentarea strategiei de ecomarketing la nivelul unei organizatii
111. Fundamentarea unui program de marketing educationalORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE LICENTA (ciclul 3 ani)

Art. 90. Finalizarea studiilor in invatamantul superior se realizeaza prin examen de licenta. El consta in prezentarea lucrarii si evaluarea cunostintelor teoretice si aplicative specifice temeticii abordate.
Art. 91. Pentru buna organizare si desfasurare a examenului de licenta se vor constitui
urmatoarele categorii de comisii:
a) comisii la nivelul facultatilor, formate din presedinte, cinciasapte membri si un secretar; aceste comisii au intreaga responsabilitate a organizarii si desfasurarii in bune conditii a examenului de licenta;
b) jurii pentru evaluarea cunostintelor teoretice si aplicative si de apreciere a lucrarii; in cazul in care conducatorul stiintific nu este membru permanent al juriului, la sustinerea lucrarii de catre candidat, acesta dobandeste calitatea de membru cooptat, cu drept de notare.
Art. 92. Conducatorii stiintifici trebuie sa fie lectori, conferentiari, profesori sau asistenti cu titlul stiintific de doctor.
Art. 93. La examenul de licenta se pot prezenta urmatoarele categorii de candidati:
a) absolventii programelor de trei ani ai Academiei de Studii Economice din Bucuresti sau ai specializarilor acreditate de la alte universitati de stat si private;
b) absolventii programelor de trei ani ai specializarilor autorizate sa functioneze provizoriu de la institutii de invatamant superior de stat sau private.
Art. 94. Candidatii pentru examenul de licenta vor prezenta la inscriere un certificat de competenta lingvistica eliberat de secretariatele facultatilor, pe baza rezultatelor obtinute pe perioada studiilor universitare. In certificat se consemneaza media notelor obtinute in toti anii de studii, precum si faptul ca acesta este valabil numai pentru inscrierea la examenul de licenta.
Art. 95. Inscrierea la examenul de licenta pentru absolventii Academiei de Studii Economice
din Bucuresti se face pe baza de cerere scrisa, la secretariatele facultatilor. La cerere se ataseaza lucrarea de licenta, chitanta privind plata taxei (pentru absolventii de la formele de invatamant cu taxa) si trei fotografii tip buletin identitate (carte identitate).
Art. 96. Inscrierea pentru absolventii de la alte institutii se va face centralizat, cu 30 de zile inainte de examen, in baza unui protocol incheiat, in prealabil, cu Academia de Studii Economice din Bucuresti. Pentru inscriere, in situtiile respective vor remite liste nominale pe specializari cu absolventii care indeplinesc conditiile legale. Listele vor fi insotite de documentele de inscriere, de lucrarile de licenta, de referatele conducatorilor stiintifici si de borderoul cu plata taxei pentru examen.
Art. 97. Dosarele candidatilor de la alte institutii trebuie sa cuprinda:
- diploma de bacalaureat (sau echivalenta) in original;
- certificatul de nastere, in copie legalizata;
-suplimentul la diploma, din care sa rezulte, pentru fiecare semestru si an de studiu, disciplinele promovate, numarul de ore prevazute pentru fiecare disciplina (curs, lucrari practice, seminar etc.), forma de verificare (examen, colocviu, verificare pe parcurs), notele obtinute si media de absolvire;
- certificatul de competenta lingvistica;
-adeverinta eliberata de institutia respectiva, din care sa rezulte calitatea de absolvent, cu precizarea anului absolvirii, a specializarii si a duratei studiilor, a formei de invatamant (zi, ID, frecventa redusa, seral etc.);
-trei fotografii tip buletin (carte de identitate).
Art. 98. Candidatii ale caror lucrari de licenta sunt respinse de conducatorul stiintific sau de cadrul didactic desemnat de catedra de specialitate, pentru analiza lucrarilor elaborate de absolventii care provin de la alte institutii decat Academia de Studii Economice din Bucuresti, pierd dreptul de a se prezenta la examen. Ei vor reface lucrarea in baza observatiilor formulate in referatul intocmit, putandu-se prezenta la o sesiune ulterioara.
Art. 99. Examenul de licenta se sustine oral, asfel:
a) Candidatul sustine lucrarea de licenta in fata juriului de evaluare.
b) Membrii juriului vor acorda cate o nota de la 1 la 10, care trebuie sa reflecte cunoasterea domeniului temei abordate, contributia absolventului si calitatea aplicatiei sale; media finala rezulta din media aritmetica a acestor note si, pentru promovare, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 6,00.
Art. 100. Lucrarile de licenta pot avea maxim 40 de pagini A4 si trebuie sa contina: stadiul cunoasterii in domeniu (sinteza din literatura de specialitate), contributii personale, bibliografie selectiva. Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc. se pot constitui in anexe la lucrare. Conducatorii stiintifici inscriu pe coperta interioara a lucrarii nota propusa si semneaza.
Art. 101 Absolventilor care au promovat examenul de licenta li se elibereaza Diploma de licenta si Suplimentul la diploma.
Art. 102. Absolventilor care nu au promovat examenul de licenta li se elibereaza, la cerere, Certificat de studii universitare de licenta, insotit de copie dupa Suplimentul la diploma.
Certificatele se elibereaza numai pentru specializarile care sunt acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu. Examenul de licenta se poate resustine intr-o sesiune ulterioara, cu suportarea de catre candidat a cheltuielilor aferente.
Art. 103. Absolventii programelor de colegiu economic, care nu si-au promovat examenul de absolvire pana in anul 2007, pot reveni, in decurs de doi ani pentru inmatriculare in anul III de licenta, la invatamantul la distanta, cu diferentele aferente.
Art. 104. Cadrele didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti pot participa, la solicitarea unor institutii de invatamant superior de stat sau private acreditate, in comisiile de licenta ale acestora, conform cu Ordinul M.Ed.C. nr. 3997/2002, in baza unor conventii incheiate intre institutiile respective.
Art. 105. Absolventii Academiei de Studii Economice din Bucuresti se pot inscrie, la cerere, sa sustina examenul de licenta la o alta universitate organizatoare.
Art. 106. Lucrarile de licenta se arhiveaza si se pastreaza sub forma electronica pe o perioada de doi ani, fiind gestionate de catre catedrele din universitate.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE LICENTA (ciclul 4 ani)

Art. 41. Finalizarea studiilor in invatamantul superior se realizeaza prin examen de licenta. El consta in prezentarea lucrarii si evaluarea cunostintelor teoretice si aplicative specifice temeticii abordate.
Art. 42. Pentru buna organizare si desfasurare a examenului de licenta se vor constitui urmatoarele categorii de comisii:
a) comisii la nivelul facultatilor, formate din presedinte, cinci-sapte membri si un secretar; aceste comisii au intreaga responsabilitate a organizarii si desfasurarii in bune conditii a examenului de licenta;
b) jurii pentru evaluarea cunostintelor teoretice si aplicative si de apreciere a lucrarii; in cazul in care conducatorul stiintific nu este membru permanent al juriului, la sustinerea lucrarii de catre candidat, acesta dobandeste calitatea de membru cooptat, cu drept de notare.
Art. 43. Conducatorii stiintifici trebuie sa fie lectori, conferentiari, profesori sau asistenti cu titlul stiintific de doctor.
Art. 44. La examenul de licenta se pot prezenta urmatoarele categorii de candidati:
a) absolventii programelor de patru ani ai Academiei de Studii Economice din
Bucuresti sau ai specializarilor acreditate de la alte universitati de stat sau private;
b) absolventii programelor de patru ani ai specializarilor autorizate sa functioneze provizoriu, de la institutiilor de invatamant superior de stat sau private.
Art. 45. Candidatii pentru examenul de licenta vor prezenta la inscriere un certificat de competenta lingvistica eliberat de secretariatele facultatilor, pe baza rezultatelor obtinute pe perioada studiilor universitare. In certificat se consemneaza media notelor obtinute in toti anii de studii, precum si faptul ca acesta este valabil numai pentru inscrierea la examenul de licenta.
Art. 46. Inscrierea la examenul de licenta pentru absolventii Academiei de Studii Economice din Bucuresti se face pe baza de cerere scrisa, la secretariatele facultatilor. La cerere se ataseaza lucrarea de licenta, chitanta privind plata taxei (pentru absolventii de la formele de invatamant cu taxa) si trei fotografii tip buletin identitate (carte identitate).
Art. 47. Inscrierea pentru absolventii de la alte institutii se va face centralizat, cu 30 de zile inainte de examen, in baza unui protocol incheiat, in prealabil, cu Academia de Studii Economice din Bucuresti. Pentru inscriere, institutiile respective vor remite liste nominale pe specializari cu absolventii care indeplinesc conditiile legale. Listele vor fi insotite de documentele de inscriere, de lucrarile de licenta, de referatele conducatorilor stiintifici si de
borderoul cu plata taxei pentru examen.
Art. 48. Dosarele candidatilor de la alte institutii trebuie sa cuprinda:
-diploma de bacalaureat (sau echivalenta) in original;
-certificatul de nastere, in copie legalizata;
-suplimentul la diploma, din care sa rezulte, pentru fiecare semestru si an de studiu,
disciplinele promovate, numarul de ore prevazute pentru fiecare disciplina (curs, lucrari practice, seminar etc.), forma de verificare (examen, colocviu, verificare pe parcurs), notele obtinute si media de absolvire;
-certificatul de competenta lingvistica;
-adeverinta eliberata de institutia respectiva, din care sa rezulte calitatea de absolvent,
cu precizarea anului absolvirii, a specializarii si a duratei studiilor, a formei de
invatamant (zi, ID, frecventa redusa, seral etc.);
-trei fotografii tip buletin (carte de identitate).
Art. 49. Candidatii ale caror lucrari de licenta sunt respinse de conducatorul stiintific sau de cadrul didactic desemnat de catedra de specialitate, pentru analiza lucrarilor elaborate de absolventii care provin de la alte institutii decat Academia de Studii Economice din Bucuresti pierd dreptul de a se prezenta la examen. Ei vor reface lucrarea in baza observatiilor formulate in referatul intocmit, putandu-se prezenta la o sesiune ulterioara.
Art. 50. Examenul de licenta se sustine oral, astfel:
a) Candidatul sustinerea lucrarea de licenta in fata juriului de evaluare;
b) Membrii juriului vor acorda cate o nota de la 1 la 10, care trebuie sa reflecte cunoasterea domeniului temei abordate, contributia absolventului si calitatea aplicatiei sale; media finala rezulta din media aritmetica a acestor note si, pentru promovare, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 6,00.
Art. 51. Lucrarile de licenta pot avea maxim 40 de pagini A4 si trebuie sa contina: stadiul cunoasterii in domeniu (sinteza din literatura de specialitate), contributii personale, bibliografie selectiva. Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc., se pot constitui in anexe la lucrare. Conducatorii stiintifici inscriu pe coperta interioara a lucrarii nota propusa si semneaza.
Art. 52. Absolventilor care au promovat examenul de licenta li se elibereaza Diploma de licenta si Suplimentul la diploma.
Art. 53. Absolventilor care nu au promovat examenul de licenta li se elibereaza, la cerere, Certificat de studii universitare de licenta, insotit de copie dupa Suplimentul la diploma.
Certificatele se elibereaza numai pentru specializarile care sunt acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu. Examenul de licenta se poate resustine intr-o sesiune ulterioara, cu suportarea de catre candidat a cheltuielilor aferente.
Art. 54. Cadrele didactice din Academia de Studii Economice din Bucuresti pot participa, la solicitarea unor institutii de invatamant superior de stat sau private acreditate, in comisiile de licenta ale acestora, conform cu Ordinul M.Ed.C. nr. 3997/2002, in baza unor conventii incheiate intre institutiile respective.
Art. 55. Absolventii Academiei de Studii Economice din Bucuresti se pot inscrie, la cerere, sa sustina examenul de licenta la o alta universitate organizatoare.
Art. 56. Lucrarile de licenta se arhiveaza si se pastreaza sub forma electronica pe o perioada de doi ani, fiind gestionate de catre catedrele din Academia de Studii Economice din Bucuresti.
Art. 57. Absolventii anului IV (V), care nu isi promoveaza examenul de licenta pana in anul 2008, il pot sustine impreuna cu absolventii anului III de licenta. Studiile de patru (cinci) ani vor fi echivalate cu cele de trei.

ALTE DISPOZITII
Art. 58. Pentru studentii inscrisi la taxa nu se acorda scutiri, reduceri sau reesalonari de taxa.
Art. 59. Studentii care nu isi achita in termen obligatiile financiare si anuntate public vor fi exmatriculati.
Art. 60. In Academia de Studii Economice din Bucuresti, nu se pot parcurge, concomitent, doua sau mai multe programe de pregatire - licenta, masterat, doctorat - cu prezenta in campus.