Tehnologia de obtinere a laptelui semidegresat UHT din cadrul S.C. Ilvas.S.A. Vaslui
calendar_month 25 Apr 2013, 00:00
CUPRINS

Introducere…………………………………………………………………………….......…… 5
Lista tabelelor si a figurilor

PARTEA I - CONSIDERATII GENERALE
Capitolul 1. Stadiul actual al cunoasterii în domeniul temei abordate………..……….. 10
1.1. Insusirile, proprietatile si compozitia laptelui………………………………........…… 10
1.2. Substante nocive din lapte………………………………………………………............ 23
1.3. Metode de igienizare a laptelui…………………………………………………............ 26
Capitolul 2. Descrierea cadrului natural si organizatoric al cercetarilor……………......33
PARTEA a II-a - CONTRIBUTII PROPRII

Capitolul 3. Obiectivele si metodologia cercetarii……………………………………..…. 37
3.1. Scopul lucrarii………………………………………………………………….............… 37
3.2. Metode lucru……………………………………...........................................................… 38
Capitolul 4. Rezultate proprii……………………………………………………….....…….. 41
4.1. Calitatea laptelui materie prima………………………………………………........…. 41
4.2. Fluxul tehnologic de obtinere a laptelui de consum…………………...............…… 45
4.3. Conditii de calitate pentru laptele semidegresat………………………..................... 55
Capitolul 5. Concluzii si recomandari…………………………………………………….....60
Bibliografie ………………………………………………………………………………......... 63