Fundamentarea si finantarea cheltuielilor bugetare la primaria comunei Scanteia
calendar_month 11 Mar 2013, 00:00
Descoperirile arheologice atesta ca teritoriul comunei Scanteia a fost locuita inca din cele mai vechi timp. Este vorba de vestigii din epoca Eneolitic, cultura Cucuteni, vechi de peste 5000 de ani.

Administrativ, comuna Scanteia este situata in sudul Judetului Iasi si se invecineaza la nord cu comuna Grajduri, la vest cu comuna scheia, iar la est si sud cu Judetul Vaslui. Comuna are centrul administrativ in satul cu acelasi nume. In componenta acestei comune intra satele: Scanteia, Borosesti, Bodesti, Trifesti, Lunca-Rates, Ciocarlesti si Rediu.

Suprafata teritoriului administrativ al comunei Scanteia este de 2868 ha, din care 2147 ha fond funciar agricol si 721 ha fond funciar neagricol. in ceea ce priveste teritoriul intravilan, acesta este de 250 ha, suprafata aflata in crestere datorita dezvoltarii fondului construit.

Populatia comunei Scanteia se ridica, conform recensamantului din 2003, la 4823 de locuitori, din care 1750 barbati, 1684 femei si 1389 copii, in procent de 100% nationalitate romana.


Obiectul de activitate si cadrul juridic de actiune


Primaria Comunei Scanteia este o institutie publica, organizata ca o structura functionala, cu activitate permanenta, constituita din primar, viceprimar, secretarul comunei, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Comunei Scanteia, al carui principal scop este de a aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul este, potrivit legii, seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza. Primarul conduce serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Scanteia, propunand acestuia, spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu. Serviciile publice ale aparatului propriu de specialitate se organizeaza de catre Consiliul Local, in principalele domenii de activitate, potrivit specificului si cerintelor, la propunerea Primarului.

Prin serviciu public se intelege o structura organizatorica infiintata pe baza legii avand atributii exercitate de catre personalul de specialitate incadrat, structura inzestrata cu mijloace materiale in scopul satisfacerii in mod continuu si permanent a unor interese comune colectivitatii si prin care consiliul local isi indeplineste o parte determinanta din scopul sau.