studentie.ro  » universitar » lucrari de diploma » Incheierea contractului de munca

Incheierea contractului de munca

Publicat: 08 Feb 2011 | Vizualizari: 4090

Societatea omeneasca este de neimaginat fara munca, singura capabila sa furnizeze cele necesare existentii umane.


Munca reprezinta activitatea umana specifica - manuala si/sau intelectuala - prin care oamenii isi utilizeaza aptitudinile (fizice si intelectuale) in scopul producerii bunurilor cerute de satisfacerea trebuintelor lor .


Deoarece munca se poate presta in cadrul unor relatii de natura diferita, vom determina si evidentia trasaturile caracteristice numai a acelor relatii sociale de munca ce constituie domeniul de reglementare al ramurii dreptului muncii. Asadar, aceasta ramura de drept are in vedere doar relatiile sociale de munca in cadrul carora cei care presteaza munca au calitatea de persoane incadrate in temeiul unui contract de munca.


Din perspectiva istorica se poate constata ca specificul societatii antice au facut ca relatiile de munca dintre stapani si sclavi sa se caracterizeze prin constrangere brutala, dominatie si arbitrariu. in prezent, la obiceiurile si regulile moralei se adauga si normele de conduita obligatorii a caror respectare este asigurata prin forta de constrangere a statului.


Cuprins


CONSIDERAtII GENERALE…………………………………………………………..…..3

CAPITOLUL I
Consideratii generale privind incadrarea in munca…………………………………. …...…6
Sectiunea 1. Cadrul legal …………………………………………………………..…..6
Sectiunea a 2-a. Raportul juridic de munca……………………………………………..…..7
Sectiunea a 3-a. Notiunea si importanta contractului individual de munca ……………....10
Sectiunea a 4-a. Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca………….11

CAPITOLUL II
Conditii ale incheierii contractului individual de munca…………………………….….…..15
Sectiunea 1. Conditii generale ale incheierii contractului individual de munca………….....15
Subsectiunea 1. Capacitatea juridica a partilor ……………………………..15
Subsectiunea a.2-a.Consimtamantul valabil al partilor……...........................20
Subsectiunea a 3-a. Obiectul licit si determinat..............................................23
Subsectiunea a.4-a. Cauza licita……………………………………………..24
Sectiunea a 2-a. Conditii speciale de validitate ale contractului individual de munca……...25
Subsectiunea 1. Conditii de pregatire, stagiu si vechime………………………….....25
Subsectiunea a 2-a. Verificarea aptitudinilor profesionale si personal……………….27
Subsectiunea a 2-a A - Concursul………………...........................................28
Subsectiunea a 2-a B - Examenul …………………………….……….....….29
Subsectiunea a 2-a C - Proba practica………………………….………….....30
Subsectiunea a 2-a D - Perioada de proba………………...……………....…31
Subsectiunea a3-a Alte conditii speciale de validitate secundare ale contractului de munca……………………………………………………………………......33

CAPITOLUL III
Continutul si forma contractului individual de munca…………………………………...….36
Sectiunea 1.Consideratii generale referitoare la continutul si forma contractului individual de munca…………………………………………………………………………………………36
Sectiunea a 2-a Continutul contractului individual de munca……………….……………….38
Sectiunea a 3 - a. Partile continutului contractului individual de munca………………..….43
Subsectiunea a 1-a.Partea legala…………………………………………….43
Subsectiunea a 2-a. Partea conventionala ………………………………...…46

Sectiunea a 4-a . Actul aditional la contractul de munca …………………………….…….48
Sectiunea a 5-a. Forma contractului individual de munca………………………………...….49
Subsectiunea a 5-a A- Contractul individual de munca cu timp partial……..50
Subsectiunea a 5-a B- Munca la domiciliu…………………...…………..…51
Subsectiunea a 5-a C- Munca prin agent de munca temporara…………..….52

CAPITOTUL IV
Procedura incheierii contractului individual de munca……………………………………….54
Sectiunea 1. Conditiile prealabile incheierii contractului de munca……………………..….54
Subsectiunea 1. Actul de repartizare in munca…………………………...….54
Subsectiunea a 2-a. Avizul prealabil……………………………………..….56
Subsectiunea a 3-a. Autorizarea………………………………………….....57
Sectiunea a 2-a Documente necesare pentru incheierea contractului individual de munca.…58
Sectiunea a 3-a Procedura incheierii contractului de munca……………………………...…..59
Sectiunea a 4-a Negocierea contractului individual de munca……………………………....59

CAPITOLUL V
incadrarea in munca a personalului strain………………………………………………...…63
Sectiunea l. incadrarea in munca a personalului strain……………………………………....63
Sectiunea a 2 -a. incadrarea in munca a personalului din sectorul particular…………….….65
Sectiunea a 3 -a. Documentele necesare pentru incheierea contractului de munca………….66
Sectiunea a 4 -a. Evidenta contractelor de munca ale angajatilor si a carnetelor de munca...67

CAPITOLUL VI
Efectele nerespectarii conditiilor legale privind incadrarea in munca………………………….69
Sectiunea 1. Consideratii generale…………………………………………………………...69
Sectiunea a 2 -a. Nulitatea contractului de munca…………………………………………...70
Sectiunea a 3-a. Raspunderea disciplinara, patrimoniala, contraventionala si penala……….72
Subsectiunea a 3-a A- Raspunderea disciplinara………………...…………...72
Subsectiunea a 3-a B- Raspunderea patrimoniala………..……………….….72
Subsectiunea a 3-a C- Raspunderea contraventionala……………...………..73
Subsectiunea a 3-a D- Raspunderea penala……………………….…..……...74

CONSIDERAtII FINALE…………………………………………………………………..76
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………….……..78

 
 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 
 

Jobs

Firma: ALGIDA CENTER SRL
Nivel cariera: 2 - 3 ani
Tipul postului: Full-time
Oras: Ilfov
Perioada de valabilitate: 2022-05-24 00:00:00 - 2022-06-06 00:00:00