Gestionarea si Managementul Deseurilor
calendar_month 08 Oct 2013, 00:00
CAPITOLUL I
1. DESCRIEREA PARCULUI NATURAL BUCEGI
1.1. Introducere………………………………………………………pag.4
1.2. Localizare ………………………………………………………pag.5
1.3. Hidrologia ………………………………………………………pag.7
1.4. Clima ……………………………………………………… pag.7
1.5. Soluri ………………………………………………………..pag.8
1.6. Vegetatia ………………………………………………………..pag.9
1.7. Fauna si flora ……………………………………………………pag.10

CAPITOLUL II
2. PREZENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT
2.1. Intocmirea Planului de Management…………………………pag.13
2.2. Obiective principale ale Planului de Management………….pag.18
2.3. Obiective secundare ale Planului de Management…………pag.19
2.4. Obiective prioritare ale managementului deseurilor………..pag.20

CAPITOLUL III
3. GESTIONAREA DESEURILOR
3.1. Principiile Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor…….................................……pag.25
3.2. Imbunatatirea gestionarii si managementului deseurilor…………................................….pag.27

CAPITOLUL IV
4. DESEURI
4.1. Principalele categorii de deseuri din Parcul Natural Bucegi……pag.29
4.1.1. Deseuri municipale…………………………………………….pag.30
4.1.2. Deseuri industriale……………………………………………pag.31
4.1.3. Deseuri periculoase…………………………………………….pag.31
4.1.4. Deseuri din constructii………………………………………pag.31
4.1.5. Deseuri din minerit……………………………………………..pag.31
4.2. Metode de tratare a deseurilor……………………………………pag.32
4.2.1. Metode termice………………………………………………pag.32
4.2.2. Metode biologice……………………………………………pag.33
4.3. Metode de recuperare a deseurilor……………………………………pag.35
4.4. Depozitarea deseurilor………………………………………………pag.37
4.5. Impactul asupra mediului a depozitelor de deseuri…………………pag.41
4.6. Impactul asupra turismului a depozitelor de deseuri…………………pag.43CAPITOLUL V
Concluzii…………………………………………………………………….pag.44
Bibliografie