Analiza diagnostic in domeniul calitatii la Sc 1 MAI petrom SA
calendar_month 24 Apr 2013, 00:00
CUPRINS

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII

1.1.Calitatea produselor si serviciilor ..................................................................................3

1.2Concepte si tendinte in managementul calitatii............................................................3

1.3 Standardizarea in managementul calitatii.....................................................................5

CAP. 2 - PREZENTAREA FIRMEI : SC UPETROM "1MAI" PLOIESTI

2.1 Scurt Istoric...........................................................................................................................8

2.2. Prezentarea mediului intern.............................................................................................9

CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ

3.1.Prezentarea producţiei firmei si condiţii de calitate .....................................................12

3.2 Politica si strategia firmei in domeniul calitatii .............................................................13

3.3 Sistemul de management al calitatii...............................................................................16

3.4 Metode de control al calitatii .............................................................................................28

3.5 Analiza neconformitatilor....................................................................................................37

CAPITOLUL 4. CONCLUZII SI PROPUNERI

4.1. Puncte forte si slabe in domeniul calitatii ....................................................................39

4.2. Propuneri de imbunatatire...............................................................................................43

BIBLIOGRAFIE