Imbunatatirea calitatii vietii de elev
calendar_month 27 Apr 2013, 00:00
CUPRINS

REZUMAT limba romana……………………………………………………......................…...3
REZUMAT limba engleza……………………………………………………......................…...4
INTRODUCERE………………………………………………………..…...................................6

CAPITOLUL 1 - CALITATEA. CALITATEA IN EDUCATIE
1.1 Definitii si explicatii. Concepte asociate calitatii…………………...................................8
1.2 "Produsul" educatiei………………………………………………….............................….12
1.3 "Clientii" educatiei…………………………………………………...............................…...14
1.4. Aplicarea ISO 9000 in educatie……………………………………….........................….14
1.5 Standarde de calitate in invatamantul preuniversitar…………………......................…15
1.6 Evaluarea calitatii din perspectiva ARACIP……………………………............................16
1.7 Domenii vizate in asigurarea calitatii…………………………..........................…………17
1.7.1 Capacitatea institutionala………………………………….................................………..18
1.7.2 Eficacitatea institutionala ………………………………………..................................….18
1.7.3 Managementul calitatii…………………………………………...................................….20
1.8 Indicatori de calitate……………………………………………….............................……...20
1.9 Principii in formarea calitatii educationale …………………..........................…………23

CAPITOLUL 2 - SCOALA - FURNIZOR DE CALITATE IN EDUCATIE
2.1 scoala - organizatie pentru formarea continua de calitate……......................…………24
2.2 Proiecte care asigura un invatamant de calitate………......................………………….26
2.2.1 Proiectul educational………………………………………..................................……….26
2.2.2 Proiectul curricular……………………………………………...................................……26
2.2.3 Proiectul institutional………………………………………...................................………27CAPITOLUL 3 - PREZENTAREA Scolii Generale Nr.1 Toplita - Harghita
3.1 Contextul general……………………………………………...............................…………..28
3.2 Analiza SWOT……………………………………………….................................…………..30
3.3 Cultura calitatii……………………………………………………................................……..33
3.4 Managementul calitatii……………………………………..............................……………..34
3.5 Elevii si viata scolara – Sistem de indicatori……………………….........................…….35

CAPITOLUL 4 - APLICATIE: "Impreuna spre mai bine!"
4.1 Generalitati cu privire la studiul de caz………………………………...........................… 36
4.2 Prezentarea studiului……………………………………………............................………. 37
4.3 Detalierea activitatilor…………………………………………..............................………... 38
4.4 Rezultatele aplicatiei…………………………………………….............................………. 46
4.5 Imagini din aplicatie …………………………………………….............................………. 47

CAPITOLUL 5 - CONCLUZII SI CONTRIBUTII ORIGINALE…………................................. 50
Bibliografie……………………………………………………………............................……… 52
Anexe………………………………………………………………………….........................….. 54