Contracte dupa NCC
calendar_month 16 Sep 2012, 00:00
Vanzarea este contactul care transmite deptul de proprietate asupra unui bun, de la vanzator la cumparator, in schimbul unei sume de bani. De regula, contractul de vanzare-cumparare transfera drepul de proprietate, insa prin vanzare se poate stramuta si un alt drept, precum: un al drept real(ex. dreptul de uzufruct), un drept de creanta, un drept de proprietate intelectuala, drepturi succesorale.

Contractul de vanzare este un act de dipozitie, deoarece ae ca rezultat iesirea din unui drept din patrimoniu contractantului. Pentru a putea face obiectul stramutarii de la vanzator la cumparator, dreptul trebuie sa fie transmisibil, respectiv sa nu fie indisolubil legat de o anumita persoana.

Caractere juridice:
a) vanzarea are caracter consensual – contractul se incheie prin simplu acord de vointa a partilor, daca legea nu impune o anume formalitate pentru incheierea sa valabila. Exista si excepii cand contractul de vanzare trebuie sa imbrace foma autentica(dobandirea terenurilor cu sau fara constuctii, dobandirea dreptului de proprietate a imobilelor inscrise in cartea funciara).
b) vanzarea este un contract sinalagmatic – obligatiile dintre parti sunt recipoce si intedependente in sensul ca prestatia unei dintre pati reprezinta cauza obligatiei celelilalte parti.
c) vanzarea este un contract cu titlu oneros – fiecare parte urmaeste obtinerea unui avantaj in schimbul obligatiei asumate.
d) vanzarea este un contract comutativ – deoarece la momentul incheierii sale, existenta drepturilor si obligatiilor partilor este certa, iar intinderea acestoa este determinata sau determinabila.
e) vanzarea este translativa de proprietate – deoarece prin natura sa transmite ecest drept real. Proprietatea se stramuta de drept cumparatorului din momentul incheierii contractului chiar daca bunul nu a fost predat sau pretul nu a fost platit.
f) vanzarea constituie dreptul comun pentru alte contracte translative de drepturi
Conditiile esentiale pentru validitatea contactului sunt: capacitatea de a contracta, consimtamantul partilor, obiectul determinat si licit, o cauza morala si licita si forms, atunci cand legea o prevede.