studentie.ro  »  Universitar  »  Lucrari de diploma  »  Analiza si gestiunea trezoreriei

Analiza si gestiunea trezoreriei

calendar_month 04 Ian 2013, 00:00
INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I ELEMENTE DE GESTIUNE A TREZORERIEI 7

1.1. Definirea conceptului de trezorerie si importanta acesteia in intreprindere 7
1.2. Gestiunea trezoreriei 10
1.2.1 Gestiunea financiara si gestiunea trezoreriei 10
1.2.2 Continutul si obiecivele gestiunii trezoreriei intreprinderii 11
1.3 Previziunea trezoreriei 13
1.3.1 Bugetul de trezorerie 13
1.3.2 Elaborarea bugetului de trezorerie 14
1.3.2.1 Previziunea incasarilor si platilor 20
1.3.2.2 Gestiunea soldului de trezorerie 23
1.3.2.3 Modele de determinare a soldului optim de trezorerie 25
1.4 Finantarea activitatii intreprinderii din resurse imprumutate 28
1.4.1 Creditele pe termen scurt 28
1.4.2 Costul creditelor de trezorerie 29

CAPITOLUL II SITUAtIILE FINANCIARE ANUALE - SURSA DE INFORMAtII PENTRU ANALIZA ECONOMICO - FINANCARA 31

2.1 Conceptul de situatii financiare anuale 31
2.2 Utilizatorii situatiilor financiare anuale 32
2.3 Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare 33
2.4. Structura situatiilor financiare anuale 34
2.4.1 Bilantul - sursa de informatie in analiza pozitiei financiare a intreprinderii 35
2.4.1.1 Definirea, rolul si obiectivul bilantului 35
2.4.1.2 Continutul si structura bilantului 37
2.4.1.3 Abordari ale bilantului 38
2.4.2 Contul de profit si pierdere - sursa de informatii in analiza performantei financiare a intreprinderii 42
2.4.3 Situatia modificarilor capitalului propriu 45
2.4.4 Situatia fluxurilor de trezorerie 46
2.4.5 Note explicative la situatiile financiare anuale 49

CAPITOLUL III. STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC SI NORMATIV AL INTREPRINDERII S.C. SIRETUL S.A. PASCANI 51

3.1 Prezentarea generala a societatii 51
3.1.1 Scurt istoric 51
3.1.2 Descrierea generala a societatii 51
3.2 Structura organizatorica si functionala a firmei 55
3.2.1 Structura organizatorica a firmei 55
3.2.2 Structura functionala a firmei 55
3.2.3 Componenta structurii organizatorice 57
3.3 Baza juridica a sistemului contabil si organizarea compartimentului financiar- contabil in firma 60
3.3.1 Baza juridica a sistemului contabil 60
3.3.2 Organizarea compartimentului financiar contabil 61
3.4 Prezentarea structurii informatice ale S.C. Siretul S.A. Pascani 65

CAPITOLUL IV ANALIZA STATICa A TREZORERIEI - APRECIEREA GLOBALA A ECHILIBRULUI FINANCIAR AL INTREPRINDERII 67

4.1 Analiza echilibrului trezoreriei pe baza bilantului financiar 67
4.1.1 Analiza trezoreriei prin indicatori in marime absoluta 68
4.1.1.1 Analiza fondului de rulment 68
4.1.1.2 Analiza necesarului de fond de rulment 72
4.1.1.3 Analiza trezoreriei nete 74
4.1.2 Analiza trezoreriei prin indicatori in marime relativa 77
4.1.2.1 Analiza lichiditatii intreprinderii 78
4.1.2.2 Analiza solvabilitatii intreprinderii 80
4.1.2.3 Analiza solvabilitatii intreprinderii prin intermediul ratelor de indatorare si de autonomie financiara 82

CAPITOLUL V ANALIZA DINAMICA A TREZORERIEI INTREPRINDERII 88

5.1 Analiza situatiei fluxurilor de trezorerie 88
5.2 Utilizarea informationala a situatiei fluxurilor de trezorerie 88
5.3 Metodele de determinare a fluxurilor de trezorerie 90
5.4 Analiza fluxurilor de trezorerie prin rate 94

CAPITOLUL VI CONTABILITATEA CONTURILOR DE TREZORERIE 97

6.1 Definirea, delimitarea si structura conturilor de trezorerie 97
6.2 Particulatatile evaluarii operatiilor de trezorerie 99
6.3 Documente de evidenta a mijloacelor banesti 100
6.3.1 Documente privind decontarile in numerar 100
6.3.2 Documente privind decontarile fara numerar 101
6.4 Organizarea contabilitatii trezoreriei 102
6.4.1 Contabilitatea investitiilor pe termen scurt 102
6.4.2 Contabilitatea decontarilor prin conturi bancare 103
6.4.2.1 Contabilitatea valorilor de incasat 104
6.4.2.2 Contabilitatea operatiilor efectuate prin conturile bancare 105
6.4.2.3 Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt 106
6.4.3 Contabilitatea decontarilor in numerar si a altor valori asimilate 107
6.4.3.1 Contabilitatea decontarilor in numerar 107
6.4.3.2 Contabilitatea altor valori de trezorerie asimilate numerarului 108
6.4.4 Contabilitatea acreditivelor si a avansurilor de trezorerie 109
6.4.4.1 Contabilitatea acreditivelor 109
6.4.4.2 Contabilitatea avansurilor de trezorerie 110
6.4.5 Contabilitatea viramentelor interne 111
6.4.6 Contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 111CAPITOLUL VII DEZVOLTAREA UNUI PROTOTIP DE SISTEM EXPERT PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE UTILIZARE A DISPONIBILITATILOR BANESTI 114

7.1 Aspecte generale privind sistemele expert 114
7.2 Identificarea problemei 116
7.3 Achizitia cunoasterii 116
7.4 Conceperea prototipului de sistem expert 120

CONCLUZII sI PROPUNERI 122

Bibliografie 125

ANEXE 128