studentie.ro  »  Universitar  »  Licenta  »  UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
1. Organizarea si desfasurarea examenului de absolvire /licenta/diploma se realizeaza in doua sesiuni: de vara ( iunie); de iarna (ianuarie-februarie), pentru absolventii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor din prima sesiune sau nu s-au prezentat; La cererea candidatilor si cu aprobarea consiliilor facultatilor, daca se confirma ca acestia nu au putut participa la sesiunea de vara din motive bine intemeiate (spitalizare, prezenta la studii in strainatate, participare la competitii sportive internationale etc.), examenele se pot sustine intr-o sesiune speciala de toamna (septembrie-octombrie). 2. Continutul fiecarui examen se stabileste de catre fiecare facultate si se aproba de catre Senat. El va fi cel aferent denumirii probei Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate, iar comisia de examen il va adapta functie de problematica lucrarii de licenta/proiectului de diploma. La aceeasi specializare, examenul se organizeaza si se desfasoara in aceleasi conditii pentru toti candidatii. Denumirea probei Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate se va stabili pentru fiecare specializare in parte, de catre Consiliul Facultatii si se va aproba de Senat. Bibliografia probei este cea aferenta lucrarii de licenta / proiectului de diploma in care vor figura atat lucrari generale in domeniu, cat si lucrari specifice temei. Facultatile vor informa candidatii despre conditiile de inscriere, continutul, programele, accesul in biblioteci, cursurile de pregatire etc. prin afisare si, daca este posibil, prin brosuri/pliante tiparite si/sau pagini web. 3. Temele lucrarilor/proiectelor de diploma sunt cele stabilite de catre catedre si aprobate de catre Consiliile facultatilor. La specializarile duble, tema lucrarii/proiectului de diploma poate fi aleasa de la oricare din cele doua specializari. 4. In vederea evaluarii cunostintelor fundamentale, de specialitate, a prezentarii si sustinerii lucrarii se constituie comisii de examinare, astfel: a. pressedintele (profesor, conferentiar, lector); b. membrii (profesor, conferentiar, lector); c. secretar (preparator, asistent sau lector); d. intr-o sesiune de finalizare a studiilor universitare, un cadru didactic poate fi membru permanent doar intr-o singura comisie. Comisia de examen este formata din 6 membri, inclusiv presedintele, secretarul si conducatorul stiintific al lucrarii. Pentru cazurile in care conducatorul de lucrare este membru permanent in comisie, aceasta va fi constituita din 5 membri. In conformitate cu Codul deontologic al membrilor comunitatii academice (personal didactic, de cercetare si studenti), aprobat in sedinta Senatului Universitatii din 19 iunie 2003, membrii comunitatii academice nu pot participa la urmatoarele activitati care implica membrii familiei sau rude pana la gradul IV, stabilirea gradului de rudenie intrand in obligatiile conducerii facultatii: activitati de evaluare a studentilor (comisii de examene), indrumarea lucrarilor de licenta si de disertatie etc. Comisiile de examen se stabilesc, pe specializari, prin decizia Rectorului, la propunerea consiliilor de facultate /colegiu/departament si avizul Senatului. 5. Fiecarui candidat i se acorda, pentru examinare, cel putin 20 de minute. 6. In conditiile desfasurarii examenului de finalizare a studiilor universitare pe parcursul a cel mult 5 zile, numarul maxim de candidati ai unei comisii este de 150. 7. In cazul specializarilor duble, candidatul se inscrie la o comisie in care se regaseste problematica lucrarii de licenta; a. facultatile sunt obligate sa constituie comisii pentru fiecare dintre cele doua specializari; b. este de competenta facultatilor sa propuna comisii pentru alte situatii, diferite de cele standard: module in limbi straine etc. 8. Pentru coordonarea organizarii si desfasurarii examenului de absolvire /licenta /diploma/disertatie, prin decizia Rectorului Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, va fi numita o Comisie centrala pe Universitate. Din momentul constituirii sale, comisia centrala pe Universitate pentru organizarea examenului de absolvire /licenta/ diploma/ disertatie preia toate sarcinile privind pregatirea, organizarea, indrumarea si controlul acestui examen, coordonarea activitatii personalului didactic si de secretariat antrenat in desfasurarea acestei actiuni. Pentru perioada desfasurarii efective a examenului de absolvire /licenta /diploma /disertatie, incepand cu inscrierea candidatilor si terminand cu rezolvarea contestatiilor, Comisia pe Universitate isi stabileste sediul la Rectoratul Universitatii "Al. I. Cuza".