Evaziunea fiscala
calendar_month 07 Mar 2014, 00:00
Sustragerea de catre contribuabili (persoane fizice si juridice romane sau straine, prin diferite cai, in intregime sau in parte, de la obligatiile fiscale, respectiv de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate la bugetul de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor sociale, reprezinta evaziune fiscala. In sfera evaziunii fiscale, se include si ascunderea sub diferite forme a surselor si cuantumului de venituri impozabile.

Evaziunea fiscala poate fi frauduloasa sau legala.

Evaziunea fiscala frauduloasa consta in ascunderea obiectului impozabil, subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor cai de sustragere de la plata impozitului datorat.

Practic evaziunea fiscala frauduloasa se poate prezenta sub formele: nedeclararii materiei impozabile, declararea unor venituri inferioare celor reale, conducerea unei contabilitati defectuoase, nesincere etc. Evaziunea fiscala frauduloasa se sanctioneaza cu amenda sau pe cale penala, dupa cum este considerata contraventie sau infractiune.

Evaziunea fiscala legala consta in sustragerea practicata ca urmare a interpretarii prevederilor legale, potrivit careia unele venituri nu sunt impozabile.

Legea sanctioneaza si cazurile de nerespectare a reglementarilor fiscale in domeniul vamal, prin declararea inexacta, sub orice forma, a valorilor sau prin sustragerea bunurilor de la vamuire, in scopul neachitarii taxelor vamale sau al diminuarii acestora ori a altor obligatii fiscale.