Responsabilitate sociala
calendar_month 27 Apr 2013, 00:00
CUPRINS

INTRODUCERE.......................................................................................................................... 4

CAPITOLUL 1 - DEZVOLTAREA DURABILA
1.1 Conceptul de dezvoltare durabila. Scurt istoric.......................................................... 6
1.2 Resurse, principii si criterii ale dezvoltarii durabile................................................... 7
1.3 Schimbari impuse de dezvoltarea durabila................................................................ 10

CAPITOLUL 2 - RESPONSABILITATEA SOCIALA
2.1 Conceptul de responsabilitate sociala........................................................................ 14
2.2 Tipuri de responsabilitati sociale ale corporatiilor.................................................... 15
2.3 Etica responsabilitatii in afaceri.................................................................................... 18
2.4 Responsabilitatea sociala a corporatiilor in context European.............................. 21
2.5 Responsabilitatea sociala - plus de imagine si un bun marketing pentru companii

2.6 Campanii de responsabilitate sociala........................................................................ 24

CAPITOLUL 3 - STUDIU DE CAZ - OMV PETROM S.A.
3.1 Prezentarea si istoricul societatii................................................................................... 29
3.2 Corporatia OMV - Numarul unu in Europa Centrala si de Est................................. 30
3.3 Principii de baza si strategia PETROM......................................................................... 31
3.4 Etica in afaceri................................................................................................................... 35
3.5 Responsabilitatea sociala PETROM............................................................................ 36
3.9 Analiza activitatii firmei..................................................................................................... 39

CONCLUZII................................................................................................................................ 43

BIBLIOGRAFIE
........................................................................................................................... 46

ANEXE........................................................................................................................................ 48