UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ NAPOCA - DESFASURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
calendar_month 11 Aug 2005, 00:00
Art.21. Examenul de absolvire, examenul de licenta si examenul de diploma consta, fiecare, din doua probe, si anume: Proba 1 Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; Proba 2 Prezentarea si sustinerea lucrarii de absolvire / lucrarii de licenta / proiectului de diploma. Examenul de disertatie consta dintr-o singura proba, si anume: Prezentarea si sustinerea lucrari de disertatie. La fiecare proba, examinarea se incheie prin acordarea unei note; nota de promovare este de cel putin 5,00, cu exceptia examenului de disertatie la care nota de promovare este de cel putin 6,00. Un examen este promovat daca probele componente sunt sustinute si promovate, iar media aritmetica a notelor acordate acestora media de promovare a examenului este de cel putin 6,00. Art.22. Nota la lucrarea de licenta/proiectul de diploma, absolvire sau disertatie se acorda de comisie, cu consultarea conducatorului stiintific al lucrarii, pe baza sustinerii acesteia in fata Comisiei. Fiecare membru al comisiei propune o nota de la 1 la 10, media finala la lucrare/proiect rezultand din media aritmetica a acestor note. Media minima este 5. Art.23. Media examenului de disertatie este nota obtinuta la sustinerea disertatiei (minim 6,00). Art.24. Afisarea rezultatelor finale ale examenelor (licenta, diploma, absolvire, disertatie) se face la sediul fiecarei facultati (Anexa 3), in termen de cel mult 48 de ore de la data sustinerii. Art.25. Contestatiile in legatura cu rezultatele examenelor finale se depun la secretariatele facultatilor in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor si se rezolva in timp de 24 de ore de catre Comisia de analiza a contestatiilor, numita de institutie organizatoare a examenului. Contestatiile se rezolva exclusiv la nivelul institutiei organizatoare. Comisia de analiza a contestatiilor: Presedinte: Prof.dr. Ioan Groza Prorector Membri: Prof.dr. Ioan Rotar Decan Facultatea de Agricultura Prof.dr. Silviu Apahidean Decan Facultatea de Horticultura Prof.dr. Gheorghe Muresan Decan Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii Prof.dr. Vasile Cozma Decan Facultatea de Medicina Veterinara