studentie.ro  »  Universitar  »  Proiecte  »  Proiect economic la intreprinderea SA "Cahulpan"

Proiect economic la intreprinderea SA "Cahulpan"

calendar_month 04 Mai 2015, 00:00
Caracteristica generala a intreprinderii dupa forma organizatorico-juridica.
- Denumirea completa a societatii: Societatea pe actiuni S.A. "CahulPan";
- Forma organizatorico-juridica: S.A. (societate pe actiuni); societate de tip deschis.
Avantaje pentru SA "CahulPan":
- organizarea si functionarea se face in baza actului constitutiv al SA ;
- posibilitati multiple de dezvoltare a activitatii;
- raspunderea pentru obligatiile asumate de societate nu se extinde pana la actionarii acesteia, ci se opreste la capitalul social al SA ;
- actionarii participa la luarea deciziilor proportional cu aportul lor la capitalul social ;
- sistemul de impozitare: impozitul pe profit ;
Dezavantaje pentru SA"CahulPan":
- prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social ;
- operatiunile incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, fondatorii vor solicita judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti. Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor, la locul unde urmeaza sa se intruneasca adunarea constitutiva;
Datele despre fondarea intreprinderii si istoricul acesteia.
SA "CahulPan" este o intreprindere cu capital privat 100%. Societatea este fondata in scopul sporirii eficacitatii activitatii economice, comerciale si de productie in domeniul industriei alimentare si alte activitati de antreprenoriat indreptate spre satisfacerea cat mai deplina a necesitatilor tuturor persoanelor juridice si a cetatenilor Republicii Moldova.
La data de 19 iunie 1947, in baza Hotararei Ministerului Alimentare si ordinului nr.63 al directorului intreprinderii Djivitkii, fabrica de paine este reorganizata in "Combinatul de paine" din Cahul. in anul 1995, conform programului de privatizare intreprinderea de Stat a fost reorganizata in Societate pe actiuni de tip deschis "Combinatul de panificatie Cahul" cu cota Statului in Capitalul Social de 60,1%.
SA "CahulPan" este inregistrata la Camera inregistrarii de Stat de pe langa Ministerul Justitiei la 1.06.1995 nr. 1003603007486.
SA "CahulPan" este o institutie care isi desfasoara activitatea pe principiul autofinantarii, este creata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si Statutul societatii.
Pentru a-si desfasura activitatea ca persoana juridica intreprinderea trebuie sa dispuna de licenta nr.026198 valabil pina la 04.10.2010.