studentie.ro  » universitar » lucrari de diploma » Analiza costurilor la SC Topside SRL

Analiza costurilor la SC Topside SRL

Publicat: 21 Apr 2012 | Vizualizari: 2050

CUPRINS

INTRODUCERE..............................................4

CAP. I NOTIUNI GENERALE PRIVIND COSTURILE DE PRODUCTIE....................................5

1.1 Delimitari si structuri privind costurile de productie...........................................6
1.1.1 Conceptele de cheltuieli si costuri .........................6
1.1.2 Clasificarea cheltuielilor de productie.......................................................................9
1.1.3 Tipologia costurilor de productie.............................................................................14
1.2 Informatia costurilor si rolul ei în procesul decizional.....................................................17
1.3 Obiectivele analizei costurilor de productie.....................................................................19

CAP. II S.C. TOPSIDE S.R.L. CADRUL ORGANIZATIONAL AL ANALIZEI COSTURILOR DE PRODUCTIE............................................................21
2.1 Organizarea activitatii de productie la S.C. TOPSIDE S.R.L..........................................21
2.1.1 Profilul si caracteristicile întreprinderii....................................................................21
2.1.2 Structura tehnico-organizatorica a întreprinderii......................................................23
2.1.3 Tehnologia de productie...........................................................................................25
2.2 Contabilitatea sursa de informatii pentru analiza costurilor.............................................26
2.2.1 Organizarea compartimentului financiar-contabil.....................................................27
2.2.2 Organizarea sistemului informational al costurilor...................................................29
2.2.2.1 Contabilitatea financiara a cheltuielilor de exploatare...................................29
2.2.2.2 Contabilitatea de gestiune a cheltuielilor de exploatare ...............................39

CAP. III ANALIZA COSTURILOR DE PRODUCtIE LA S.C. TOPSIDE S.R.L..........................50
3.1 Analiza cheltuielilor de exploatare care formeaza costurile de productie..........................50
3.1.1 Analiza cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii............................................50
3.1.2 Analiza cheltuielilor variabile...................................................................................55
3.1.2.1 Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor variabile....................................55
3.1.2.2 Analiza factoriala a cheltuielilor variabile....................................................56
3.1.2.3 Estimarea evolutiei probabile a cheltuielilor variabile..................................59
3.1.3 Analiza cheltuielilor fixe...........................................................................................60
3.1.3.1 Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor fixe............................................61
3.1.3.2 Analiza factoriala a cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri.................62
3.1.3.3 Estimarea nivelului probabil al cheltuielilor fixe..........................................64
3.1.4 Analiza cheltuielilor structurate dupa continutul economic......................................65
3.1.4.1 Analiza cheltuielilor cu personalul ................................................................65
3.1.4.1.1 Analiza cheltuirii fondului de salarii...............................................66
3.1.4.1.2 Eficienta cheltuielilor cu personalul................................................67
3.1.4.2 Analiza cheltuielilor cu materiale...................................................................70
3.2 Analiza costului productiei marfa comparabila..................................................................72
3.2.1 Analiza economiilor din reducerea costurilor...........................................................73
3.2.2 Analiza reducerii procentuale a costurilor de productie............................................75
3.3 Analiza costului la nivelul unei unitati de produs..............................................................76
3.3.1 Analiza costului unitar...............................................................................................77
3.3.2 Analiza costului marginal..........................................................................................79
3.4 Sinteze contabile privind costurile si cheltuielile...............................................................80
3.4.1 Informatia prezentata în contul de profit si pierdere.................................................81
3.4.2 Note explicative la situatiile financiare privind costurile de productie ....................81

CAP. IV POSIBILITATI DE UTILIZARE A MIJLOACELOR MODERNE DE CALCUL IN DOMENIUL ANALIZEI COSTURILOR DE PRODUCTIE..........................................................83
4.1 Delimitari conceptuale privind informatizarea sistemului informational contabil.............83
4.1.1 Sistemul informational contabil-concept si structura................................................83
4.1.2 Informatizarea contabilitatii-premise si consecinte...................................................88
4.2 Aspecte privind informatizarea gestiunii costurilor. Descrierea aplicatiei........................89

CONCLUZII......................................................................95

BIBLIOGRAFIE
.....................................................................97

ANEXE..........................................................................................99

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: Studio20
Nivel cariera: 1 - 2 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI, Cluj Napoca, Iasi, Pitesti, Ploiesti
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-03-05 00:00:00