studentie.ro  »  Universitar  »  Licenta  »  UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - INSCRIEREA CANDIDATILOR IN VEDEREA SUSTINERII EXAMENELUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - INSCRIEREA CANDIDATILOR IN VEDEREA SUSTINERII EXAMENELUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
1. Inscrierea la examen se face in perioada stabilita prin structura anului universitar, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului, pe baza de cerere scrisa, prezentata la secretariatele facultatilor organizatoare, de catre fiecare absolvent, cerere in care se precizeaza, daca este cazul, probele la care se va prezenta. La inscriere trebuie depusa lucrarea/proiectul de diploma.2. Inscrierea la examen a absolventilor studiilor universitare de lunga durata este conditionata de anexarea certificatului de competenta lingvistica de specialitate intr-o limba de larga comunicare internationala.3. Pentru inscrierea la examenul de finalizare a studiilor, candidatul trebuie sa completeze cererea tip, sa depuna proiectul/lucrarea de diploma, precum si urmatoarele acte:* certificatul de nastere, in copie legalizata;* certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui (daca este cazul), in copie legalizata;* chitanta de plata a taxei in caz de repetare a examenului;* certificatului de competenta lingvistica de specialitate.* chitanta de achitare a taxei pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica de specialitate.4. Dupa incheierea inscrierilor, secretariatele facultatilor organizatoare vor intocmi listele, in ordine alfabetica, cu numele candidatilor care au dreptul sa se prezinte la examenul de absolvire /licenta /diploma. 5. Cadrele didactice de specialitate asigura evaluarea lucrarilor depuse, astfel incat la inceputul examenului sa existe o situatie clara a lucrarilor admise pentru sustinere.