Referat CONTABILITATEA AMORTIZARII SI FISCALITATEA
calendar_month 10 Oct 2007, 00:00
CONTABILLTATEA AMORTIZARII FI FISCALLTATEA Conceptia si calculul amortizarii reprezinta o problema cu implicatii fiscole, Termenii Tn care este rezolvata T~i gasesc expresie Tn duratele normale de utilizare. Tn regimurile de omortizare opozabile agentilor economici. implicit Tn gradul de deductibilitate 01 amortizarii la determinarea profitului impozabil ~i valoarea luat6 Tn calculul amortizarii n principiu, duratele normale de utilizare care corespund cu duratele de amortizare sunt estimate, nu masurate, n functie de experienta furnizata de practica privind categoriile de imobilizari amortizabile. Tradusa n termeni economici o asemenea durata exprima perioada de timp n care activele amortizabile aduc servicii unei ntreprinderii. Ea este diferita de durata de viata fizica a activelor. Factorii care determina durata normala de utilizare sunt: deteriorarea fizica care stabile~te limita maxima pentru durata de serviciu; uzura mora la sau desuetitudinea activelor imobilizate datorita noilor tehnoJogii care scurteaza durata de utilizare a acestor active nainte de epuizarea vietii fizice ~i neadecvarea unor active n raport cu modificarile intervenite n profilul ~i cre~terea capacitatii ntreprinderii. Duratele normale de utilizare pot fi stabilite n mod descentralizat ~i central~at. Desigur, fiecare optiune are motivatia sa. Astfel, stabilirea descentralizata porne~te de la realitatea ca mijloacele fixe identice au diferite durate de serviciu n functie de conditiile utilizate n ntreprinderi, concretizate n gradele diferite de deteriorare fizica, programe diferite de reparatii ~i mediu diferit de exploatare. La acestea se adauga opiniile diferite despre desuetitudinea mijloacelor fixe ~i conceptia potrlvit careia amortizarea este o problema de alocare ~i n consecinta durata normala de utilizare trebuie sa fie egala cu durata economica de utilizare. Din punct de vedere fiscal, descentralizarea n stabilirea duratelor de utilizare impune un control abilitat care sa tempereze politica ntreprinderilor pentru stabilirea unor durate leduse de utilizare, implicit de amortizare a imobilizarilor. De aceea, duratele apreciate de ntreprinderi trebuie sa fie aprobate din punct de vedere fiscal. Pentru a deconecta aceasta problema, duratele de amortizare aprobate de organele fiscale sunt n cele mai multe cazuri durate fiscale, care difera de duratele contabile. Exemplu, n SUA sistemul actual de amortizare fiscala se distinge de amortizarea contabila n ceea ce prive~te lungimea duratelor de serviciu (mai scurte). Forma centralizata este o rezolvare prin hotarre de guvern la nivel mocroeconomic a problemei duratelor normale de utilizare. Aceste durate sunt eSfimate n functie de mediul normal, mediul agresiv , mediul neutru, mediul u~or corosiv ~i mediul puternic corosiv. Potrivit experientei din tara noastra, ncadrarea mijloacelor fixe n una dintre conditiile speciale prezentate mai sus se face de catre comisiile tehnice de specialitate ~i se aproba de consiliul de administratie al agentilor economici. Componenta comisiilor tehnice de specialitate este stabilita de consiliul de odministartie al agentilor economici. Stabilirea centralizata a duratelor normale de utilizare circumscrie controlul fiscal numai la simpla constatare a respectarii acestor durate ca durate de amortizare implicit n determinarea amortizarii contabile ~i fiscale. n tara noastra, a~a cum s-a anticipat, duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe sunt stabilite n mOd centralizat prin hotarre de Guvern, fiind revizuite periodic, dar nu mai trziu de cinci ani. Ele coincid cu duratele de amortizare n ani, aferente regimului de amortizare liniar. n ceea ce prive~te regimul de amortizare este cunoscut faptul ca se pot folosi metoda amortizarii liniare. metoda amortizarii degresive ~i metoda amortizarii accelerate. Di'ntre aceste metode se apreciaza ca metoda amortizarii liniare asigura calculul unei marimi ration ale ~i economice a amortizarii alocate nscrisa n principiile ~i regulile imaginii fidele.