studentie.ro  »  Universitar  »  Licenta  »  UNIVERSITATEA SPIRU HARET - PLANIFICARE LICENTA 2005-2006

UNIVERSITATEA SPIRU HARET - PLANIFICARE LICENTA 2005-2006

calendar_month 28 Feb 2006, 00:00
UNIVERSITATEA SPIRU HARET P L A N I F I C A R E A CURSURILOR SPECIALE SI A CONSULTAtIILOR PENTRU LICENTA, SESIUNEA FEBRUARIE 2006 7 FEBRUARIE 2006 0900 - 1100 - Prof. univ. dr. Ion IORDAN - Geografie umana si economica a Romaniei 1100 - 1300 - Prof. univ. dr. Rodica POVARa - Climatologie 1300 - 1500 - Conf. univ. dr. Mihai PARICHI - Pedologie 1500 - 1700 - Prof. univ. dr. Ion ZaVOIANU - Hidrologie 8 FEBRUARIE 2006 0900 - 1100 - Prof. univ. dr. Vasile GLaVAN - Potential turistic si valorificare 1100 - 1300 - Lector univ. drd. Costin DUMITRAsCU - Geografia continentelor - Europa 1300 - 1500 - Lector univ. drd. Nicolae CRUCERU, asist. univ. drd. Dan EREMIA - Caracterizare complexa a unitatilor geografice; Probleme fundamentale 9 FEBRUARIE 2006 0800 - 1000 - Prof. univ. dr. doc. Grigore POSEA - Geomorfologie 1000 - 1200 - Prof. univ. dr. Adrian CIOACa - Geomorfologie structurala, Caracterizarea complexa a unitatilor geografice din Romania 1 P R O G R A M A PENTRU EXAMENUL DE LICENTA FEBRUARIE 2006 A. PROBLEME FUNDAMENTALE • Relieful glaciar din Carpati. • Relieful creat de apele curgatoare (albii, lunci, terase, piemonturi). • Hazarde si riscuri naturale. • Factorii genetici ai climei Romaniei. • Circulatia generala a aerului troposferic; Ciclonii si anticiclonii; Procese hidrice in atmosfera; Climatele temperate; • Vanturile locale periodice si neperiodice; • Zonalitatea verticala a factorilor de mediu in Romania. • Factorii climatici si neclimatici care determina si influenteaza scurgerea raurilor. • Dinamica apelor oceanice, factorii de care depinde. Curenti, maree. • Factorii naturali (pedogenetici) de formare a solului. • Clasificarea si zonalitatea solurilor Romaniei. • Caracteristici biogeografice ale regiunilor holarctice. • Tipuri de mediu si distributia lor geografica. • Distributia spatiala a populatiei. Mobilitatea spatiala a populatiei pe Glob (miscarile migratorii propriu-zise; migratiile internationale; migratiile ilegale; consecintele migratiilor). • Resursele energetice si valorificarea lor pe Glob: petrolul, gazele naturale, carbunii. • Resursele naturale ale Romaniei. Exploatare si valorificare (industria extractiva). • Geografia utilizarii terenurilor in Romania. Fondul funciar. • Miscarea naturala si migratorie a populatiei in Romania. • Metodologia de cercetare si studiu in Geografia Turismului (principii generale, metode, procedee si mijloace). • Caracterizarea complexa a unitatilor: Carpatii Apuseni, Subcarpatii Getici, Podisul Moldovei, Campia de Vest. • Unitati naturale majore ale Terrei (cadrul fizico-geografic): Europa Vestica, Europa Sudica, Estul extracordilier. • Analiza geografica complexa a urmatoarelor tarii: Franta, Germania, China, Japonia, S.U.A. BIBLIOGRAFIE: • Ielenicz M. (2000), Geografie generala, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti, pg. 227-236. • Ielenicz M., (1999), Dealurile si Podisurile Romaniei, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti, pg. 33-74. • Marian M., Gherasim C. (2002), Continentele. Probleme speciale de Geografie Regionala, Ed. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti, pg. 44-48. • Marin I., Marin M. (2002), Mari unitati geografice ale Terrei, Europa, Edit. Univ. din Bucuresti, pg. 135-138. • Marin I., Marin M. (2001), Medii si regiuni geografice pe Glob. Edit. Universitatii Bucuresti. • Mahara Gh. (2000), Meteorologie, pg. 243-257; 141-188; 216-223. • Pisota I., Zaharia Liliana (2001), Hidrologia, EUB, Bucuresti, pg. 360-366, 425-432. • Posea Aurora (2004), Oceanografie, Edit. Fundatiei „Romania de Maine", pg. 39-58. 2 • Posea Gr. (1997), Campia de Vest a Romaniei, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti. • Posea Gr. (2002), Geomorfologia Romaniei, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti, pg. 325-332. • Posea Gr. (2003, 2004), Geografia fizica a Romaniei (partea I si II), Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Posea Gr., Ilie I., Grigore M., Popescu N. (1976), Geomorfologie generala, Edit. Did. Pedag., Bucuresti, pg. 193-305. • Posea Gr., Popescu N., Ielenicz M. (1974), Relieful Romaniei, Edit. stiintifica, pg. 186-196. • Zavoianu I. (2002), Hidrologie, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Aur N., Gherasim C. (2002), Geografie economica mondiala, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Nastase A. (2001), Topografie - Cartografie, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Nastase A. (2002), Caiet de lucrari practice, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Povara Rodica (2004), Climatologie generala, pg. 61-76; 192-198; 214-229. • Vaduva Iulica (2004), Clima Romaniei-note de curs, pg. 23-46. • Parichi M (1999), Pedogeografie cu notiuni de pedologie, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Stanila Luiza (2004), Biogeografie, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Lupascu Angela (2001), Biogeografie, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Glavan V. (2005), Geografia turismului, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Parichi M., Stanila Luiza (2003), Solurile Romaniei, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Teodorescu V. (2001), Geografia resurselor naturale, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Posea Gr. (2001), Vulcanismul si relieful vulcanic, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • Guran Liliana (2004), Geografie rurala, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti • *** (1983), Geografia Romaniei, vol.I, Geografie fizica, Edit. Academiei, Bucuresti, pg. 351- 355, pg. 548-571. • *** (1984), Geografia Romaniei, vol.II, Geografie umana si economica, Edit. Academiei, Bucuresti, pg. 74-79, 82-90, 149-170, 173-198. • *** (1987), Geografia Romaniei, vol. III, Carpatii Romanesti si Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei, Bucuresti, pg. 46-233. • *** (1992), Geografia Romaniei, vol.IV, - Regiuni pericarpatice: Dealurile si Campia Banatului si Crisanei, Podisul Mehedinti, Subcarpati, Piemontul Getic, Podisul Moldovei, Edit. Academiei, Bucuresti, pg. 90-160, 231-265, 179-345, 421-559. 3 B. PROBLEME SPECIALE a) SPECIALIZAREA GEOMORFOLOGIE - PEDOLOGIE • Deplasari individuale si in masa - sufoziunea, tasarea, prabusirile si alunecarile de teren. • Procese si forme fluvio-torentiale-pluviodenudare, siroire, ravenare, torentialitate. • Reliefuri structural-petrografice (pe monoclin, pe structuri cutate si pe structuri faliate (carst.). • Principalele procese pedogenetice si orizonturile de sol. • Principalele caractere morfologice ale solurilor. b) SPECIALIZAREA CLIMATOLOGIE - HIDROLOGIE • Influenta temperaturii aerului asupra organismelor vii. • Fenomene climatice de risc in Romania. • Caracteristicile generale ale scurgerii raurilor din Romania. • Scurgerea minima si maxima pe raurile din Romania. • Scurgerea de aluviuni pe raurile din Romania. • Circulatia majora de suprafata in Oceanul Planetar. Curentii oceanici. c) SPECIALIZAREA GEOGRAFIE UMANa sI ECONOMICa • Sisteme urbane pe Glob: definitie, notiuni similare, caracteristici, tipologie. • Tipologia asezarilor rurale pe Glob: criterii si metode de determinare, tipuri. • Tipuri de potential turistic pe Glob si in Romania, structura, forme de turism, statiuni turistice. • Tipuri de agricultura pe Glob. • Repartitia, densitatea si structurile populatiei in Romania. • Zone si tipuri geografice de agricultura in Romania. • Industria prelucratoare din Romania. • Tipologia asezarilor urbane si rurale din Romania. • Procesul de urbanizare in Romania. • Principalele destinatii turistice pe Glob si in Romania BIBLIOGRAFIE: • Ciulache St., Ionac Nicoleta (1995), Fenomene atmosferice de risc, Edit. stiintifica, Bucuresti, pg. 11-42, 58-66, 77-88, 98-116, 162-168; • Dinu Mihaela (2002), Geografia turismului, Edit. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, pg. 106- 239, 245-273; • Erdeli G., Dumitrache Liliana (2000), Geografia populatiei, Edit. Corint, pg.207-212; • Glavan V. (2000), Resurse turistice pe Terra, Edit. Economica, Bucuresti; • Glavan V. (2000), Turismul in Romania, Edit. Economica, Bucuresti; • Glavan V. (1995), Geografia turismului in Romania, Edit. Fundatiei „Romania de Maine", Bucuresti; • Glavan V. (2000), Resursele turistice pe Terra, Edit. Economica, Bucuresti; • Ianos I., Talanga Cr. (1994), Orasul si sistemul urban romanesc in conditiile economiei de piata, Institutul de geografie, Bucuresti; • Iordan I., (1973), Zona periurbana a Bucurestilor, Edit. Academiei, Bucuresti; • Iordan I., Bonifaciu S. (1996), Romania - ghid turistic, Edit. Garamond, Bucuresti; • Parichi M. (1999), Pedogeografie cu notiuni de pedologie, Edit. Fundatiei „Romania de Maine"; 4 • Posea Gr., Ilie I., Grigore M., Popescu N. (1976), Geomorfologie generala, Edit. Did. Pedag., Bucuresti; • Posea Aurora (1999), Oceanografie, Editura Fundatiei „Romania de Maine"; • Povara Rodica (2001), Biometeorologie si Bioclimatologie; • Povara Rodica (2004), Climatologie generala; • Teodorescu V. (2001), Geografia resurselor naturale, Edit. Fundatiei „Romania de Maine; • Vaduva Iulica (2004), Clima Romaniei-note de curs; • Zavoianu I. (2002), Hidrologie, Edit. Fundatiei „Romania de Maine", Bucuresti; • Aur N., Gherasim C. (2002), Geografie economica mondiala, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti; • Nastase A. (2001), Topografie - Cartografie, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti; • Nastase A. (2002), Caiet de lucrari practice, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti; • Posea Gr. (2003, 2004), Geografia fizica a Romaniei (partea I si II), Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti; • Posea Gr. (2002), Geomorfologia Romaniei, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti; • Posea Gr. (2001), Vulcanismul si relieful vulcanic, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti; • Posea, Gr., Cioaca, A. (2003), Cartografiere geomorfologica Ed. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti; • Guran Liliana (2004), Geografie rurala, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti; • Stanila Luiza (2004), Biogeografie, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti; • Lupascu Angela (2001), Biogeografie, Edit. Fundatiei `Romania de Maine`, Bucuresti. Prof. univ. dr. ADRIAN CIOACA TEME LICENta - I.D. 1. Studiu fizico - geografic al unui bazin hidrografic. 2. Studiu fizico - geografic al unei unitati administrativ - teritoriale. 3. Evaluarea riscurilor geomorfologice dintr-o unitate sau subunitate de relief. 4. Studiu geomorfologic al unui areal (unitate de relief, unitate teritorial -administrativa, areal afectat de activitati antropice). Prof. univ. dr. ION IORDAN Cursurile: Geografia umana si economica a Romaniei Probleme speciale de geografie umana si economica a Romaniei Subiecte pentru lucrari de licenta 1. Monografii geografice de comune si orase 2. Studii pe unitati geografice (macro, mezo, micro = montane, dealuri si podisuri, depresiuni, campii, lunci, delta, Valea Dunarii etc.) sau pe unitati administrativteritoriale, privind: a. Geografia populatiei: aspecte istorice si caractere geodemografice = evolutie numerica, miscare naturala si mobilitate teritoriala, structuri demografice b. Geografia asezarilor: repere istorice si toponimice, evolutii teritoriale si administrative, structuri geodemografice, categorii de localitati, tipuri teritoriale si functionale de asezari, dispersia asezarilor, dotari edilitare si gospodarire comunala, procesul de urbanizare si de dezvoltare durabila. c. Geografia industriei: industria extractiva - resurse, rezerve, structura pe ramuri, pe centre si arii de exploatare; industria prelucratoare - sursele de materii prime, ramuri si structura produselor, centre industriale, destinatia productiei marfa, forta de munca etc. d. Geografia utilizarii terenurilor: categoriile de utilizare si rolul componentelor fizico-geografice (relief, clima, ape, soluri) in repartitia teritoriala a acestor categorii, terenurile arabile si structura culturilor, terenurile cu pasuni si fanete naturale, terenurile viticole si pomicole, terenurile forestiere, terenurile cu ape, cu cai de comunicatie, cu constructii (vetre de localitati), terenurile neproductive si degradate; caracterizarea fiecarei categorii; amenajarile teritoriale. e. Geografia turismului: regiuni sau areale turistice - Litoralul si Delta, cu 2 areale; Carpatii Orientali, cu 9 areale; Carpatii Meridionali, cu 4 areale; Carpatii Occidentali si Dealurile de Vest, cu 3 areale; Podisul Transilvaniei, cu 4 areale; Areale turistice separate (in afara regiunilor). Pentru informare a se consulta: - Brosura „indrumator pentru redactarea lucrarilor de licenta (monografii de localitati; de unitati administrativ - teritoriale, de regiuni geografice etc.)", de studii regionale, de Prof. univ. dr. doc. Grigore Posea, Prof. univ. dr. Ion Iordan. - Note de curs - Prof. univ. dr. Ion Iordan. Prof. univ. dr. ION ZaVOIANU SUBIECTE LICENta - I.D. 1. Regimul hidrologic al resurselor de apa dintr-un bazin hidrografic. 2. Evaluarea resurselor de apa dintr-un bazin hidrografic sau o unitate administrativa si regimul lor de variatie. 3. Resursele de apa dintr-un bazin hidrografic si starea lor de calitate. 4. Fenomene hidrologice de risc (viituri, inundatii etc.) si efectele lor. Lector univ. MIHAELA FRaSINEANU TEME LICENTA - I.D. 1. Studii fizico - geografice ale bazinelor hidrografice din spatiul Carpatilor si Subcarpatilor de Curbura. 2. Feonomene geografice de risc in areale din Carpatii si Subcarpatii de Curbura. 3. Studii hidrologice pe bazine hidrografice. Conf. univ. dr. Mihai Parichi Teme pentru lucrarile de licenta, anul IV, forma de invatamant la distanta Specializarea geomorfologie - pedologie - Studiul pedogeografic al unui teritoriu de campie, deal, podis, munte - Conditiile fizico-geografice si resursele de sol ale unui teritoriu comunal - Resursele de sol si utilizarea terenurilor - Resursele de sol, factorii limitativi ai productiei agricole si cerinte agropedoameliorative Conf. univ. dr. Rodica POVARA SUBIECTE LICENta - I.D. 1. Studiul climatic al regiunilor fizico-geografice. 2. Studiul climatic al unitatilor administrativ-teritoriale. 3. Regimul termopluviometric al regiunilor fizico-geografice. 4. Fenomene climatice de risc ale regiunilor fizico-geografice. Conferentiar univ. dr. Tamara Simon - titular discipline : Geografia populatiei si a asezarilor umane, anul II, zi, Amenajarea turistica a teritoriului, anul III, zi. Teme pentru licenta pentru studentii la forma de invatamant la distanta : 1. Analiza geografica complexa asupra asezarilor rurale din judetul…………………….. 2. Studiu geografic complex asupra populatiei si a asezarilor umane din depresiunea….., valea……., bazinul hidrografic………., judetul…………………………………&# 8230;….. 3. Mutatii socio-demografice din perioada de tranzitie in judetul………………………, municipiul…… 230;…………………………………̷ 0;…………………………………. 4. Impactul schimbarilor socio-economice din perioada de tranzitie asupra spatiului geografic din orasul……..………………………… 230;…………………………………. 5. Analiza geografica a impactului activitatilor economico-geografice asupra calitatii mediului din orasul……………,depresiunea………….. judetul………………………. 6. Monografia geografica a orasului………………………comunei………& #8230;…………… 7. Analiza potentialului cultural istoric din judetul………, municipiul……………….….. 8. Influenta factorilor geografici asupra dezvoltarii turismului rural in judetul…………, depresiunea……………..masivul… ……………….., valea…………………………… 9. Dezvoltarea durabila a turismului in judetul………, depresiunea……………, masivul………………&# 8230;.., valea…………………………………R 30;…………………. 10. Analiza potentialului si a amenajarilor turistice din judetul………depresiunea…….., muntii…………valea 230;…………culoarul……………………R 30;…………………….., 11. Rolul factorilor fizico si economico-geografici in dezvoltarea unei localitati urbane sau rurale 12. Analiza tranzitiei socio-economice asupra potentialului turistic dintre anii 1989-2004 in statiunea turistica………………………………… ………………………………….. SUB IECTE GENERALE PENTRU LICENta LA I.D. LA GEOGRAFIA TURISMULUI sI POTENtIALUL TURISTIC Centru teritorial TG. JIU 1. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unui/unei judet, centru turistic, statiune turistica, asezare rurala. 2. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unei regiuni sau areal geografic (montan/a, delta, dealuri si campii, lacuri, rauri, fluvii) din tara si din Europa. 3. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unor componente turistice naturale sau antropice (cultural-istorice, tehnico-economice, asezari umane) dintr-un judet, regiune naturala sau economica. 4. Studiu geografic complex privind o regiune sau localitate cu analiza oportunitatilor de dezvoltare a functiei turistice. 5. Analiza geografica si turistica a unui traseu turistic de 8, 10, 12, 14 zile printr-o regiune sau tara. 6. Studiu geografic privind valorificarea turistica a unei tari, regiuni prin promovarea unor trasee (circuite) turistice. 7. Studiu geografic privind organizarea si amenajarea unei asezari rurale pentru turism rural si agroturism. 8. Studiu geografic privind oportunitatile naturale, economice, de infrastructura etc. favorabile dezvoltarii turismului la nivel national, regional sau local. 9. Studiu geografic privind repartitia circulatiei turistice pe glob, continente si tari cu analiza factorilor determinanti si de influenta. 10. Analiza geografica a factorilor determinanti si de influenta ai dezvoltarii turismului intr-o tara, regiune, localitate etc. 11. Studiu geografic privind valorificarea (dezvoltarea) turismului in Subcarpatii Gorjului dintre Motru si Jiu. 12. Studiu geografic privind valorificarea (dezvoltarea) turismului in Subcarpatii Gorjului dintre Jiu si Oltet. 13. Studiu geografic privind valorificarea (dezvoltarea) turismului in Subcarpatii Valcii dintre Oltet si Olt. 14. Studiu geografic privind valorificarea resurselor turistice si dezvoltarea statiunii balneare Sacelu - Gorj. 15. Studiu geografic privind valorificarea resurselor turistice si dezvoltarea statiunii montane Ranca - Gorj. SUBIECTE GENERALE PENTRU LICENta LA I.D. LA GEOGRAFIA TURISMULUI sI POTENtIALUL TURISTIC Centru teritorial ARAD 1. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unui/unei judet, centru turistic, statiune turistica, asezare rurala. 2. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unei regiuni sau areal geografic (montan/a, delta, dealuri si campii, lacuri, rauri, fluvii) din tara si din Europa. 3. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unor componente turistice naturale sau antropice (cultural-istorice, tehnico-economice, asezari umane) dintr-un judet, regiune naturala sau economica. 4. Studiu geografic complex privind o regiune sau localitate cu analiza oportunitatilor de dezvoltare a functiei turistice. 5. Analiza geografica si turistica a unui traseu turistic de 8, 10, 12, 14 zile printr-o regiune sau tara. 6. Studiu geografic privind valorificarea turistica a unei tari, regiuni prin promovarea unor trasee (circuite) turistice. 7. Studiu geografic privind organizarea si amenajarea unei asezari rurale pentru turism rural si agroturism. 8. Studiu geografic privind oportunitatile naturale, economice, de infrastructura etc. favorabile dezvoltarii turismului la nivel national, regional sau local. 9. Studiu geografic privind repartitia circulatiei turistice pe glob, continente si tari cu analiza factorilor determinanti si de influenta. 10. Analiza geografica a factorilor determinanti si de influenta ai dezvoltarii turismului intr-o tara, regiune, localitate etc. 11. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic al judetului Arad. 12. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic si dezvoltarea statiunii balneare Moneasa. 13. Studiu geografic privind oportunitatile de dezvoltare a turismului balnear si de tranzit in judetul Arad. 14. Studiu privind valorificarea potentialului turistic si dezvoltarea statiunii balneare Lipova. 15. Studiu geografic privind valorificarea economica, inclusiv in turism a podgoriilor din judetul Arad. SUBIECTE GENERALE PENTRU LICENta LA I.D. LA GEOGRAFIA TURISMULUI sI POTENtIALUL TURISTIC Centru teritorial CONSTANtA 1. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unui/unei judet, centru turistic, statiune turistica, asezare rurala. 2. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unei regiuni sau areal geografic (montan/a, delta, dealuri si campii, lacuri, rauri, fluvii) din tara si din Europa. 3. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unor componente turistice naturale sau antropice (cultural-istorice, tehnico-economice, asezari umane) dintr-un judet, regiune naturala sau economica. 4. Studiu geografic complex privind o regiune sau localitate cu analiza oportunitatilor de dezvoltare a functiei turistice. 5. Analiza geografica si turistica a unui traseu turistic de 8, 10, 12, 14 zile printr-o regiune sau tara. 6. Studiu geografic privind valorificarea turistica a unei tari, regiuni prin promovarea unor trasee (circuite) turistice. 7. Studiu geografic privind organizarea si amenajarea unei asezari rurale pentru turism rural si agroturism. 8. Studiu geografic privind oportunitatile naturale, economice, de infrastructura etc. favorabile dezvoltarii turismului la nivel national, regional sau local. 9. Studiu geografic privind repartitia circulatiei turistice pe glob, continente si tari cu analiza factorilor determinanti si de influenta. 10. Analiza geografica a factorilor determinanti si de influenta ai dezvoltarii turismului intro tara, regiune, localitate etc. 11. Studiu geografic privind valorificarea resurselor turistice de pe litoralul romanesc dintre Capul Midia si Eforie Sud. 12. Studiu geografic privind valorificarea resurselor turistice de pe litoralul romanesc dintre Eforie Sud si Vama Veche. 13. Studiu geografic privind valorificarea resurselor turistice din aria Canalului Marea Neagra - Cernavoda. 14. Studiu geografic privind valorificarea resurselor turistice de pe malul dunarean al judetului Constanta. 15. Studiu privind valorificarea potentialului turistic cultural-istoric si tehnico-economic al judetului Constanta. SUBIECTE GENERALE PENTRU LICENta LA I.D. LA GEOGRAFIA TURISMULUI sI POTENtIALUL TURISTIC Centru teritorial TURNU SEVERIN 1. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unui/unei judet, centru turistic, statiune turistica, asezare rurala. 2. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unei regiuni sau areal geografic (montan/a, delta, dealuri si campii, lacuri, rauri, fluvii) din tara si din Europa. 3. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unor componente turistice naturale sau antropice (cultural-istorice, tehnico-economice, asezari umane) dintr-un judet, regiune naturala sau economica. 4. Studiu geografic complex privind o regiune sau localitate cu analiza oportunitatilor de dezvoltare a functiei turistice. 5. Analiza geografica si turistica a unui traseu turistic de 8, 10, 12, 14 zile printr-o regiune sau tara. 6. Studiu geografic privind valorificarea turistica a unei tari, regiuni prin promovarea unor trasee (circuite) turistice. 7. Studiu geografic privind organizarea si amenajarea unei asezari rurale pentru turism rural si agroturism. 8. Studiu geografic privind oportunitatile naturale, economice, de infrastructura etc. favorabile dezvoltarii turismului la nivel national, regional sau local. 9. Studiu geografic privind repartitia circulatiei turistice pe glob, continente si tari cu analiza factorilor determinanti si de influenta. 10. Analiza geografica a factorilor determinanti si de influenta ai dezvoltarii turismului intro tara, regiune, localitate etc. 11. Studiu geografic privind valorificarea in turism a statiunii balneare Bala si aria limitrofa. 12. Studiu geografic privind valorificarea in turism a fluviului Dunarea pe teritoriul judetean Mehedinti. 13. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic al carstului din judetul Mehedinti. 14. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic al spatiului rural din judetul Mehedinti in turism. 15. Studiu geografic privind valorificarea in turism a oportunitatilor realizarii podului de la Calafat dintre Bulgaria si Romania. SUBIECTE GENERALE PENTRU LICENta LA I.D. LA GEOGRAFIA TURISMULUI sI POTENtIALUL TURISTIC Centru teritorial CRAIOVA 1. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unui/unei judet, centru turistic, statiune turistica, asezare rurala. 2. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unei regiuni sau areal geografic (montan/a,delta, dealuri si campii, lacuri, rauri, fluvii) din tara si din Europa. 3. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unor componente turistice naturale sau antropice (cultural-istorice, tehnico-economice, asezari umane) dintr-un judet, regiune naturala sau economica. 4. Studiu geografic complex privind o regiune sau localitate cu analiza oportunitatilor de dezvoltare a functiei turistice. 5. Analiza geografica si turistica a unui traseu turistic de 8, 10, 12, 14 zile printr-o regiune sau tara. 6. Studiu geografic privind valorificarea turistica a unei tari, regiuni prin promovarea unor trasee (circuite) turistice. 7. Studiu geografic privind organizarea si amenajarea unei asezari rurale pentru turism rural si agroturism. 8. Studiu geografic privind oportunitatile naturale, economice, de infrastructura etc. favorabiel dezvoltarii turismului la nivel national, regional sau local. 9. Studiu geografic privind repartitia circulatiei turistice pe glob, continente si tari cu analiza factorilor determinanti si de influenta. 10. Analiza geografica a factorilor determinanti si de influenta ai dezvoltarii turismului intr-o tara, regiune, localitate etc. 11. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic al judetului Dolj. 12. Studiu geografic privind valorificarea potentialului spatiului rural al judetului Dolj in turism. 13. Studiu privind valorificarea potentialului turistic al orasului Calafat si aria limitrofa in contextul realizarii podului european dintre Bulgaria si Romania. 14. Studiu privind valorificarea potentialului balnear din judetul Dolj. 15. Studiu privind valorificarea potentialului turistic al fluviului Dunarea pe teritoriul judetului Dolj. SUBIECTE GENERALE PENTRU LICENta LA I.D. LA GEOGRAFIA TURISMULUI sI POTENtIALUL TURISTIC Centru teritorial CLUJ 1. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unui/unei judet, centru turistic, statiune turistica, asezare rurala. 2. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unei regiuni sau areal geografic (montan/a, delta, dealuri si campii, lacuri, rauri, fluvii) din tara si din Europa. 3. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unor componente turistice naturale sau antropice (cultural-istorice, tehnico-economice, asezari umane) dintr-un judet, regiune naturala sau economica. 4. Studiu geografic complex privind o regiune sau localitate cu analiza oportunitatilor de dezvoltare a functiei turistice. 5. Analiza geografica si turistica a unui traseu turistic de 8, 10, 12, 14 zile printr-o regiune sau tara. 6. Studiu geografic privind valorificarea turistica a unei tari, regiuni prin promovarea unor trasee (circuite) turistice. 7. Studiu geografic privind organizarea si amenajarea unei asezari rurale pentru turism rural si agroturism. 8. Studiu geografic privind oportunitatile naturale, economice, de infrastructura etc. favorabile dezvoltarii turismului la nivel national, regional sau local. 9. Studiu geografic privind repartitia circulatiei turistice pe glob, continente si tari cu analiza factorilor determinanti si de influenta. 10. Analiza geografica a factorilor determinanti si de influenta ai dezvoltarii turismului intro tara, regiune, localitate etc. 11. Studiu geografic de valorificare a potentialului turistic balnear al judetului Cluj. 12. Studiu de valorificare a potentialului turistic montan al judetului Cluj. 13. Studiu geografic de valorificare a potentialului turistic cultural-istoric din judetul Cluj. 14. Studiu geografic privind dezvoltarea turismului la sfarsit de saptamana (week-end) al orasului Cluj-Napoca. 15. Studiu geografic privind valorificarea spatiului rural din judetul Cluj in turismul rural si agroturism. SUBIECTE GENERALE PENTRU LICENta LA I.D. LA GEOGRAFIA TURISMULUI sI POTENtIALUL TURISTIC Centru teritorial BACaU 1. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unui/unei judet, centru turistic, statiune turistica, asezare rurala. 2. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unei regiuni sau areal geografic (montan/a, delta, dealuri si campii, lacuri, rauri, fluvii) din tara si din Europa. 3. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unor componente turistice naturale sau antropice (cultural-istorice, tehnico-economice, asezari umane) dintr-un judet, regiune naturala sau economica. 4. Studiu geografic complex privind o regiune sau localitate cu analiza oportunitatilor de dezvoltare a functiei turistice. 5. Analiza geografica si turistica a unui traseu turistic de 8, 10, 12, 14 zile printr-o regiune sau tara. 6. Studiu geografic privind valorificarea turistica a unei tari, regiuni prin promovarea unor trasee (circuite) turistice. 7. Studiu geografic privind organizarea si amenajarea unei asezari rurale pentru turism rural si agroturism. 8. Studiu geografic privind oportunitatile naturale, economice, de infrastructura etc. favorabile dezvoltarii turismului la nivel national, regional sau local. 9. Studiu geografic privind repartitia circulatiei turistice pe glob, continente si tari cu analiza factorilor determinanti si de influenta. 10. Analiza geografica a factorilor determinanti si de influenta ai dezvoltarii turismului intro tara, regiune, localitate etc. 11. Studiu geografic privind valorificarea si dezvoltarea truismului in statiunea balneara Slanic Moldova. 12. Studiu geografic privind valorificarea si dezvoltarea turismului in statiunea balneara Targu-Ocna. 13. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic de pe valea Siretului pe teritoriul judetului Bacau. 14. Studiu geografic privind valorificarea potentialului cultural-istoric din judetul Bacau. 15. Studiu geografic privind valorificarea in turism a spatiului rural din judetul Bacau. SUBIECTE GENERALE PENTRU LICENta LA I.D. LA GEOGRAFIA TURISMULUI sI POTENtIALUL TURISTIC Centru teritorial SFaNTU GHEORGHE 1. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unui/unei judet, centru turistic, statiune turistica, asezare rurala. 2. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unei regiuni sau areal geografic (montan/a, delta, dealuri si campii, lacuri, rauri, fluvii) din tara si din Europa. 3. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unor componente turistice naturale sau antropice (cultural-istorice, tehnico-economice, asezari umane) dintr-un judet, regiune naturala sau economica. 4. Studiu geografic complex privind o regiune sau localitate cu analiza oportunitatilor de dezvoltare a functiei turistice. 5. Analiza geografica si turistica a unui traseu turistic de 8, 10, 12, 14 zile printr-o regiune sau tara. 6. Studiu geografic privind valorificarea turistica a unei tari, regiuni prin promovarea unor trasee (circuite) turistice. 7. Studiu geografic privind organizarea si amenajarea unei asezari rurale pentru turism rural si agroturism. 8. Studiu geografic privind oportunitatile naturale, economice, de infrastructura etc. favorabile dezvoltarii turismului la nivel national, regional sau local. 9. Studiu geografic privind repartitia circulatiei turistice pe glob, continente si tari cu analiza factorilor determinanti si de influenta. 10. Analiza geografica a factorilor determinanti si de influenta ai dezvoltarii turismului intro tara, regiune, localitate etc. 11. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic al judetului Covasna. 12. Studiu geografic privind valorificarea si dezvoltarea turismului in statiunea Covasna si imprejurimi. 13. Studiu geografic privind valorificarea si dezvoltarea turismului in statiunea Balvanyos. 14. Studiu geografic privind valorificarea potentialului balnear din judetul Covasna. 15. Studiu privind valorificarea in turism a potentialului turistic al spatiului rural din judetul Covasna. SUBIECTE GENERALE PENTRU LICENta LA I.D. LA GEOGRAFIA TURISMULUI sI POTENtIALUL TURISTIC Centru teritorial BUCUREsTI 1. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unui/unei judet, centru turistic, statiune turistica, asezare rurala. 2. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unei regiuni sau areal geografic (montan/a,delta, dealuri si campii, lacuri, rauri, fluvii) din tara si din Europa. 3. Studiu geografic privind valorificarea in turism a unor componente turistice naturale sau antropice (cultural-istorice, tehnico-economice, asezari umane) dintr-un judet, regiune naturala sau economica. 4. Studiu geografic complex privind o regiune sau localitate cu analiza oportunitatilor de dezvoltare a functiei turistice. 5. Analiza geografica si turistica a unui traseu turistic de 8, 10, 12, 14 zile printr-o regiune sau tara. 6. Studiu geografic privind valorificarea turistica a unei tari, regiuni prin promovarea unor trasee (circuite) turistice. 7. Studiu geografic privind organizarea si amenajarea unei asezari rurale pentru turism rural si agroturism. 8. Studiu geografic privind oportunitatile naturale, economice, de infrastructura etc. favorabile dezvoltarii turismului la nivel national, regional sau local. 9. Studiu geografic privind repartitia circulatiei turistice pe glob, continente si tari cu analiza factorilor determinanti si de influenta. 10. Analiza geografica a factorilor determinanti si de influenta ai dezvoltarii turismului intr-o tara, regiune, localitate etc. 11. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic din Campia Vlasiei. 12. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic din bazinul inferior al Argesului. 13. Studiu geogarfic privind valorificarea potentialului turistic al sistemului lacustru din imprejurimile municipiului Bucuresti. 14. Studiu geografic privind valorificarea potentialului turistic al Campiei Mostistei. 15. Studiu geografic al principalelor destinatii turistice din imprejurimile municipiului Bucuresti.