studentie.ro  »  Universitar  »  Lucrari de diploma  »  Protectia juridica a fondului forestier

Protectia juridica a fondului forestier

calendar_month 08 Mai 2013, 00:00
CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Fondul cinegetic al Romaniei
1.1 Definire. Istoric. Doctrina
1.1.1 Definirea fondului cinegetic. Scurt istoric.
1.1.2 Definirea vanatului si a vanatorii
1.2 Fondul cinegetic si fondurile de vanatoare

Capitolul II. Administrarea si gestionarea fondului cinegetic in Romania
2.1 Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura
2.1.1 Definire legala
2.1.2 Competente in domeniul cinegetic
2.2 Consiliul National de Vanatoare
2.2.1 Definire. Istoric. Doctrina
2.2.2 Infiintare si competenta
2.2.3 Functionare si atributii specifice
2.3 Asociatii reprezentative ale vanatorilor romani
2.4 Fondul de vanatoare
2.4.1 Definire.Istoric. Criterii de constituire
2.4.2 Atribuirea in gestiune a fondului de vanatoare conform legii nr. 407/2006

Capitolul III. Protectia vanatului
3.1 Definirea conceptelor de protectie, paza si liniste a vanatului. Istoric. Doctrina.
3.2 Asigurarea pazei si linistii vanatului
3.2.1 Asigurarea pazei vanatului
3.2.2 Necesitatea asigurarii linistii pentru vanat
3.3 Interzicerea deplina a pasunatului in paduri
3.3.1 Scurt istoric asupra incriminarii faptei ilicite de pasunat fara drept, din punct de vedere silvic
3.3.2 Detalierea distrugerii sau vatamarii prin pasunare, in domeniul silvic
3.3.3 Scurt istoric asupra incriminarii faptei ilicite de pasunat fara drept – din punct de vedere cinegetic
3.3.4 Detalierea efectelor distructive in domeniul cinegetic cauzate de pasunatul in paduri
3.4 Problema cainilor si asigurarea linistii vanatului
3.4.1 Scurt istoric. Doctrina
3.4.2 Legislatie actuala
3.5 Practica judiciara
3.6 Prevederi legale actuale privind ocrotirea si gospodarirea rationala a vanatului

Capitolul IV. Practicarea vanatorii
4.1. Dreptul la vanatoare
4.2 Corelatii intre regimul silvic, regimul cinegetic si dezvoltarea durabila
4.3 Permisul de vanatoare
4.3.1 Definire. Istoric. Doctrina
4.3.2 Legislatia actuala privind permisul de vanatoare
4.3.3 Practica judiciara
4.4 Autorizatia de vanatoare
4.4.1 Definire. Istoric. Doctrina
4.4.2 Legislatia actuala
4.4.3 Practica judiciara
4.5 Controlul provenientei vanatului
4.5.1 Definire. Necesitatea controlului
4.5.2 Mijloace de control a provenientei vanatului
4.6 Accidentele de vanatoare. Asigurarea obligatorie
4.6.1 Necesitatea asigurarii
4.6.2 Masuri de precautie la accidentele de vanatoare

Capitolul V. Raspunderea juridica
5.1 Raspunderea civila
5.1.1 Scurt istoric al raspunderii civile pentru animalele salbatice
5.1.2 Principiile legii din 1921 privind protectia impotriva daunelor cauzate de vanat
5.1.3 Mijloacele de ampiedicare a vanatului sa produca pagube
5.1.4 Raspunderea pentru pagube provocate de vanat
5.1.5 Practica judiciara
5.2 Raspunderea contraventionala
5.2.1 Conventia de la Berna. Legea nr 13/1993
5.2.2 Contraventii prevazute de legea nr. 407/2006
5.2.3 Practica judiciara
5.3 Raspunderea penala
5.3.1 Aspecte comune privind infractiunile cinegetice
5.3.2 Infractiunea de braconaj
5.3.3 Infractiunea de acces cu arma, neautorizat, in arii naturale protejate
5.3.4 Infractiunea de scoatere ilegala din tara a trofeelor medaliabile de vanat sau a faunei vii
5.3.5 Infractiunea de transport a vanatului braconat
5.3.6 Infractiunea de eliberare si folosire de permise sau autorizatii de vanatoare in alte conditii decat cele legale
5.3.7 Infractiunea de eliberare nelegala de autorizatii de vanatoare in rezervatii cinegetice
5.3.8 Infractiunea de pricinuire de pagube faunei cinegetice pe care o gestioneaza de catre reprezentanutul gestionaruluiConcluzii

Anexe

Bibliografie