Referat METODICA CERCETARII DAPALIDARII
calendar_month 07 Dec 2007, 00:00
METODICA CERCETARII DAPALIDARII1.1.Concept si caracterizare. Scurt istoric. Dupa cum este cunoscut, in titlul al IV-lea din partea speciala a Codului penal, sunt prevazute infractiunile contra patrimoniului< delapidarea, furtul, talharia, abuzul de incredere, inselaciunea, distrugerea. :nscrierea pe primul loc a delapidarii, din sirul faptelor care aduc atingere patrimoniului, asa dupa cum au fost incriminate de legiuitorul din 1968, s-a explicat prin periculozitatea sa sociala deosebita, determinata nu numai de daunele provocate proprietatii publice, ci si de faptul ca, este savarsita de persoane carora li s-au dat in primire si pastrare anumite bunuri care apartin patrimoniului public.n acceptiunea generala, bunurile sunt lucruri susceptive de apropiere sub forma dreptului de proprietate. n termenologia juridica romana bunurile erau desemnate prin cuvntul res care, nsa, era utilizat si pentru desemnarea lucrurilor in general. Drept urmare, romanii nu au facut o clasificare a bunurilor distincta de clasificarea lucrurilor. Utilizarea unui singur termen pentru doua notiuni distincte a dat nastere sistemului de clasificare a bunurilor ca diferite categorii de lucruri. Sistemul acesta, n care clasificarea lucrurilor o cuprinde si pe cea a bunurilor, se justifica nu numai prin ratiune ce tine de terminologie, ci si prin faptul ca, practic, orice lucruri n anumite conditii, poate deveni un bun.n dreptul modern, prin patrimoniul se ntelege totalitatea drepturilor datoriilor si sarcinilor, susceptibile de o valoare pecuniara. Romanii nu au lasat o difinitie a patrimoniului, desi aveau notiunea acestuia. Conceptul roman de patrimoniu a cunoscut o anumita evolutie. Astfel, la art.1. C.Proc.Pen. este prevazut ca procesul penal trebuie sa contribuie la apararea ordinii de drept, la apararea persoanei, a drepturilor si libertatilor acesteia, la prevenirea infractiunilor, precum si la educarea cetateniulor in spiritul respectarii legilor. Dintre infractiunile contra patrimoniului , delapidarea prezinta cel mai ridicat pericol social, att datorita pagubelor pricinuite, ct si faptul ca persoana ce o comite nesocoteaste obligatiile de fidelitate si probitate care incuba oricarui gestionar sau administrator al bunurilor ncredintate .Potrivit legii , infractiunea de delapidare consta n nsusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar, n interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri, pe care le gestioneaza sau administreaza.Sustragerile savarsite prin folosirea atributiunilor de serviciu constituie cele mai periculoase forme de sustragere din patrimoniul societatilor comerciale.Caracterul deosebit de periculos al infractiunii de delapidare decurge din faptul ca aceasta infractine produce urmari daunatoare pentru patrimoniul unitatlor economice si pentru reatiile sociale privind acest patrimoniu, precum si din mprejurarea ca infractiunea este savarsita de o persoana careia i s-au dat n primire si pastrare anumite bunuri ce apartin unor persoane juridice si care aduce astfel atingere si relatiilor sociale privind activitatea acestor servicii .De aceea, sustragerile constituie una dintre cele mai grave infractiuni, iar lupta mpotriva lor , una dintre sarcinile primordiale ale organelor de urmarire penala si justitie.Pentru existenta infractiunii, n afara actiunii de sustragere se cer ndeplinite, cumulativ, doua conditii respectiv> -bunurile ce formeaza obiectul activitatii ilicite sa apartina unei persoane juridice> -faptuitorul-functionar sa aiba calitatea de gestionar sau administrator al bunurilor.Gestionarul este angajatul unitatii care are ca atributii principale de serviciu, primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate n administrarea, folosirea sau detinerea ( chiar temporara ) a unei unitati, indiferent de locul unde se afla bunurile sau de modul de dobndire a acestora, este considerat gestionar si persoana care gestioneaza n fapt anumite bunuri. Gestionarul are posesia bunurilor, contactul material nemijlocit cu acestea, insa nu Se impune, necesitatea explicarii calitatii de gestionar coroborata cu cele doua situatii: gestionar de drept, gestionar de fapt, precum si calitatea de administrator.:n toate cazurile in care angajatul unei persoane juridice indeplineste o functie care potrivit legii dobandeste calitatea de gestionar este considerat gestionar de drept. Gestionarul de drept este persoana care are, ca principale atributii de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri. Gestionarul are posesia bunurilor, contactul material nemijlocit cu acestia, insa nu poate sa faca acte de dispozitia juridica. Cel ce efectueaza operatiile de manipulare sau are bunurile in paza, fara a avea ca principale atributii de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea lor, nu are calitate de gestionar si in consecinta, daca sustrage din acele bunuri, nu savarseste infractiunea de delapidare, ci infractiunea de furt. Gestionar de fapt - este persoana, care indeplineste in fapt activitatile specifice gestionarului de drept, acesta poate fi subiect activ al infractiunii de delapidare. Se pot ivi insa si situatii de fapt in care alti angajati sau chiar persoane particulare (de exemplu, sotul, ruda, prieten al gestionarului) efectueaza acte specifice activitatii de gestionare, desi nu ocupa o functie care sa indreptateasca aceasta activitate. Administrator - este functionarul care desi nu are contact direct cu bunurile care formeaza obiectul material al infractiunii, are dreptul de dispozitie, cu privire la situatia juridica a acestora. Astfel, s-a considerat ca savarseste infractiunea de delapidare, in calitate de administrator, contabilul sef care, prin intermediul unor acte de dispozitie necorespunzatoare scoate bunuri dintr-o gestiune pentru a le transfera in alta, dar care in realitate si le insuseste.Spre deosebire de gestionare, administrarea presupune un complex de acte de dispozitie cum sunt> planificarea, aprovizionarea, desfacerea, repartizarea, platile etc. viznd, deci, efectuarea unor operatii asupra bunurilor ce apartin unor unitati n raport cu natura si scopul patrimoniului acestuia. Termenul public semnifica tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publica, serviciile de interes public, precum si buburile de orice fel . De aceea, din categoria administratorilor fac parte, de exemplu, directorii, contabilul-sef, inginerul sef, consilierii.1.2. Stabilirea elementelor componente ale laturii obiective. Pentru intregirea laturii obiective a infractiunii de delapidare este necesar ca sa existe o legatura de cauzalitate intre actiunea de insusire, folosire sau traficare si urmarea imediata, deposedarea unitatii publice sau private de acel bun.nsusirea ca modalitate a sustragerii unui bun consta n scoaterea bunului din posesia sau detentia unei persoane juridice si trecerea acestuia n stapnire proprie, folosind diverse procedee cum ar fi> sustragerile, crearea de plusuri in gestiune.Folosirea consta ntr-un act initial de luare sau scoatere a unui bun din patrimoniul unei unitati publice sau private si apoi dintr-un act subsecvent de ntrebuintare a bunului sustras prin care se obtine un folos n beneficiul faptuitorului ori a altei persoane. Spre deosebire de nsusire , cnd bunul luat ramne la faptuitor, n cazul folosirii unul este readus n unitatea publica sau privata fiind vorba numai de o sustragere temporara a acestuia.Traficarea este tot o forma de sustragere si consta pe de o parte n scoaterea bunului din sfera patrimoniala a persoanei juridice si apoi din actul de speculare, n vederea obtinerii unui profit. Prin actiunea de sustragere - indiferent de modalitatile de realizare - se urmare imediata, consumarea materializndu-se, n concret, printr-o paguba cauzata unitatii . Exista latura obiectiva si in cazurile cand au loc traficarea de bani, valori sau bunuri, in vederea obtinerii de profituri ilicite, prin imprumuturi, darea de marfuri pe credit in conditii interzise de lege, schimbarea unor bunuri de valoare mai mica pe altele cu valoare mai mare si invers .Pentu conturarea laturei obiective este important, de asemenea, sa se stabileasca legatura de cauzalitate dintre prejudiciul efectiv si actiunea de delapidare, intrucat sunt frecvente lipsurile in gestiune provocate de alte cauze obiective sau subiective, neimputabile celui care gestioneaza sau administreaza.1.3. Stabilirea elementelor componentea laturii subiective.Latura subiectiva, in cazul cercetarii la fata locului, poate fi conturata prin datele privind forma de vinovatie intentie sau culpa .Infractiunea de delapidare se savarseste cu intentie, cel mai adesea, intentia directa, dar nu este exclusa si cea indirecta. Faptuitorul isi da seama de caracterul ilicit al faptei, prevede rezultatul socialmente periculos al acestuia, il urmareste, sau uneori numai il accepta. Subiectul pasiv la infractiunea de delapidare nu poate fi decat organul , institutia publica, sau orice alta persoana juridica in cadrul carora exercita activitatea functionarul care a comis actiunea de insusire, traficare sau folosire a bunului ce formeaza obiect material al infractiunii.1.4. Forme. Modalitati. Sanctiuni.Infractiunea de delapidare este susceptibila de toate formele imperfecte ale infractiunii insa actele pregatitoare, desi posibile, nu sunt pedepsite de lege. Tentativa de delapidare se pedepseste conform art. 222 C.pen.. Delapidarea se savarseste in forma consumata, in cazul in care elementul material a constat in insusire, odata cu realizarea acestuia, cu imposedarea faptuitorului cu bunul respectiv. Modalitatile normative sunt> delapidarea prin insusire, prin traficare si prin folosire a bunului unei persoane juridice.1.5.Planificarea urmaririi penale in cercetarea infractiunii de delapidare.ndata ce organele de urmarire penala au primit sesizarea din partea institutiilor sau societatilor comerciale cu privire la savrsirea infractiunii de delapidare organele de urmarire penala ntocmesc un plan de activitate privind cercetarea infractiunii. Primele masuri luate in cercetarea delapidarii mai cu seama pentru stabilirea completa a elementelor constitutive ale delapidarii este necesar ca organele judiciare, sesizate de savarsirea infractiunii, sa initieze in mod operativ o serie de masuri cu caracter preliminar si de planificare.Planificarea presupune elaborarea unui plan scris ce reprezinta numai aspectul sau latura tehnica a planificarii in care se materializeaza rezultatele unor ample investigatii si procese de gandire. Principiile planificarii activitatii de urmarire penala reprezinta reguli cu caracter general, dar care se intemeiaza pe aspectele comune investigarii tuturor cauzelor ce isi gasesc aplicare in cercetarea oricarei pricini penale, doar elementele particulare proprii fiecarei pricini facand abstractie.Principiul individualitatii planificarii, exprima dezideratul elaborarii unui plan in care sa se reflecte toate particularitatile proprii acestei pricini, caracterul individual rezultand din elementele obiective si subiective ce atribuie fizionomie proprie fiecarei fapte care realizeaza continutul unei infractiuni. Principiul mobilitatii (dinamismului), exprima necesitatea adaptarii in permanenta a planului la imprejurarile schimbatoare ale cercetarii. Planul de cercetare al unei cauze penale (delapidarea), trebuie sa cuprinda> activitatile initiate si ulterioare de urmarire operativa (necesare fiind datorita naturii faptei), alta componenta a oricarui plan o constituie versiunile, fie ca privesc fapta in ansamblu, fie conditiile sau elementele infractiunii sau aspecte secundare, sfera imprejurarilor ce trebuie dovedite, activitatile de urmarire si operative, prin mijlocirea carora poate fi stabilit obiectul probatiunii. Raspunsul la intrebarea unde?Raspunsul la intrebarea cand? . Raspunsul la intrebarile> cine ?, cu ajutorul cui ? Raspunsul la intrebarile cum ? (in ce mod ?) Raspunsul la intrebarea in ce scop? Forma in care se materializeaza planul de cercetare>Planul de cercetare al oricarei cauze penale va trebui sa cuprinda intotdeauna aceleasi elemente, privit sub raportul continutului, continut care se poate materializa in planuri diferite. Forma planului e conditionata de natura cauzei ce se cerceteaza si trebuie sa reflecte cel mai bine particularitatile cauzei cercetate. Planul trebuie sa imbrace forma scrisa si sa cuprinda toate elementele planificarii. Forma scrisa se impune datorita necesitatii de a ordona, sintetiza si sistematiza cantitatea de date si informatii existente in memoria organului de urmarire penala, fara riscul pierderilor sau al denaturariiOrganul de urmarire penala, nca din primele momente ale activitatii sale n cercetarea unei cauze, va stabili un plan de activitate cuprinznd versiunile posibile ale rezolvarii cauzelor respective, problemele care se ridica n cadrul fiecarei versiuni, metodele ce vor trebui aplicate pentru lamurirea problemelor aplicate si timpul necesar prevazut n ansamblu si pe sectoare pentru rezolvarea problemelor fixate .4.1.Elaborarea si verificarea versiunilorVersiunile sunt presupuneri logice ale organului de urmarire penala referitoare la fapta n ansamblu sau la unele mprejurari ale acesteia. O data elaborate ele constituie un fir conducator n activitatea organului judiciar. In criminalistica notiunea de versiune are o semnificatie proprie, deoarece nu orice presupunere constituie o versiune ci numai acea explicatie care este supusa verificarii, pentru a se constata daca investigatiile ulterioare o confirma sau o infirma. Versiunea constituie o ipoteza, o explicatie probabila a unui fenomen, eveniment, intemeiata pe informatiile existente la un moment dat al investigatiilor, astfel incat aceasta presupunere sa se transforme intr-o certitudine. Adeseori elaborarea corecta a versiunilor este facilitata de intuitia organului judiciar de a descoperi imediat si nemijlocit adevarul. Elaborarea versiunilor mai presupune si aptitudinea organului judiciar de a opera cu unele forme de rationament, cum ar fi deductia, inductia si analogia. Rationalmentul deductiv este acea operatie logica in care gandirea trece de la general la particular. Rationamentul inductiv reprezinta rationamentul in care gandirea trece de la cunostinte la fapte si lucruri individuale, la cunostinte despre ceea ce este esent Rtionamentul prin analogie este operatia logica prin intermediul careia, pe baza asemanarilor existente intre doua sau mai multe fenomene in privinta unor insusiri ale lor, se conchide asupra asemanarii probabile si in privinta altor insusiri. Clasificarea versiunilorVersiunile pot privi fie fapta in ansamblu, fie elemente ale acesteia, imprejurari secundare, derivate, legate de infractiune sau faptuitor, in raport de intinderea lor, de sfera imprejurarilor spre a caror explicare se indreapta presupunerile elaborate. Versiunile cu cel mai cuprinzator continut cauta raspuns asupra faptei privite in ansamblu si sunt denumite versiuni principale sau generate. Prin versiunile cu continut restrans se explica imprejurarile care se refera la factorii sau conditiile infractiunii, la latura obiectiva si la latura subiectiva. Verificarea versiunilorVersiunea este o explicatie probabila ce poate fi data faptei. Cu privire la o anumita imprejurare s-au elaborat mai multe versiuni si oricare dintre acestea trebuie supusa verificarii, dar numai una singura trebuie sa confirme iar celelalte sa fie inlaturate. Asadar trebuie folosite toate mijloacele de strangere a probelor care sa ofere posibilitatea verificarii fiecarei versiuni si se recomanda urmatoarele activitatI prin mijlocirea carora, se verifica versiunile> Verificarea versiunilor se va realiza prin cercetarea obiectelor si fenomenelor despre care se presupune ca ar fi n legatura cauzala cu obiecte sau cu fenomenul care sta la baza versiunii respective. Versiunea este doar o presupunere care nu exclude existenta altor posibilit:n cercetarea unei gestiuni nu este suficient sa se stabileasca numai existenta lipsurilor ci trebuie sa cunoasca cauza acestora. Astfel lipsurile se pot datora >-unei sustrageri reale savrsite de persoana care raspunde de gestionarea bunurilor<-sustragerii savrsite de catre alte persoane<-simplelor neglijente<-din cauze obiective care nu atrag raspunderea penala<-lipsa este doar aparenta datorita unei gresite contabilizari . CAPITOLUL 2 PROBLEME PE CARE TREBUIE S| LE LAMUREASC| CERCETAREA.Indiferent de unitate sau sectorul de activitate unde s-a savrsit infractiunea de delapidare, pentru o cercetare operativa si completa se impune clarificarea urmatoarelor probleme>l.Activitatea ilicita desfasurata n vederea comiterii delapidarii si ascunderii acesteia<2.Bunurile care au format obiectul nsusirii,folosirii sau traficarii<3.Urmarile activitatii ilicite<4.Faptuitorii si contributia fiecaruia la savrsirea infractiunii<5.Destinatia bunurilor delapidate si posibilitatea recuperarii prejudiciului cauzat<6.Existenta concursului de infractiuni si masurile care se impun pentru extinderea cercetarilor<7.Cauzele, conditiile si mprejurarile care au generat, nlesnit sau favorizat savrsirea infractiunii de delapidare .2.1. Activitatea ilicita desfasurata n vederea savrsirii delapidarii si ascunderii acesteia.Orice sustragere produce o paguba , dar nu orice paguba este urmarea unei sustrageri. Trebuie deci sa se constate lipsa unor bunuri si sa verifice realitatea si cauza acesteia .a). Daca scoaterea ilicita a bunului din sfera patrimoniala a unitatii a fost urmata de trecerea efectiva n stapnirea faptuitorului sau a altei persoane.Fapta unui contabil-sef de a acorda unui gestionar perisabilitati la care nu avea dreptul si de a primi apoi de la el , la cererea sa, contravaloarea acestora, constituie infractiunea de delapidare. :n acest caz contabilul-sef avnd atributii de administrare a patrimoniului unitatii, iar nsusirea s-a comis printr-un act de dispozitie al sau .b). Daca conducatorul institutiei (societati comerciale) a avut cunostinta de felul in care administratorul gestioneza bunurile pe care le are in gestiune, in sensul de-ai permite acestuia, cu buna stiinta, sa-si insuseasca unele bunuri pe care ulterior sa le achite lunar pe baza unei evidente empirice tinute pe alt fel de documente decat cele legale (caiet, registre, etc.). Fapta unei angajate de-a proceda astfel, a fost apreciata de instantele competente ca lipsita de vinovatie, angajata nu a actionat cu intentia de-asi insusi fara a achita contravaloarea acestora, nu a participat in nici un fel la intocmirea de evidente care sa reflecte modul fraudulos de actiune, toate acestea coroborate cu faptul ca a avut permisiunea administratorului (patronului) de-a proceda astfel .c). Metodele si mijloacele folosite pentru nsusirea bunului. :n acest sens, fapta gestionarului unui depozit de cherestea de a fi luat pentru el, din gestiune, o cantitate de material lemnos, de a o fi ncarcat ntr-un camion si de a fi ncercat sa o scoata pe poarta depozitului cu un aviz de expeditie pe care l falsificase constituie pe lnga infractiunile de fals intelectual si uz de fals, infractiunea de delapidare consumata , nu o tentativa de delapidare .d). Daca si cum se reflecta delapidarea savrsita.Fapta unei persoane care, efectund n fapt acte de gestiune, desi nu este ncadrata ntr-o functie de gestionar, si nsuseste cu ocazia efectuarii unor plati, sume de bani ridicate de la banca pe baza de acte false, constituie infractiunea de delapidare, si nu cea de nselaciune . :n cazul n care functionarul delegat de conducerea unitatii sa faca plata salariilor , l instiga pe cel nsarcinat cu ntocmirea statelor de plata sa introduca o persoana fictiva si apoi retine suma mentionata n statul de plata falsificat, savrseste infractiunea de delapidare si nu aceea de abuz n serviciu .e). Perioada n care s-a desfasurat activitatea ilicita.:nsusirea unui bun din patrimoniul unitatii presupune un moment initial de scoatere a bunului din posesia sau detentia unitatii pagubite si un moment subsegvent de trecere a acestuia n stapnirea faptuitorului. Lamurirea acestui aspect este important , att pentru ncadrarea juridica a faptei , ct si pentru stabilirea perioadei ce trebuie supusa verificarii, fie prin audit contabil, fie prin expertiza contabila judiciara. Astfel, exista infractiunea continuata de delapidare si n cazul n care o 2.2. Bunurile care au format obiectul nsusirii,folosirii sau traficarii. Obiectul infractiunii este constituit din obiectul juridic special ce il constituie relatiile sociale de natura patrimoniala a caror existenta este conditionata de mentinerea pozitiei de fapt a bunurilor ce apartin. Pentru stabilirea obiectului material al acestei infractiuni trebuie identificata atat natura bunurilor, calitatea, cantitatea exacta, valoarea prejudiciului cat si faptul ca obiectul material al delapidarii s-a aflat in gestionarea sau administrarea unui functionar sau alt salariat . Obiectul material al delapidarii il formeaza numai bunurile corporale mobile. Se considera, de asemenea bun mobil, bunul ce poate fi desprins de un bun mobil, de exemplu usile, ferestrele unei cladiri, fructele unui teren .Pentru a se forma obiectul material al infractiunii, bunul nsusit, folosit sau traficat trebuie sa ndeplineasca urmatoarele cerintei-sa fie un bun mobili-sa aiba o existenta materiala< - sa aiba o valoare economica, respectiv sa fie exprimata ntr-un pret, ntr-un tarif sau ntr-o lista de valori. Deci, delapidarea are ca obiect bunuri patrimoniale, obiecte, bani, valori, nscrisuri sau energii care au valoare economica, apartinnd patrimoniului unitatii care, desi nu fac parte din avutul acesteia, se gasesc n sfera relatiilor patrimoniale ale unitatii prejudiciate.2.3. Urmarile activitatii ilicite :n determinarea urmarilor infractiunii de delapidare, cercetarea trebuie sa stabileasca n primul rnd existenta si ntinderea prejudiciului cauzat. :n al doilea rnd trebuie stabilite urmarile pe care le-a avut activitatea ilicita asupra realizarii sarcinilor de productie ale unitatii pagubite ori daca prin actiune, faptuitorul a produs o perturbare deosebit de importanta a activitatii unitatii.Determinarea corecta a urmarilor infractiunii de delapidare permite solutionarea att a actiunii civile ct si a celei penale, luarea masurilor de indisponibilizare a bunurilor apartinnd persoanelor vinovate si a celor raspunzatoare civilmente, pentru repararea pagubelor produse prin infractiune.2.4. Faptuitorii si contributia fiecaruia la savrsirea infractiuniiSubiectul activ al infractiunii nu poate fi decat un functionar public sau functionar care gestioneaza sau administreaza bunurile unei unitati publice sau private. Aceste doua calitati se cer cumulativ indeplinite, lipsa oricareia duce la excluderea infractiunii de delapidare, de aceea un functionar care a contribuit prin acte nemijlocite la insusirea unor bunuri fara a fi insarcinat cu administrarea sau gestionarea lor, alaturi de o persoana (functionar) care indeplineste aceste conditii, nu va fi coautor la infractiunea de delapidare ci complice.:n explicarea notiunii de functionar in sensul folosit de art. 215/1 C. pen., trebuie sa tinem seama de dispozitiile art. 147 C. pen. Potrivit acestui text de lege prin functionar public se intelege orice persoana care exercita, permanent sau temporar, cu oricare titlu indiferent cum a fost investita, o insarcinare de orice natura, retribuita sau nu, in serviciul unei unitati dintre cele la cer se refera art.145.Prin functionar se intelege persoana mentionata in alin. 1. precum si orice 2.5. Destinatia bunurilor delapidate siposibilitatea recuperarii prejudiciului cauzat.Cercetarea nu trebuie sa se limiteze numai la stabilirea cuantumului prejudiciului cauzat, ci si la lamurirea destinatiei banilor, valorilor sau bunurilor sustrase, n vederea repararii pagubelor pricinuite prin infractiune. :n cazul infractiunii de delapidare, organele de urmarire penala trebuie sa ia n mod obligatoriu masuri asiguratorii n vederea repararii pagubei, indiferent daca unitatea s-a constituit sau nu parte civila.Este recomandabil ca identificarea bunurilor, att a celor sustrase, folosite sau traficate, ct si a altor bunuri din patrimoniul faptuitorului cnd delapidarea s-a comis n modalitatea nsusirii, sa se faca n faza initiala a cercetarilor deoarece, de multe ori, faptuitorii recurg la ascunderea bunurilor sustrase astfel, ca identificarea locurilor si stabilirea metodelor de ascundere se constituie ntr-o sarcina deosebita a cercetarii .2.6. Existenta concursului de infractiuni sau a participatiei si masurile care se impun pentru extinderea cercetarilor.De regula, delapidarea se savrseste n concurs cu falsul intelectual, falsul material n nscrisuri oficiale si uzul de fals. Alteori, delapidarea poate fi savrsita in concurs cu abuzul sau neglijenta n serviciu. Astfel, faptele unui gestionar de a vinde marfurile din gestiunea sa la un pret superior si de a-si nsusi diferentele, constituie, pe lnga infractiunea de abuz n serviciu si infractiunea de delapidare . 2.7. Cauzele, conditiile si mprejurarile care au generat, nlesnit sau favorizat savrsirea infractiunii.Cu ocazia instrumentarii cauzei , organele de urmarire penala trebuie sa stabileasca ce cauze au determinat savrsirea delapidarii si ntinderea pagubei, precum si care au fost factorii care au nlesnit, ntr-un fel sau altul, activitatea ilicita .Printre primele masuri pe care trebuie sa le ndeplineasca organele de urmarire penala se numara urmatoarele:- Verificarea gestiuniii - Ascultarea persoanelori- Cercetarea la fata loculuii- Ordonarea de expertize si valorificarea concluziilor acestorai- Efectuarea perchezitiei , verificarea si ridicarea de nscrisuri. CAPITOLUL 3ACTIVIT|}I CE SE DESF|{OAR| LA FA}A LOCULUI.3.1. Verificarea evidentei scripticeOrganul de urmarire penala poate dispune efectuarea inventarierii gestiunii respective, pentru a cunoaste situtia reala a gestiunii prin care se va stabili cuantumul valorilor lipsa, va lua o declaratie banuitului n legatura cu constatarile organelor de audit si n legatura cu actele neacceptate de contabilitatea unitatii sau de organele de audit si se va ordona o expertiza contabila, merceologica, tehnica sau grafica daca este necesar . Luarea masurilor asiguratorii, imediat ce se constata existenta lipsei dintr-o gestiune imputabila unei anumite persoane, se numara printre actele procedurale obligatorii, potrivit prevederilor articolului 163 C.Pr.Pen., indisponibilizarea prin instituirea sechestrului a bunurilor mobile are drept scop repararea pagubei produse prin infractiune, ca si garantarea executarii pedepsei confiscarii averii .Aplicarea sechestrului are, totodata, rolul de a impiedica instrainarea bunurilor produs al infractiunii, de aceea ea va trebui efectuata inca de la inceputul cercetarilor, concomitent cu perchezitia domiciliara.Totodata, se impune stabilirea unor eventuale falsuri materiale sau intelectuale cu privire la banii, bunurile sau valorile din gestiune, ceea ce necesita deseori efectuarea de expertize grafice, contabile, merceologice, pentru stabilirea cuantumului pagubei. O alta metoda este verificarea ncrucisata a actelor . Aceasta consta n confruntarea mentiunilor din diferite acte, care oglindind una si aceeasi operatiune sub diferite aspecte, trebuie sa corespunda ntre ele n cazul organizarii unei evidente contabile juste. De exemplu, suma de bani eliberata pentru achizitionarea de bunuri trebuie sa corespunda cu valoarea bunurilor nregistrate pe baza de factura. Stabilirea cauzelor lipsurilor sau plusurilor n gestiune este o activitate absolut necesara ntruct prin ea se stabileste natura juridica a faptei. De pilda, sustragerea poate fi savrsita de o persoana din cele prevazute n art. 215/1, Cod penal, ori de o alta persoana dupa cum lipsa se poate datora neglijentei ori unor cauze obiective.Pentru determinarea cauzelor sustragerilor, asa cum am mentionat anterior, organul de urmarire penala care efectueaza cercetarea n cauza va trebui sa-si formeze o imagine de ansamblu asupra activitatii din unitatea n gestiunea careia s-au constatat lipsurile sau plusurile, documentndu-se, de exemplu, asupra urmatoarelor aspecte mai importante: - caracterul si specificul activitatii desfasurate de catre unitatea publica sau privata n care s-a produs pagubai-circulatia bunurilor, banilor sau valorilor, interesnd modul n care se face primirea sau recepttonarea, pastrarea, livrarea sau distribuirea, precum si felul n care este asigurata paza lori-sistemul de tinere a evidentelor si daca acestea corespund legii, ca si regulilor sau normelor cu caracter intern sau internationali-modul de verificare scriptica si faptica a gestiunii persoanele care efectueaza controlul si intervalele de timp la care este efectuatai-salariatii care se ocupa de gestionarea si administrarea lor, inclusiv cei care le manipuleaza sau le asigura paza. Asemenea situatie se ntlneste n cazurile n care: a) persoana care poarta raspunderea materiala si nsuseste valori si nu recurge la ascunderea acestui fapt, stiind mai dinainte ca ea va fi trasa la raspundere pentru sustragereib) persoana care poarta raspunderea materiala si nsuseste valori, scontnd pe faptul ca ulterior va reusi, ntr-un mod sau altul (de exemplu, prin inducerea n eroare a auditorilor contabili) sa ascunda lipsa, si sa scape de raspundere sau sa dispara n momentul ordonarii auditului contabil, iar n cel mai rau caz , sa ntrzie momentul tragerii la raspundere penalaic). infractorii au urmarit sa ascunda lipsa prin ntocmirea unor acte fictive, prin operatii contabile fictive, sau prin alte procedee fara a reusi nsa sa faca acest lucru , sau au reusit asemenea actiuni, dar nu au reusit sa ascunda ntreaga lipsa creata prin sustragerea savrsita . :n ceea ce priveste cauzele lipsurilor se pot ivi urmatoarele versiuni principale: a). sustragerea a fost savrsita de catre persoana care poarta raspunderea materiala cu participarea acesteiai b)- sustragerea a fost savrsita de alte persoaneic). lipsa se datoreste unei neglijente de serviciu a persoanei care poarta raspunderea materiala (de exemplu, neprimirea ntregii cantitati de bunuri, eliberarea din gresala a unei cantitati mai mare de bunuri, alterarea marfurilor, pierderea actelor) id.) lipsa se datoreaza unor cauze obiective care nu atrag raspunderea penala a vreunei persoane (de exemplu, depasirea coeficientului de perisabilitate naturala stabilita , deteriorarea produsa de calamitati naturale).Nu trebuie pierduta din vedere nici posibilitatea savrsirii unei erori contabile, adica a unei greseli de calcul pe baza careia s-a desprins concluzia eronata, ca exista o lipsa .:n cazul confirmarii acestei versiuni , problema cu privire la lipsa cade.De aceea cu prilejul pornirii procesului penal ca urmare a declararii lipsei unor bunuri, trebuie sa se verifice n primul rnd daca lipsa exista n fapt ndeosebi n cazul n care persoana ce poarta raspunderea materiala nu este de acord cu concluziile contabile. Explicatiile date de persoana ce poarta raspunderea materiala urmeaza sa fie verificate n acest scop se cerceteaza daca s-a stabilit stocul faptic al bunurilor si daca actele au fost verificate amanuntit. :n asemenea cazuri, trebuie sa li se traseze auditorilor contabili sarcini suplimentare sau sa se ordone o expertiza contabila (daca exista indicii cu privire la justetea concluziilor revizorilor contabili).Nu este necesar ca n fiecare caz de sustragere a unor bunuri sa se elaboreze si sa se verifice toate versiunile aratate mai sus. Trebuie verificate numai acele versiuni pentru elaborarea carora, n conditiile date, exista suficiente temeiuri. Astfel cnd materialele cauzelor nu ofera temeiul sa se presupuna ca, s-a nregistrat o perisabilitate naturala sporita si cnd persoana care poarta raspunderea materiala nu arata ca a fost nevoita sa pastreze bunurile n conditii nesatisfacatoare si nici nu afirma ca, ncaperea pentru pastrarea bunurilor este improprie, precum si alte motive asemanatoare, nu este necesar sa se elaboreze o asemenea versiune. Cu toate acestea, versiunea cu privire la posibilitatea unei sustrageri trebuie de obicei , elaborata si verificata n toate cazurile de descoperire a unor lipsuri. :n cursul cercetarii ce se impune sa se verifice daca exista indicii din care rezulta ca, aceste actiuni au avut loc n realitate, de exemplu presupunnd ca a avut loc o sustragere materiala de catre alt functionar, trebuie sa se aiba n vedere faptul ca, sustragerea valorilor poate fi savrsita printr-unul dintre urmatoarele procedee:a). Scoaterea sau transportarea valorilor chiar de catre persoana care poarta raspunderea materiala.Folosirea acestui procedeu poate fi indicata de producerea unei serii de b). Scoaterea sau transportarea valorilor prin prepusi. c). Nensusirea bunului n natura , ci a contravalorii lui. d). Primirea n fapt a unei cantitati de marfuri mai mici dect cea specificata n factura sau cumpararea la un pret mai mare a bunurilor decat cele din evidenta magazinului, rezultand diferente de sume peste pretul unitar, acestea fiind insusite de achizitor. 3.2 ASCULTAREA (AUDIEREA) PERSOANELOR 3.2.1.Notiuni generale.Ascultarea este o activitate procesuala care consta n chestionarea unei persoane despre care se crede sau se stie sigur, sau se declara singura ca are anumite cunostinte n legatura cu fapta sau faptuitorul. Succesul unei audieri depinde n foarte mare masura de pregatirea profesionala si de abilitatea celui ce audiaza, de a obtine informatii de la banuiti, nvinuiti sau martori . Ascultarea acestor persoane reprezinta unul din cele mai nsemnate mijloace de obtinere a probelor, precum si o cale de verificare a probelor deja existente, provenite din alte surse. Trebuie sa se desfasoare cu respectarea normelor de drept procesual penal si a metodelor elaborate de criminalistica.Scopul ascultarii este obtinerea de date referitoare la cauza cercetata, la modul savrsirii acesteia si la persoana faptuitorului, pentru stabilirea adevarului.Eficacitatea ascultarii se afla n directa dependenta de tactica aplicata de catre organul judiciar si de modul desfasurarii ntregului proces al acesteia.:n cazuri deosebite, se recomanda ntocmirea unui plan de ascultare a martorilor, victimelor si a faptuitorilor, care sa cuprinda urmatoarele probleme:-actiunile necesare de pregatirei-alegerea momentului ascultarii fiecarui martor sau faptuitori-chestiunile ce urmeaza a fi clarificate, precum si ordinea acestorai-modul de utilizare n procesul ascultarii a probelor deja existente n cauza si audierea lor, de prezentare a persoanei audiate. 3.2.2. Ascultarea martorilor si a nvinuitilorn cazul infractiunii de delapidare.Sintagma constitutionala nimeni nu este mai presus de lege trebuie inteleasa nu numai in sensul intaririi egalitatii cetatenilor in fata legii, ci si a obligatiilor organelor abilitate de a se comporta in limitele admise de lege fata de cei care, intr-o forma sau alta, au incalcat legea, savarsind fapte penale sau de alta natura .Activitatea ilicita in compexitatea sa determina eforturi deosebite in realizarea probatiunii judiciare concretizate in stabilirea circumstantelor in care s-a savarsit, dimensiunea urmarilor, persoanele asupra carora s-a rasfrant ori au participat, calitatea procesuala a acestora. Este cunoscut faptul ca, orice activitate umana este insotita de producerea unor transformari de natura materiala in mediul inconjurator denumite generic urme si explicate in mod exhaustiv de stiinta criminalisticii.Observam ca transformarile de natura materiala sunt insotite aproape intotdeauna de o serie de modificari de natura imateriala, localizate in plan psihic, conservate si memorate de cei care, in diverse calitati, au participat la savarsirea infractiunii.De regula, organul judiciar se edifica asupra unor circumstante sau imprejurari ale faptei prin intermediul martorilor muti, identificati cu ocazia efectuarii unor activitati de urmarire penala (cercetarea la fata locului, perchezitia, constatarea tehnico-stiintifica, expertiza etc.) ceea ce presupune timp in comparatie cu activitatile directe si concomitente activitatilor invocate bazate pe dialogul nemijlocit intre purtatorul informatiei si organele abilitate.Concluzionand, putem afirma ca, dialogul direct sau ascultarea constituie actul procedural prin care anumite persoane cu privire la care exista fie o certitudine, fie o presupunere ca detin informatii in legatura cu infractiunea sau faptuitorul sunt chemate sa dea relatii sau explicatii in fata organelor judiciare.- 1.Ascultarea martorului Persoana care are cunostinta despre vreo fapta sau despre vreo imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal poate fi ascultata in calitate de martor. Persoana obligata a pastra secretul profesional nu poate fi ascultata ca martor cu privire la faptele si imprejurarile de care a luat cunostinta in exercitiul profesiei, fara incuviintarea persoanei sau a organizatiei fata de care este obligata a pastra secretul.Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de aparator, cu privire la faptele si imprejurarile pe care acesta le-a cunoscut inaite de a fi devenit aparator sau reprezentant al vreuneia dintre parti.Declaratiile martorilor sunt acele relatari facute in fata organelor judiciare de catre persoanele care au cunostinta de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal Importanta pe care o au declaratiile martorilor pentru cercetarea criminalistica rezida, nainte de toate, n aceea ca , aproape totdeauna, infractiunea este perceputa de persoane neinteresate n cauza si, apoi, n faptul ca, ele, prin natura lor, mbraca forma cea mai vie, cea mai expresiva de a prezenta, reproduce faptul infractiunii n toata realitatea sa. Organul judiciar n baza planului general de ascultare a persoanelor, hotarndu-se sa procedeze la audierea primara a unei persoane concrete ca martor este necesar ca, inainte de toate, sa revada datele care contureaza personalitatea, dupa care sa retina din dosarul cauzei din ce surse persoana respectiva are cunostinta despre fapta, ce ar putea relata n legatura cu cauza cercetata. Selectionarea martorilor se va face si dintre>-persoanele care au controlat, gestionat sau administrat bunurile inainte de constatarea delapidarii, precum si a celor care au luat in primire gestiunea dipa savarsirea faptei <-persoanelor care au participat la manipularea, sub diverse forme ( transportare, inmagazinare, primire, predare, receptie ), a banilor, bunurilor sau valorilor din care s-a sustras <-persoanele din diverse compartimente ale societatii sau regiei care au avut contact cu invinuitul, in cadril atributiilor de serviciu <-persoanele din anturajul invinuitului sau inculpatului ( vecini, prieteni) care ii cunosc felul de viata, legaturile pe care le intretine in afara familiei ori serviciului. :n calitate de martori ntr-un caz de delapidare pot fi ascultate<-persoanele care au luat n primire gestiunea dupa constatarea delapidarii, sau au avut n primire aceeasi gestiune, naintea gestionarului banuit de delapidare i-persoanele care au luat parte la diferite operatii la care au fost supuse bunurile din care se presupune ca s-a delapidat ca ncarcari, descarcari, transportari, eliberari de bunuri etc. i-persoanele care lucrnd la alte unitati au avut contacte cu banuitul pe linie de serviciui-persoanele care au facut parte din organele de audit si controli-vecinii de locuinta, prietenii si cunoscutii nvinuitului. a). Discutiile prealabile, sunt purtate cu martorul nainte de relatarile libere pe care le face n legatura cu fapta cercetata si dupa luarea datelor personale, aducerea la cunostinta a obiectului ascultarii si depunerea juramntului prevazut de legea procesual penala.b) . Faza relatarilor libere sau spontana, ncepe cu adresarea unei invitatii generale din partea organului judiciar ca martorul sa prezinte prin viu grai, cu cuvintele sale, tot ce cunoaste despre infractiune si persoanele implicate n savrsirea ei, invitatie denumita intrebare tema care ofera posibilitatea martorilor sa declare tot ceea ce stiu . De exemplu< Aratati ce cunoasteti in legatura cu provenienta bunurilor din autoturismul ., gasite la controlul efectuat la iesirea din unitate in data de , de catre organul de politie .Organul de urmarire penala trebuie sa-si noteze in mod discret atat faptele, imprejurarile, datele destinate a fi consemnate in declaratiile martorilor, cat si problemele, aspectele neclare, omisiunile cu privire la care, constata ezitari sau contraziceri, urmand ca pe marginea lor sa fie formulate intrebari pentru etapa ascultarii dirijate.:n mod firesc dupa parcurgerea relatarii libere, ascultarea trebuie sa ia sfarsit, urmand sa se consemneze cele declarate. Asemenea situatii se intalnesc in cazul martorilor de buna credinta care au reusit sa memoreze si sa redea corect cele percepute.:n cazul expunerii libere martorul se refera la acele imprejurari pe care si le aminteste cu usurinta, care staruie in memoria sa. Dar aceasta nu inseamna ca, aspectele omise au disparut din memorie, ca nu pot fi restabilite cu ajutorul intrebarilor adresate de organul judiciar. Se afirma ca martorul poate fi ajutat dar nu influentat in depozitia sa.c). Faza ntrebarilor si de ascultare a raspunsurilor urmeaza relatarilor libere, daca martorul nu este suficient de clar n expunerea sa, scapa anumite detalii, pe care, din alte date ale cauzei rezulta ca, le cunoaste sau in situatiile de rea-credinta n prezentarea datelor ce au legatura cu fapta cercetata.:n aceasta faza a ascultarii martorului, denumita si ascultare dirijata, organul judiciar are posibilitatea sa formuleze intrebari concrete si clare n legatura cu toate chestiunile ce intereseaza cercetarea criminalistica a faptei, chestiuni nca neclarificate prin relatarile martorului. :ntrebarile trebuie adresate intr-o anumita succesiune, impusa de sfera si natura imprejurarilor ce urmeaza sa fie completate si precizate. Fiecare intrebare sa decurga in mod firesc din cea anterioar, astfel incat adresarea unei intrebari sa fie pregatita de cea care i-a precedat, sa permita prezicerea succesiva a imprejurarilor ramase nelamurite in urma expunerii libere.De asemenea, intrebarile trebuie sa fie clare, scurte, precise, sa nu incurce martorul, ori sa-l sugestioneze, iar in cazul martorilor de rea credinta, intrebarile sa fie prevazute pe mai multe variant, anticipandu-se raspunsurile acestora.Anumite intrebari pot determina declaratii neveridice in situatiile in care martorii de teama de a nu fi considerati de rea-credinta, improvizeaza sau completeaza lacunele din memorie cu deductii logice.La ascultarea martorilor se stabilesc intrebari separate pentru fiecare martor in parte, fiind determinate de particularitatile cauzei, pozitia martorilor, continutul relatarii libere si aspectele care trebuie clarificate prin ascultarea dirijata.Asemenea intrebari ar putea fi formulate astfel>Care sunt semnele particulare ale persoanei pe care ati vazut-o ?Cu ce era imbracata victima in ziua savarsirii infractiunii ?:ntrebarile detaliu, ingusteaza mult aria raspunsului, fiind folosite pentru obtinerea unor amanunte de natura sa asigure verificarea afirmatiilor martorilor.Se apreciaza ca folosirea intrebarilor de control rezolva urmatoarele aspecte>-pozitia de sinceritate sau nesinceritate pe care se situeaza martorul si motivele care o determina pe cea din urma<-sursele din care provin informatiile detinute de martor ( rezultatul perceptiei nemijlocite , mijlocite sau din auzite ) necesare si utile in aprecierea valorii probante a depozitiei pregatirea in vederea ascultarii si ascultarea invinuitului.3.2.2.1.Pregatirea in vederea ascultarii, organizarea ascultariiPractic, aceasta pregatire consta in> a)Studierea materialelor existente la dosar .Problema cea mai importanta in vederea rezolvarii unor cauze penale este cunoasterea ei sub toate aspectele. Pentru a putea sti ce sa-l intrebe pe invinuit, ce probleme trebuie sa lamureasca prin ascultarea lui, organul de cercetare penala trebuie sa cunoasca bine dosarul in cauza si dispozitiile legale ce reglementeaza acea infractiune.Studierea dosarului presupune> cunoasterea modului cum s-a comis infractiunea si cine a savarsit-o< mijloacele de proba existente ( ex. martorii identificati si relatarile acestora, declaratiile altor invinuiti participanti la infractiune) si chiar studierea unor probleme de specialitate, daca infractiunea s-a comis intr-un domeniu de activitate deosebit.Este indicat ca organul de cercetare penala, cu ocazia studierii materialului sa-si noteze problemele ce trebuie clarificate la cercetari, notele servindu-i la intocmirea ulterioara a planului de ascultare sau a chestionarului.b)Strangerea de date in legatura cu persoana ce urmeaza a fi ascultata ca invinuit.Personalitatea poate fi definita ca ansamblul caracteristicilor de natura fizica, fiziologica si social-morala care au in conduita individului o relativa stabilitate Cu privire la persoana invinuitului, organul de cercetare penala, pentru o mai buna ascultare, trebuie sa detina cat mai multe date despre> starea civila a acestuia< daca a suferit condamnari< ce atitudine si comportare a avut cu prilejul altor cerecetari< cum este cunoscut in societate< caracterul si temperamentul< studiile< profesia si ocupatia< locul de munca< domiciliul< viciile si pasiunile< persoanele care pot exercita influente negative sau pozitive asupra sa< eventualele relatii extraconjugale etc.c):ntocmirea planului de ascultare sau a chestionarului. Dupa derularea activitatilor pregatitoare mentionate se intocmeste planul de ascultare pentru cauzele mai complexe si care in general, va cuprinde urmatoarele rubrici> numarul curent, probleme ce trebuie lamurite, intrebari ce se vor adresa invinuitului si observatii. La sfarsitul planului, se va prevedea locul unde se face , cand si cine a intocmit planul.Chestionarul se intocmeste in cauze penale simple si cuprinde doar intrebarile la care trebuie sa raspunda invinuitul pentru rezolvarea cauzei penale.Atat planul de ascultare, cat si chestionarul au caracter dinamic adica unele dintre probleme sau intrebari constituie puncte de plecare pentru formularea altora, pot fi completate si reformulate pentru a se realiza scopul principal al ascultarii invinuitului obtinerea unor marturisiri cat mai completa.d) Stabilirea modului de citare, a timpului si a locului unde se efectueaza .Invitarea invinuitului la organul de cercetare penala se face prin citatie scrisa, nota telefonica sau telegrafica ori prin mandat de aducere.Ascultarea invinuitului nu poate prezenta ori citi o declaratie scrisa mai inainte, dar se poate servi de insemnari asupra amanuntelor greu de retinut .:nvinuitul nu poate fi ascultat cand se afla sub influenta unor narcotice, in stare de hipnoza sau ebrietate. Organul de cercetare penala este obligat sa-l intrebe, pe invinuit despre probele pe care intelege sa le propuna in apararea sa .e) Consemnarea declaratiei invinuitului. Declaratia invinuitului se consemneaza in scris de organul de cercetare penala pe formular tipizat, la persoana I singular, i se citeste acestuia, iar daca cere, i se da sa o citeasca. Cand este de acord cu continutul ei, o semneaza pe fiecare pagina si la sfarsit, iar daca nu poate sau refuza sa semneze, se face mentiune despre acest lucru in declaratia scrisa . Acte ce se intocmesc cu aceasta ocazie sunt urmatoarele>Declaratia (scrisa personal de invinuit ) .Este scrisa de invinuit dupa ce i s-a adus la cunostinta invinuirea ce i se retine in sarcina. De regula organul de cercetare penala il indruma pe invinuit sa completeze mai intai capatul declaratiei cu datele sale personale , cu fapta care formeaza obiectul cauzei si invinuirea ce i se aduce in legatura cu aceasta .Proces-verbal (de aducere la cunostinta a invinuirii ). Despre acest proces-verbal (de ascultare) face referire art. 6 alin.5 teza I din C.proc.pen. si este actul din care rezulta ca invinuitului i s-a adus la cunostinta de dreptul de a fi asistat de aparator.Cuprinde urmatoarele date>-data si locul intocmirii<-gradul, numele si prenumele lucratorului de cercetare penala si organul din care acesta face parte<-referire la obiectul cauzei<- data inceperii urmaririi penale, numele si prenumele persoanei invinuite<-aducerea la cunostinta invinuitului a denumirii infractiunii si incadrarii ei juridice< - descrierea pe scurt a infractiunii<-informarea invinuitului cu privire la dreptul de a fi asistat de un aparator< - optiunea invinuitului fata de dreptul enuntat<-formula de incheiere<- semnatura organului de cercetare penala si a invinuitului.Proces-verbal ( prin care se constata ca invinuitul nu si-a scris personal declaratia).Se intocmeste in situatia in care invinuitul nu poate sau refuza sa scrie personal declaratia.Acest proces verbal cuprinde>-data si locul unde este incheiat<-gradul, numele si prenumele lucratorului de cercetare penala si organul din care face parte<-numele, prenumele si alte date personale ale invinuitului<-denumirea infractiunii pentru care este invinuit si incadrarea juridica a acesteia<-mentiunea ca invinuitul nu si-a scris personal declaratia, cu aratarea motivului<-formula de incheiere<-semnatura organului de cercetare penala.Declaratia invinuitului (consemnata in scris pe formular tipizat de organul de cercetare penala). Declaratiile complete ale invinuitului rezultate in urma parcurgerii in amanunt a etapelor ascultarii se consemneaza in scris ( dactilografiaza) de data aceasta de catre organul de cercetare penala pe formular tipizat, la persoana I singular, dupa care se citeste acestuia, iar la cerere i se da sa o citeasca.Cand este de acord cu continutul declaratiei se recomanda ca invinuitul sa scrie personal formula de incheiere ( din care trebuie sa rezulte ca a luat cunostinta de continutul ei si este de acord) si apoi consemneaza pe fiecare pagina si la sfarsit. Daca nu poate sau refuza sa semneze se va face mentiune corespunzatoare.Ascultarea nvinuitilor ncepe abia din momentul in care s-a strns material suficient pentru a cunoaste, cel putin in mare, felul n care s-a desfasurat delapidarea si care sunt problemele ce urmeaza a fi lamurite cu fiecare nvinuit.3.2.3. Reguli si procedee tactice aplicate n ascultarea nvinuitului sau inculpatului . :nvinuitul sau inculpatul, inainte de a fi ascultat, este intrebat cu privire la nume, prenume, porecla, data si locul nasterii, numele si prenumele parintilor, cetatenie, studii, siruatie militara, loc de munca, ocupatie, adresa, antecedente penale si alte date pentru stabilirea situatiei sale personaleModul de ascultare. - fiecare invinuit sau inculpat este ascultat separat<- in cursul urmaririi penale, daca sunt mai multi invinuiti, fiecare este ascultat fara sa fie de fata ceilalti.- invinuitul sau inculpatul este mai intai lasat sa declare tot ce stie in cauza<- invinuitului sau inculpatului nu poate incepe cu citirea sau reamintirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior in cauza<- invinuitul sau inculpatul nu poate prezenta ori citi o declaratie scrisa de mai inainte, insa se poate servi de insemnari asupra amanuntelor greu de retinut. :ntrebari cu privire la fapta. Dupa ce invinuitul sau inculpatul a facut declaratia, i se pot pune intrebari cu privire la fapta care formeaza obiectul cauzei si la invinuirea ce i se aduce. De asemenea, este intrebat cu privire la probele pe care intelege sa le propuna.Ascultarea invinuitului sau inculpatului la locul unde se afla. Ori de cate ori invinuitul sau inculpatul se gaseste in imposibilitate de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul de urmarire penala sau instanta de judecata procedeaza la acestuia la locul unde se afla, cu exceptia cazuripor in care legea prevede altfel.3.2.4. Declaratiile partii vatamate, partii civile si ale partii responsabile civilmente Declaratiile partii vatamate, ale partii civile si ale partii responsabile civilmente facute in cursul procesului penal pot servi la aflarea adevarului, numai in masura in care sunt coroborate cu fapte sau imprejurari ce rezulta din ansamblul probelor in cauza.Explicatii prealabile>-organul de urmarire penala sau instanta de judecata are obligatia sa cheme, spre a fi ascultate, persoana care a suferit o vatamare prin infractiune, precum si persoana civilmente responsabila<-inainte de ascultare, persoanei vatamate i se pune in vedere ca poate participa in proces ca parte vatamata, iar daca a suferit o paguba materiala sau o dauna morala, ca se poate constitui parte civila. De asemenea, i se atrage atentia ca declaratia de participare in proces ca parte vatamata sau de constituire ca parte civila se poate face in tot cursul urmaririi penale, iar in fata primei imstante de judecata, pana la citirea actului de sesizare. Ascultarea partii vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente se face potrivit dispozitiilor privitoare la invinuitului sau inculpatului, care se aplica in mod corespunzator. Importanta care se acorda mai ales n practica, declaratiilor nvinuitului sau ale inculpatului. Pentru conturarea faptelor si mprejurarilor care au determinat savrsirea delapidarii. Face necesara, aplicarea de reguli tactice specifice, ncepnd din momentul ascultarii si terminnd cu fixarea rezultatelor acesteia. 3.3. CERCETAREA LA FA}A LOCULUI 3.3.l. Notiunea si importanta cercetarii la fata locului.Cercetarea la fata locului este una din activitatile procedurale si de tactica criminalistica deosebit de importante deoarece serveste la rfealizarea scopului procesului penal. Neefectuata la timp si corespunzator poate influenta desfasurarea procesului penal privind celeritatea, adevarul sa nu poata fi aflat si, drept urmare, infractiunile sa ramana cu autori neidentificati .Se realizeaza de obicei la nceputul urmaririi , n scopul cunoasterii nemijlocite a locului faptei, al descoperirii, fixarii si ridicarii urmelor create cu ocazia savrsirii infractiunii, precum si pentru martorilor oculari si a faptuitorilor. Deci, prin cercetarea la fata locului, organul de urmarire penala stabileste mprejurarile n care a fost comisa fapta, identifica pe infractori sau delimiteaza sfera persoanelor banuite, aduna, conserva si examineaza probele materiale descoperite.Prin locul faptei se ntelege perimetrul n limitele caruia se afla probele materiale create cu ocazia savrsirii infractiunii, potrivit ultimului alineat al art. 30 C. pr. pen. se intelege locul unde s-a desfas.urat activitatea infractionala, in tot sau in parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia.A). Masurile pregatitoare luate la sediul organului judiciar sunt mai mult de ordin organizatoric, n vederea asigurarii cercetarii locului faptei n bune conditii sub toate aspectele.a). Prima masura consta din activitatile pentru obtinerea datelor necesare despre fapta, locul si timpul n care a fost comisa. :n scopul evitarii formarii unei echipe de cercetare necorespunzatoare faptei savrsite si a unor deplasari inutile, la adrese gresite sau fictive, organul judiciar sesizat despre savrsirea infractiunii cauta sa afle din surse sigure demne de ncredere, date n legatura cu infractiunea comisa.b). A doua masura priveste transmiterea unor sarcini urgente pe care organele de politie urmeaza sa le ndeplineasca la fata locului pna la sosirea echipei de cercetare. Ele se refera la paza locului faptei, ocrotirea urmelor mpotriva intemperiilor, evidenta modificarilor intervenite la locul faptei, identificarea martorilor si investigarea lor sumara, n vederea identificarii si retinerii infractorului.c). Constituirea echipei de cercetare , din care fac partei procurorul, care conduce activitatea tuturor membrilor eii ofiterii din compartimentul judiciar si de cercetari penalei expertul criminalist, experti de specialitate din domeniul tehnic, contabil, ofiteri ori subofiteri din cadrul organului de politie n al carui sector de activitate s-a comis infractiunea.d). Asigurarea participarii la cercetarea locului faptei a persoanelor legal interesate.e). Alegerea mijloacelor tehnico-stiintifice necesare cercetarii la fata locului. Mijloacele tehnice criminalistice specifice cercetarii la fata locului a delapidarii sunt: trusa criminalistica universala, mijloacele pentru efectuarea fotografiei judiciare operative, diferite alte instrumente pentru testarea produselor alimentare si industriale din mai multe puncte de vedere.f). Imediat, dupa luarea masurilor precedente, n cel mai scurt timp se organizeaza plecarea echipei de cercetare la fata locului.B. Masurile pregatitoare luate la fata locului au menirea de-a completa pe cele de la sediul organului judiciar si pentru delimitarea activitatilor membrilor echipei de cercetare.a). Organul judiciar. Odata ajuns la fata locului verifica cum s-a asigurat paza locului faptei, prin ce activitati si mijloace au fost conservate urmele din perimetrul acestuia, se intereseaza de modificarile survenite n ansamblul locului respectiv. b). Urmeaza , in ordine, selectionarea martorilor asistenti, cnd aceasta este posibil sa se realizeze . ntruct martorii asistenti au rolul unor observatori obiectivi asupra ntregului proces de cercetare la fata locului, sunt persoane neinteresate n cauza , ei trebuie sa fie pe deplin capabili psihic si fizic, pentru a percepe corect locul respectiv al faptei si activitatile ntreprinse de membrii echipei de cercetare. c). Obtinerea de informatii generale referitoare la anumite aspecte sau situatii utile cercetarii.d). Repartizarea sarcinilor reprezinta ultima masura prealabila luata la locul faptei n vederea cercetarii sale, prin care se specifica ce anume are de facut fiecare persoana din echipa. 3.3.2.Efectuarea cercetarii la fata locului.Echipa de cercetare, imediat dupa ce a sosit la fata locului si a realizat activitatile pregatitoare trece la efectuarea cercetarii propriu-zise. :n procesul acestei cercetari echipa este chemata sa constatei cum se prezinta locul fapteii ce fel de schimbari s-au produs pna la sosirea sa in ce categorii de urme se afla n perimetrul luii cum a fost comisa delapidareai cnd s-a produs infractiuneai care este mobilul infractiunii< ce posibilitati sunt pentru descoperirea si retinerea infractorului.Cercetarea la fata locului se face cu respectarea normelor de procedura penala si a regulilor de tactica criminalistica. Printre regulile tactice aplicate n orice situatie, trebuie mentionate urmatoarele:a). Efectuarea cercetarii ct mai repede dupa luarea la cunostinta despre savrsirea infractiunii, pentru a preveni pierderea sau deteriorarea urmelor, fie datorita fenomenelor atmosferice, fie a persoanelor interesate n cauza.b). Cercetarea si fixarea urmelor descoperite sa se faca cu toata obiectivitatea, n sensul ca trebuie fixate toate urmele, indiferent daca ele confirma sau infirma versiunile organului de urmarire penala.c). Efectuarea cercetarii n mod amanuntit prin notarea tuturor particularitatilor, indiferent de importanta lor.d). Efectuarea cercetarii la fata locului prin respectarea cerintelor morale. Organele judiciare sosite primele la fata locului vor lua masurile de protejare si conservare a urmelor si mijloacelor materiale de proba. Patrunderea la locul faptei a unor persoane poate duce la distrugerea sau degradarea unor urme sau mijloace materiale de proba. Efectuarea activitatii initiate si imediate determina regulile tactice de care trebuie sa se tina seama la realizarea cercetarii la fata locului.3.3.3. Particularitati privind cercetarea la fata locului.Acceptiunea de loc al savrsirii infractiunii de delapidare cuprindei depozitele, magaziile sau alte locuri din unitatile economice de productie, unitati comerciale publice sau private unde se gestioneaza si se administreaza bunuri sau valori.Mijloacele tehnice criminalistice specifice sunti trusa criminalistica universala si diferite alte instrumente pentru testarea produselor alimentare si industriale din mai multe puncte de vedere.Activitati specifice cercetarii la fata locului n cazul delapidarii sunt:a). Cautarea, ridicarea si cercetarea la fata locului a tuturor evidentelor scriptice cai registre, fise de magazie, avize de expeditie, bonuri de cntar, bonuri de transport, note de intrare-receptie, procese verbale de divergente si altele.b). Dispunerea efectuarii inventarierii gestiunii respectiveic). Stabilirea modalitatilor de creare a plusurilor si de sustragere a acestora. Se acorda atentie cautarii plusurilor de marfuri ascunse n vederea sustragerii. Din momentul cercetarii la fata locului nu se mai admit nici un fel de nregistrari sau alte operatii Cercetarea la fata locului trebuie efectuata imediat ce organele judiciare au luat la cunostinta de savarsirea infractiunii, cand contactul nemijlocit cu locul ce pastreaza modificarile care sunt consecinta infractiunii este imperios necesar. Cercetarea la fata locului trebuie efectuata in mod complet si obiectiv. Obiectivitatea impune organelor judiciare chemate sa efectueze cercetarea la fata locului adoptarea unei atitudini care sa excluda orice pornire subiectiva, obliga la consemnarea si fixarea completa si fidela a configuratiei reale a locului savarsirii infractiunii, a urmelor si mijloacelor materiale de proba.Obiectivitatea organului judiciar exclude subordonarea activitatii verificarii versiunii considerate mai verosimile, deoarece activitatea ar fi canalizata intr-o singura directie, existand riscul neconfirmarii acelei versiuni si a pierderii urmelor si mijloacelor materiale de proba, initial considerate irelevante, dar se dovedesc utile altei cauze. Cercetarea la fata locului trebuie efectuata minutios. Cu ocazia cercetarii la fata locului se impune cautarea, ridicarea si fixarea in vederea examinarii a urmelor si mijloacelor materiale de proba, care se afla intr-un raport sau altul cu fapta savarsita. Fixarea tuturor urmelor si obiectelor prezentate reclama un volum mare de munca si consemnarea detaliata in procesul-verbal, ar face sa se piarda aspectele cele mai importante ale cauzei, astfel ca cerinta cercetarii minutioase la fata locului prezinta si dificultati. Cercetarea la fata locului trebuie efectuata organizat, dupa un plan judicios elaborat. Caracterul organizat si calificat conditioneaza eficienta cercetarii la fata locului. Planul care se elaboreaza trebuie sa reflecte succesiunea, ordinea in care urmeaza sa se efectueze activitatile de cercetare si sa acopere aspectele esentiale ale tuturor infractiunilor>-determinarea limitelor cercetarii, precizarea atributiilor ce revin fiecarui participant la cercetare<-determinarea procedeelor pentru fixarea imprejurarilor comiterii infractiunii si precizarea activiattilor operative ce trebuie efectuate paralel cu cercetarea la fata locului. 3.3.3.1. Fazele cercetarii la fata locului.1.Faza statica a cercetarii la fata locului. Organul judiciar care conduce activitatea de cercetare la fata locului, inainte de a trece la examinarea propriu-zisa a locului faptei, trebuie sa precizeze limitele teritoriale asupra carora se extinde cercetarea. La delimitarea locului se va tine seama daca infractiunea s-a savarsit pe teren deschis, intr-o padure, regiune muntoasa, exploatare miniera, sau cladire. 2.Continutul activitatilor ce se intreprind in faza dinamica a cercetarii la fata locului. Toate obiectele si mijloacele materiale de proba si urmele aflate in anumite raporturi cu infractiunea savarsita, in faza dinamica a cercetarii la fata locului sunt supuse unei atente examinari. Constatarile facute cu ocazia examinarii obiectelor si a urmelor se consemneaza provizoriu si se executa masuratori fotografice bidimensionale si fotografiile si filmarea de detalii, pentru fixarea caracteristicilor individuale ale acestor urme, obiecte sau inscrisuri.Se va acorda atentie imprejurarilor negative, adica neconcordante intre modificarile constatate la fata locului si agentii ori factorii ce trebuiau sa le provoace. 3. Masurile operative ce pot fi efectuate paralel cu cercetarea la fata locului.Situatiile de fapt constatate la fata locului, modul de savarsire a infractiunii pot constitui punctul de plecare al efectuarii concomitente a unor activitati> -comunicarea semnalmentelor faptuitorului asa cum au fost descrise de martorii oculari, de persoana vatamata, de organele de politie pe raza carora se presupune ca s-a deplasat< -dirijarea cainelui de urmarire, pe urmele proaspete ale faptuitorului, punerea sub supraveghere a locurilor unde ar putea aparea faptuitorul, efectuarea perchezitiilor domiciliare in vederea descoperirii unor bunuri sau a infractorului ascuns.3.3.4. Solutionarea imprejurarilor controversate. Se ntmpla uneori ca infractorul, animat de dorinta scaparii de raspundere pentru fapta sa, sa ncerce simularea savrsirii unei alte fapte si, de obicei, de alte persoane.:n acest scop, creeaza la fata locului urme care, n mod obisnuit, se formeaza prin comiterea faptei simulate, ori ndeparteaza din locul respectiv obiectul material al infractiunii. Dar, n atare ncercari, aproape totdeauna infractorul nu reuseste sa simuleze perfect savrsirea unei fapte de alta natura, gresita n producerea de urme ori de alte probe, astfel ca, se creeaza o discordanta ntre unele si altele, fapt ce evidentiaza artificialul de la locul faptei. ncercarile de acest fel se ntlnesc mai des n cazurile de omor si n infractiunile de delapidare, de neglijenta n serviciu. La primele se creeaza aspectul general al unei sinucideri ori accident, iar n cazul secundelor, nscenndu-se un furt, mai ales prin efractie, sau eventual un incendiu declansat ntmplator. mprejurarile controversate de la fata locului , denumite n literatura de specialitate mprejurari negative, n asemenea cazuri sunt determinate pentru nceput de tabloul de puternic contrast ce se observa ntre diferite categorii de urme. Aceasta denumire de mprejurari negative, dupa aprecierea noastra, nu mbratiseaza ntregul continut. La simularile unor infractiuni de furt din patrimoniul public, mai ales prin efractie, pentru a ascunde o delapidare sau chiar o neglijenta n serviciu mai grava prin efectele ei, infractorii produc la fata locului probe care frecvent se creeaza n infractiunile de furt. Asa, de exemplu, avem fereastra sparta prin care, chipurile, ar fi patruns infractorul n incinta unde se pastrau bunurile furate, dar pervazul ferestrei respective este acoperit cu un strat de praf uniform raspndit si intact, pe care, n cazul, trecerii unei persoane, n mod firesc, picioarele, minile si alte parti ale corpului ar trebui sa lase urme usor perceptibile si cu ochiul liber. CAPITOLUL 4DISPUNEREA DE EXPERTIZE{I VALORIFICAREA CONCLUZIILOR ACESTORA.4.1. Dispunerea de expertize judiciare. Solutionarea operativa si temeinica a unei cauze penale depinde, in primul rand, de clarificarea tuturor imprejurarilor de fapt privitoare la aceasta operatie caracterizata deseori printr-un grad sporit de dificultate si de complexitate necesitand cunostinte si din alte domenii decat cel judiciar. Solicitarea tot mai frecventa a concursului unor specialisti a fost impusa atat de nevoia largirii posibilitatilor de perfectionare a activitatii de infaptuire a justitiei, cat si de progresul rapid al stiintei si tehnicii cu impactul sau pozitiv asupra aflarii adevarului . Dispunerea expertizelor judiciare, inclusiv a reviziilor contabile in cazul delapidarii, va fi facuta cat mai urgent, pentru a nu se da timp faptuitorului sa acopere prejudiciul, prin introducerea in gestiune, in timpul cercetarilor, a unor bunuri cumparate ori imprumutate din alte gestiuni, sau a depunerii sumelor de bani corespunzatoare prejudiciului.Expertizele judiciare necesare cercetarii infractiunii de delapidare pot fi:-expertiza contabilai-expertiza graficai-expertiza tehnica(a actelor sau cea privind calitatea produselor industriale) -expertiza merceologicai-expertiza chimica.4.1.1. Expertiza contabila. Mai des solicitata n cercetarea infractiunii de delapidare este expertiza contabila care se dispune n vederea stabilirii lipsei unor bunuri sau valori din patrimoniul unitatii pagubite precum si prin evidentierea cauzelor ce au generat lipsa descoperita.:n vederea dispunerii expertizei contabile organul de urmarire penala trebuie sa ntreprinda o serie de activitati, concretizate ni-studierea dosarului cauzeii-solicitarea Corpului Expertilor Contabili pentru expertize contabile sa recomande expertii pentru efectuarea lucrariii-stabilirea ntrebarilor la care urmeaza sa raspunda expertiii-alegerea expertului sau expertilor - din cei recomandati de corpul local si desemnarea acestuia (acestora) pentru efectuarea lucrariii- anuntarea nvinuitului sau inculpatului cu privire la dispunerea expertizeii-chemarea partilor si a expertului contabili-lamuriri date partilor si expertuluii-intocmirea ordonantei pentru dispunerea expertizei contabilei-stabilirea datei dispunerii raportului de expertizai-fixarea remuneratiei expertuluii-punerea la dispozitia expertului contabil a actelor necesare efectuarii lucrariii-instiintarea expertilor pentru expertize contabilei-instiintarea reprezentantului unitatii pagubite despre ordonarea expertizei, obiectul acesteia, numele expertului, ntrebarile stabilite si drepturile procesuale pe care le are n legatura cu expertiza. Obiectul expertizei contabile se refera la cercetarea unui ansamblu de documente contabile, acte normative si probleme economico-financiare pentru atingerea scopului pe care si l-a propus.4.1.2. Expertiza grafica.O alta expertiza judiciara folosita n cercetarea infractiunii de delapidare este si expertiza grafica , ce difera de expertiza grafologica, care prin examinarea intrinseca a scrisului si nu prin examinarea comparativa, urmareste stabilirea caracteristicilor temperamentale, personalitatea invinuitului .Obiectul nemijlocit al expertizei grafice sau grafoscopice l constituie identificarea scriptorului, care n practica se concretizeaza n urmatoarele situatii:-verificarea faptului, daca un text sau o semnatura provine realmente de la scriptorul nominalizat n act, sau daca semnatura apartine persoanei pe numele careia figureaza i-identificarea persoanei care a falsificat un text sau o semnatura ce s-au dovedit a nu apartine titularului respectiv ori provin de la un necunoscut (acte pe nume fictiv, adaugiri)<-determinarea autenticitatii nscrisului nu n sensul legal definit mai sus ci n sensul ca acesta nu este contrafacut, se realizeaza prin constatarile si aprecierile expertului dar urmeaza a fi retinuta sau respinsa de organul judiciar prin interpretarea concluziilor expertului. -daca mai multe semnaturi false existente pe un act provin de la una si aceeasi persoana, modalitatea de falsificare a unei semnaturi .4.1.3. Expertiza tehnica si expertiza de laborator .Pregatirea materialelor necesare efectuarii constatarilor tehnico-stiintifice sau a expertizei criminalisticePregatind urmele si mijloacele materiale de proba care trebuie sa fie trimise pentru expertiza sau constatarea vtehnico-stiintifica, organul de urmarire penala trebuie sa verifice autenticitatea si utilitatea acestora. Verificand materialele care urmeaza a fi supuse examinarii de catre experti sau specialisti, organul care dispune lucrarea trebuie sa urmareasca si sa se asigure ca in procesul descoperirii, si in special al ridicarii lor, au fost respectate regulile criminalistice, pentru ca ele sa nu-si modifice caracteristicile si proprietatile. De asemenea se impune a se verifica daca acestea au fost descrise corect in procesele verbale incheiate cu ocazia ridicarii lor.Urmele si mijloacele materiale de proba (inscrisurile, sumele de bani, bunurile materiale) descoperite cu ocazia cercetarii la fata locului sau ridicate cu alte prilejuri trebuie descrise amanuntit in procesul verbal prin care au fost ridicate nu au relevanta procesuala, neputand fi trimise la expertiza. Enumerarea si descrierea lor trebuie sa fie amanuntite pentru a putea fi recunoscute.Organul de urmarire penala care dispune expertiza ori constatarea tehnico-stiintifica este obligat sa efectueze un studiu amanintit al urmelor si mijloacelor materiale de proba pentru a se familiariza cu specificul lor, in scopul stabilirii materialelor de comparatie, ce trebuie sa fie pregatite si formularii corecte a tuturor intrebarilor la care urmeaza sa raspunda cei indrituiti cu executarea lucrarii. Specialistilor trebuie sa li se puna la dispozitie materiale de calitate buna, ca atare, ele trebuie verificate sub raportul calitatii si utilitatii lor pentru executarea lucrarii. Calitatea precara a materialelor, destinate expertizei risca sa duca la formularea unor concluzii eronate, fara valoare pentru cauza.4.1.4.Expertiza merceologica.Se apropie foarte mult de expertiza tehnica, fara a face nsa apel totdeauna la analizele de laborator cu exceptia cauzelor n care se pun problema stabilirii calitatii si sortimentului diferitelor produse de consum. De regula expertiza merceologica este dispusa pentru stabilirea cantitatii si calitatii marfurilor textile, de piele, tricotaje, blanuri, pe timpul transportului al depozitarii si al darii n consum. Adesea expertiza merceologica este folosita n criminalistica, cum ar fi n cazul sustragerilor (din gestiune a unor bunuri, pentru a se stabili daca marfurile aflate n gestiune , corespund standardului stabilit care este ntreprinderea ce a fabricat o anumita marfa precum si timpul n care a fost produsa, daca pretul de vnzare afisat sau pretins cumparat corespunde cu cel din lista de preturi etc..4.1.5. Raportul de expertiza .Activitatea de cercetare pe care o ntreprinde expertul pe baza cunostintelor si experientei sale de specialist se ncheie prin comunicarea rezultatelor acestei activitati catre organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, comunicare care face n forma unui raport de expertiza.Raportul de expertiza constituie actul final al activitatii expertului si cuprinde toate etapele parcurse de expert pentru stabilirea concluziilor finale. Astfel raportul va trebui sa arate metodele stiintifice pe care expertul le-a utilizat, precum si constatarile facute si concluziile sale cu caracter stiintific, tehnic sau artistic, temeinic motivate.Raportul de expertiza trebuie sa cuprindaPentru a fundamenta convingerea organelor de urmarire penala, constatarile facute cu ocazia examinarii de specialitate in cazuk infractiunii de delapidare, trebuie comunicate celor care au dispus efectuarea expertizei sau constatarii tehnico-stiintifice.Legea procesuala penala consacra un text special cu privire la modul de redactare raportului de expertiza, la continutul si stuctura acestuia, dupa cum urmeaza>- partea introductiva<- partea discriptiva<- concluziile.:n partea introductiva a raportului de expertiza se mentioneaza urmatoarele elemente> organul de urmarire penala care a dispus efectuarea expertizei, data cand s-a dispus efectuarea, numele si prenumele expertului data si locul cand a fost efectuata, data intocmirii raportului de expertiza, obiectul acesteia si intrebarile la carfe expertul urma sa raspunda, materialul pe baza caruia a fost efectuata.Partea discriptiva a raportului de expertiza are, de regula, urmatoarea structura>-descrierea piesei (documentelor) in litigiu, adica a obiectului supus cercetarii<-rezultatele examinarii separate a pieselor in litigiu , cat si a pieselor de comparatie<-descrierea procesului de comparatie<-sinteza datelor obtinute in urma examenului comparativ tot aici se face mentiunea potrivit careia concluzia la care a ajuns specialistul se intemeiaza pe imbinarea ansamblului caracteristicilor relevate, pe caracterul lor particular, individual.4.2.Aprecierea si valorificarea probelorde catre organul judiciar .Aprecierea si valorificarea expertizelor reprezinta no activitate ce reclama din partea organelor de urmarire penala nu numai cunostinte de cultura generala, din domeniul stiintei, cu precadere dintre cele inmanunchiate intr-un domeniu cum este stiinta criminalisticii.:n dreptul nostru actioneza principiul potrivit caruia probele nu au valoare dinainte stabilita, aprecierea se face de organul de urmarire penala si de instanta potrivit convingerilor formate in urma examinarii tuturor probelor administrate si conducandu-se dupa constiinta lor juridica.Concluziile specialistului nu au forta probanta absoluta sau prioritara, cu alte cuvinte nu prevaleaza asupra celorlalte mijloace de proba, nu se impun ca o hotarare stiintifica, ci au valoarea unui mijloc obisnuit de informare. O importanta exagerata nsa ar putea da nastere unor erori judiciare.Forta probanta a expertizei este pusa n egala masura cu a celorlalte mijloace de probatiune, astfel expertizei nu i se recunoaste o forta probanta absoluta, raportul de expertiza fiind lasat la libera apreciere a organului judiciar, n conformitate cu principiul aprecierii probelor potrivit intimei convingeri a judecatorului.Concluziile nu trebuie nici supraapreciate nici subapreciate. Acestora trebuie sa li se acorde ponderea cuvenita in ansamblul probelor, potrivit convongerii intime a organelor de urmarire penala. Garantia unei corecte aprecieri a concluziilor expertizei criminalistice rezida in cunoasterea de catre organele de urmarire a posibilitatilor, a limitelor probatiunii prin mijlocirea probelor stiintifice, in inarmarea organelor de urmarire cu temeinice cunostinte in domeniul criminalisticii pentru a le pune astfel la adapost de pericolul supraevaluarii acestui mijloc de proba.C A P I T O L U L 5EFECTUAREA PERCHEZI}IEI{I RIDICAREA DE ACTE SAU OBIECTE5.1. Perchezitia. Noi dispozitii. :n acest capitol avand in vedere modificarile substantiale privind procedura de efectuare a perchezitie am incercat o armonizare a tacticii criminalistice privind perchezitia cu prevederile legale in cauza, comentate de autorul materialului studiat.Dispzitiile Codului de procedura penala privind perchezitia au fost initial modificate si completate prin Legea nr. 281/2003 publicata prin M. Of. nr. 468 din 1 iulie 2003. Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2003 publicata in M. Of. nr. 748. din 26 octombrie 2003, dispozitiile din Codul de procedura penala privind perchezitia au fost din nou modificate pentru a fi puse in acord cu Legea de revizuire a Constitutiei publicata in M. Of. nr. 669 din 22 octombrie 2003.Perchezitia corporala si perchezitia domiciliara reprezinta limitari, prin vointa legii, ale inviolabilitatii persoanei si inviolabilitatii domiciliului (art. 23 si art. 26 din Constitutie ).Potrivit art. 23 al. 2 din Constitutie, perchezitionarea unei persoane este permisa in cazurile si cu procedura prevazuta de lege, iar potrivit art. 27 al. 3 , perchezitia se dispune de judecator si se efectueaza in conditiile si formele prevazute de lege. Atat in cursul urmaririi penale cat si in cursul judecatii, perchezitia domiciliara se dispune de catre judecator. In cursul urmaririi penale judecatorul dispune asupra efectuarii perchezitiei la cererea procurorului.}inand seama ca, judecatorul dispune in scris si motivat asupra perchezitiei, consideram ca si cererea procurorului trebuie facuta in scris si motivat.Procurorul poate solicita autorizatia de perchezitie la propunerea motivata a organului de cercetare penala ( art.203 al. ult. C. pr.pen. ) sau din oficiu. Judecatorul se pronunta asupra solicitarii de efectuare a perchezitiei domiciliare prin incheierea motivata, in camera de consiliu, fara citirea partilor.:ncheierea este supusa cailor de atac in conditiile prevazute de Codul de procedura penala. Perchezitia corporala poate fi dispusa, dupa caz, de organul de cercetare penala, de procuror sau de judecator. Perchezitia corporala dispusa de procuror sau de organul de cercetare penala in cursul urmaririi penale se efectueaza in conformitate cu art. 106 C. pr. pen. In privinta perchezitiei ce a fost dispusa de judecator sunt aplicabile prevederile art. 102 din Ridicarea de obiecte si inscrisuri, precum si perchezitia domiciliara se pot face intre orele 6.00- 20.00, iar celelalte ore, numai in caz de infractiune flagranta sau cand perchezitia urmeaza sa se efectueze intr-un local public. Perchezitia inceputa intre orele 6.00- 20.00, poate continua si in timpul noptii. In mod corespunzator, au fost modificate dispozitiile art.111 C.Proc.Pen. referitoare la efectuarea perchezitiei la unitatile publice si alte persoane juridice. 5.2. Efectuarea perchezitiei.Notiuni generale.Potrivit Codului de procedura penala, ce stabileste prevederi noi privind efectuarea perchezitiei, textul legiuitorului a primit urmatoarea forma>Art 100.Perchezitia. Cand persoana careia i s-a cerut sa predea vreun obiect sau vreun inscris dintre cele aratate in art. 98 tagaduieste existenta sau detinerea acestora, precum si ori de cate ori exista indicii temeinice ca efectuarea unei perchezitii este necesara pentru descoperirea si strangerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia. Perchezitia poate fi domiciliara sau corporala.Art. 101. Perchezitia domiciliara in cursul urmaririi penale. Perchezitia dispusa in cursul urmaririi penale, potrivit art. 100, se efectueaza de procuror sau de organul de cercetare penala, insotit, dupa caz, de lucratori operativi . Art. 104. Procedura perchezitiei . -Organul judiciar care urmeaza a efectua perchezitia este obligat ca, in prealabil, sa se legitimeze si, in cazurile prevazute de lege, sa prezinte autorizatia data de judecator.-Ridicarea de obicte si inscrisuri precum si perchezitia domiciliara se fac in prezenta persoanei de la care se ridica obiecte sau inscrisuri, sau la care se efectueaza perchezitia, iar in lipsa acesteia, in prezenta unui reprezentant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin, avand capacitate de exercitiu.-Aceste operatiuni se efectueaza de organul judiciar in prezenta unor martori asistenti.-Cand persoana la care se face perchezitia este retinuta ori arestata, va fi adusa la perchezitie. :n cazul in care nu poate fi adusa, ridicarea de obiecte si inscrisuri precum si perchezitia domiciliara se fac in prezenta unui reprezentant ori a unui membru de familie, iar in lipsa acestora, a unui vecin, avand capacitate de exercitiu.Pentru administrarea justitiei instanta de judecata are nevoie de probe in acuzare, obtinute de organul judiciar prin efectuarea unor activitati de urmarire penala, printre care se afla si perchezitia .Perchezitia este o activitate tactica desfasurata de catre organele judiciare n scopul descoperirii si ridicarii obiectelor, documentelor sau diferitelor valori ce prezinta importanta pentru cauza cercetata, precum si in vederea descoperirii persoanelor care se ascund raspunderii penale. 5.3.Pregatirea n vederea efectuarii perchezitiei.Impactul perchezitiei asupra persoanei la domiciliul careia se efectueaza constituie o problema de imagime ce se rasfrange, deopotriva asupra celor doi termeni ai ecuatiei perchezitionat si organul judiciar- care au interese divergente ce nu pot fi conciliate decat cu conditia ca persoana perchezitionata sa predea de buna voie bunurile, valorile sau inscrisurile ce formeaza scopul perchezitiei, de unde putem aprecia interventia duelului psihologic . Arhitectura emotionala a persoanei perchezitionate a pus in evidenta comportamente potrivnice, distructive, prietenoase, serviliste, disimulatorii, in relatia cu organul judiciar pe care l distragea de la efectuarea in conditii legale a activitatii cu care era abilitat. La inceput afisa un comportament pasnic, codescedent, amabil iar pe masura ce perchezitia inaita spre locurile unde erau ascunse bunurile, valorile sau inscrisurile se producea o translatie spre un comportament vulgar, protestatar, revoltator pentru a impresiona pe cei care efectuau perchezitia ori martorii asistenti.Martorii asistenti ai perchezitiei sunt alesi dintre persoanele majore neinteresate in cauza respectiva, care nu au suferit condamnari penale si nu fac parte din personalul organului de urmarire penala ce efectueaza perchezitia. Organul de urmarire ce conduce perchezitia va explica martorilor asistenti care sunt drepturile si obligatiile lor. Astfel, martorii asistenti au dreptul sa fie prezenti la toate actiunile perchezitiei, sa cunoasca toate obiectele descoperite si ridicate si, sa poata trece observatiile lor n procesul-verbal. Martorii asistenti sunt obligati sa asiste la ntreaga perioada de efectuare a perchezitiei si sa semneze procesul-verbal ncheiat.Persoana careia i se face perchezitia sau reprezentantul ei are dreptul sa asiste la efectuarea perchezitiei pentru a-si asigura respectarea drepturilor.Persoana perchezitionata va asista la toate actiunile perchezitiei, va putea cunoaste obiectele descoperite si ridicate si si va putea face observatiile n procesul-verbal. 5.4.Perchezitia ncaperiiReusita perchezitiei presupune cunoasterea prealabila a acelor locuri si persoane implicate, adica obtinerea unor cat mai ample si fidele informatii de natura a le caracteriza, a le particulariza.Atunci cand perchezitia se efectueaza intr-un loc inchis, incaperi locuite sau nelocuite, dependinte, trebuie sa se obtina toate datele necesare individualizarii si caracterizarii fidele a spatiului supus perchezitiei, ceea ce presupune intre altele>cunoasterea exacta a adresei la care este situat imobilul perchezitionat ( strada, numar, scara, apartament, etaj), caracteristicile de constructie a imobilului, existenta unor poduri sau beciuri , numarul si modul de dispunere precum si destinatia incaperilor, eventualele modificari ale acestora, caile de acces, posibilitatile de intrare si iesire, spatiile folosite in comun sau in exclusivitate, datele de identificare ale persoanelor ce domiciliaza sau care ocazional se afla in acel loc, numarul acestora, persoanele care frecventeaza acele locuri, posibilitatile de comunicare cu exteriorul.:n sfera acestor informatii trebuie incluse si cele privitoare la vecinatatile locului de Din punct de vedere metodic si tactic, perchezitia n ncaperi reprezinta o activitate mult mai complexa dect perchezitia personala . Pentru efectuarea ei in conditiile prielnice, cu reale sanse de izbnda, necesita a fi serios pregatita din timp.nainte de toate, organul judiciar trebuie sa cunoasca obiectele pe care doreste sa le caute, adica sa stie natura lor, destinatia, formele, dimensiunile, culoarea n unele cazuri gradul de uzura.}innd seama de datele obtinute, organul judiciar fixeaza data si ora nceperii perchezitiei, mobilizeaza persoanele participante, pregateste mijloacele tehnice necesare pentru cautarea obiectelor vizate si fixarea a tot ce s-a facut si s-a descoperit. La locul perchezitiei, organul judiciar stabileste persoanele care sa asigure paza locului respectiv, cheama martorii asistenti, persoanele carora li se face perchezitia (n lipsa lor, administratorul cladirii sau alte persoane de ncredere din imobilul respectiv), informeaza pe experti despre natura obiectelor ori valorilor cautate. O deosebita importanta pentru cauza o prezinta descoperirea unor nsemnari facute de faptuitor cu privire la cantitatea bunurilor sustrase din gestiune, la mpartirea acestora ntre participanti, adrese, numere de telefon s.a. care pot dovedi legaturile infractionale, locurile unde s-au valorificat bunurile delapidate etc.De asemenea se impune a fi cautate si ridicate bunuri achizitionate cu sumele de bani Chiar n situatia cnd se prezinta obiectele cerute nu ntotdeauna se renunta la perchezitie. n functie de natura, amploarea cauzei, perchezitia se poate efectua si pentru gasirea altor obiecte utile cercetarii faptei.Perchezitia n ncaperi, de obicei, se desfasoara in doua faze. nti se ia cunostinta de locul perchezitionat, pentru a se stabili numarul ncaperilor, pozitia lor, aspectul general al fiecarei ncaperi n parte, numarul si aspectul dependintelor. De asemenea, se delimiteaza obligatiile participantilor si se fixeaza ordinea efectuarii perchezitiei. Tot n aceasta faza se fac, daca este necesar, fotografia de orientare a locului perchezitionat, precum si fotografiile schite. A doua faza a perchezitiei consta n cautarea propriu-zisa a obiectelor n locurile unde ar putea fi ascunse. Cautarea obiectelor sau valorilor intr-un loc ori altul se face in functie de natura lor de particularitatile locului perchezitionat, precum si de profesiunea si de cunostintele persoanelor la care se face perchezitia.:n aceasta faza, fixarea in ascunzatorile folosite se face cu ajutorul fotografiei judiciare sau videofilmare, cand se fac fotografii ale ascunzatorilor si ale obiectelor descoperite, care se ataseaza cu procesul-verbal de perchezitie. 5.5. Perchezitia la locul de munca(unitati publice, birouri, ateliere, magazii ,etc.)Codul de procedura penala la art. 111, contine dispozitii speciale privind unitatile publice si alte persoane juridice . Dispozitiile din prezenta sectiune se aplica in mod corespunzator si atunci cand actele procedurale se efectueaza la o unitate din cele la care se refera art. 145 din Codul Penal sau la o alta persoana juridica, dispozitiile care se completeaza dupa cum urmeaza >-organul judiciar se legitimeaza si, dupa caz, infatisarea reprezentantului unitatii publice sau a altei persoane juridice autorizatia data <- ridicarea de obiecte si inscrisuri precum si perchezitia se efectueaza in prezenta reprezentantului unitatii <-atunci cand este obligatorie prezenta martorilor asistenti, acestia pot face parte din personalul unitatii <-copie de pe procesul- verbal se lasa reprezentantului unitatii.La sediul unitatilor publice, birourilor, precum si a locul de munca se pot gasi ascunse att obiecte provenite din sustrageri directe din acest loc, ct si obiecte transportate de acasa si pastrate aici pentru o mai mare siguranta.Perchezitia la locul de munca trebuie facuta paralel cu perchezitia domiciliara, sau imediat urmnd acesteia, pentru ca obiectele ascunse aici sa nu fie ndepartate sau distruse de vreun complice.Problema cea mai grea de rezolvat in perchezitia de la locul de munca o constituie delimitarea precisa a locului perchezitionat. Acest loc poate fi limitat la spatiul unui sertar sau al unui dulap sub cheie, sau se poate extinde pe o mare suprafata, datorita activitatii specifice desfasurate n unitatea economica respectiva de catre persoana perchezitionata. Perchezitiile n birouri se efectueaza n sertarele, dulapurile si arhiva unde, eventual avea acces cel perchezitionat n cosurile de hrtie si la depozitarea pentru crematoriu.n perchezitiile la locul de munca se apeleaza la specialisti n domeniul respectiv sau la unul din reprezentantii institutiei. Aceste persoane vor servi, n acelasi timp, si ca martori asistenti.5.6. Verificarea si ridicarea de nscrisuri si obiecte.Tactica privind identificarea, pastrarea, ridicarea obiectelor si a inscrisurilor a beneficiat si aceasta de prevederi noi in textul de lege cum ar fi>Art 107 . Identificarea si pastrarea obiectului (1) Obiectele sau inscrisurile se prezinta persoanei de la care sunt ridicate si celor care asista, pentru a fi recunoscute si ar fi insemnate de catre aceasta spre nescchimbare, dupa care se eticheteaza si se sigileaza. (2) Obiectele care nu pot fi insemnate ori pe care nu se pot aplica etichete si sigilii se impacheteaza sau se inchid, pe cat posibil laolalta, dupa care se aplica sigiliul.-Obiectele care nu pot fi ridicate se sechestreaza si se lasa la pastrare fie celui la care se afla, fie unui custode.-Probele pentru analiza se iau cel putin in dublu si se sigileaza. Una din probe se lasa celui de la care se ridica, iar in lipsa acestuia, uneia din persoanele aratate in art. 108 alin. final.La ridicarea de nscrisuri sau obiecte trebuie asigurata prezenta posesorului sau a membrilor familiei sale, iar in cazul institutiilor, a organelor ce raspund de aceste nscrisuri sau obiecte. De asemenea, este obligatorie prezenta a doi martori asistenti.nscrisurile asupra carora trebuie sa-si ndrepte atentia organele de urmarire penala difera de la cauza la cauza, n raport cu specificul unitatii sau sectorului de activitate in care s-a savrsit infractiunea, cu metodele si mijloacele folosite pentru realizarea actiunii de sustragere si ascundere a acesteia s.a.:n acest scop, nca de la primirea sesizarii, organele de urmarire penala trebuie sa stabileasca, n baza unei documentari minutioase, nscrisurile de care s-au folosit ori se puteau folosi faptuitorii pentru comiterea si ascunderea infractiuniii rapoarte de lucru, facturi, note de transfer, avize de expeditie, borderouri de vnzari zilnice, monetare, bonuri de marcaj, bonuri si fise materiale, liste de inventariere, procese-verbale de primire-receptie s.a., odata stabilite acest fapt nscrisurile respective trebuie ridicate, cu respectarea ntocmai a dispozitiilor legale si a regulilor de tactica criminalistica. Operativitatea n luarea acestei masuri este determinata, n primul rnd, de nlaturarea posibilitatii distrugerii nscrisurilor ce au legatura cu cauza facuta fie de catre autorul infractor fie de catre alte persoane interesate.5.7. Fixarea rezultatelor perchezitiei si ale ridicarii de nscrisuri si obiecte.:n continuare, vor fi prezentate in lumina noilor prevederi legale, principalele documente prin care se realizeaza fixarea rezultatelor perchezitiei si documente ce se elaboreaza cu ocazia ridicarii inscrisurilor, textul de lege fiind urmatorul>Art 108 . Procesul- verbal de perchezitie si de ridicare a obiectelor si inscrisurilor. (1) Despre efectuarea perchezitiei si ridicarea de obiecte si inscrisuri se intocmeste proces-verbal. (2) Procesul- verbal trebuie sa cuprinda, in afara de4 mentiuynile prevazute in art.91, si urmatoarele mentiuni > locul, timpul si conditiile in care inscrisurile si obiectele au fost descoperite si ridicate, enumerarea si descrierea lor amanuntita, pentru a putea fi recunoscute.(3) :n procesul-verbal se face mentiune si despre obiecte care nu au fost ridicate, precum si de acelea care au fost lasate in pastrare.(4) Copie de pe procesul verbal se lasa persoanei la care s-a facut perchezitia sau la care s-a ridicat obiectele si inscrisurile, ori reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei iar in lipsa celui cu care locuieste sau unui vecin si, daca, este cazul, custodelui.Art. 109. Masuri privind obiectele ridicate. (1) Organul de urmarire penala sau instanta de judecata dispune ca obiectele ori inscrisurile ridicate care constituie mijloace de proba sa fie, dupa caz , atasate la dosar sau pastrate in alt mod.(2) Obiectele si inscrisurile care nu sunt atasate la dosar, pot fi fotografiate. :n acest caz fotografiile se vizeaza si se ataseaza la dosar.(3) Pana la solutionarea definitiva a cauzei, mijloacele materiale de proba se pastreaza de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata la care se gaseste dosarul.(4). Obiectele si inscrisurile predate sau ridicate in urma perchezitiei si care nu au legatura cu cauza se restituie persoanei careia ii apartin. Obiectele supuse confiscarii nu se restituie.(5) Obiectele ce servesc ca mijloc de proba, daca nu sunt supuse confiscarii pot fi restitute persoanei careia ii apartin, chiar inainte de solutionarea definitiva a procesului, afara de cazul cand, prin aceasta restituire s-ar putea stanjeni aflarea adevarului . Organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune in vedere persoanei careia i-au fost restituite obiectele, ca este obligata sa le pastreze pana la solutionarea definitiva a cauzei.Fixarea rezultatelor perchezitiei si ale ridicarii de obiecte si nscrisuri se face prin proces-verbal, operatiunea de fotografiere si desenare. Procesul-verbal este mijlocul principal de fixare a rezultatelor, celelalte fiind socotite ca mijloace secundare.5.8. Situatii ce pot sa apara cu ocazia ridicarii probelor.Documente ce se intocmesc, forma acestora.Pentru reusita acestei activitati, in raport de situatiile in care se poate afla, organul judiciar trebuie sa efectueze unele activitati specifice, din care enumeram> determinarea caracteristicilor obiectelor si inscrisurilor ce urmeaza a fi ridicate sub aspect cantitativ si cunoasterea macar generica ori sumara de cei care vor efectua activitate de ridicare propriu-zisa< stabilirea locurilor de fixare, ridicare, ambalare si conservare a obiectelor si inscrisurilor a instrumentarului si a dotarii materiale necesare asigurarii securitatii si integritatii substantei acestora< examinarea criminalistica sumara si protejarea urmelor existente< obtinerea autorizatiei de perchezitie domiciliara sau se va actiona in baza incheierii dispuse de instanta de judecata< asigurarea prezentei martorilor asistenti, a specialistilor, si a instrumentarului ce permite examinarea unor obiecte sau medii mai dificile (detectorul de metale, surse de iluminat independente, lampi portabile pentru examinarea in radiatii ultraviolete, sonda pentru examinarea locurilor greu accesibile). 5.8.1. Predarea de buna voie a obiectelor si inscrisurilor cerute:n aceasta situatie, organul de cercetare penala procedeaza la ridicarea obiectelor si inscrisurilor pe baza de dovada de predare- primire ce se intocmeste in doua exemplare , din care unul se lasa persoanei de la care s-a ridicat.:n dovada de predare-primire fiecare obiect sau inscris trebuie sa fie descris detaliat, evidentiindu-se caracteristicile de individualizaea cum sunt> denumirea, seria, numarul, anul de fabricatie, data eliberarii, numarul de exemplare, numarul de file, daca reprezinta originalul sau copia. Daca organul de cercetare penala apreciaza ca si o copie de pe un inscris poate servi ca mijloc de proba, retine numai copia .Cand obiectul sau inscrisul are caracter secret, prezentarea sau predarea se face in conditii care sa asigure pastrarea secretului .5.8.2. Ridicarea de obiecte si inscrisuri de launitatile postale sau de transport Se poate efectua de catre organele de cercetare penala ale politiei in scopul descoperirii infractiunilor si infractorilor, dar numai cu respectarea stricta a regulilor procedurale stabilite prin lege.Organul de cercetare penala are dreptul sa dispuna ca orice unitate postala sau de transport sa retina si sa predea corespondenta sau obiectele expediate de invinuit sau inculpat ori adresate acestuia .Aceasta situatie se refera la scrisori, telegrame sau obiecte trimise de invinuit sau inculpat ori adresate acestuia, direct sau indirect ,si care au legatura cu infractiunea ce se cerceteaza.Pentru ridicarea unor astfel de obiecte sau inscrisuri organul de cercetare penala trebuie sa solicite prin adresa unitatii postale sau de transport retinerea si predarea lor. Pe adresa este obligatoriu ca in prealabil , procurorul sa mentioneze incuviintarea masurii de ridicare a corespondentei sau obiectelor.Ridicarea se face pe baza de proces-verbal incheiat in doua exemplare, din care unul ramane la unitatea de posta sau de transport.Acest act de procedura, aducand atingere secretului corespondentei trebuie efectuat numai in cazurile strict necesare. De aceea, C.proc. pen. prevede in art. 98 alin. 2 ca se restituie detinatorului, corespondenta si obiectele ridicate, daca se constata ca nu au legatura cu cauza.5.8.3. Refuzul de a preda de buna voie obiectelesi inscrisurile cerute:n aceasta situatie potrivit legii se procedeaza la ridicarea silita.:n astfel de imprejurari pot aparea doua aspecte si anume>1. Organul de cercetare penala cunoaste exact locul unde se afla obiectul sau inscrisul ce urmeaza a fi ridicat , insa detinatorul refuza sa-l predea. :n acest caz obiectele sau inscrisurile aflandu-se la vedere se ridica silit, adica fara consimtamantul celui in cauza, procedandu-se si la deschiderea incaperilor ori descuierea incuietorilor, daca aceasta se impune.2. Organul de cercetare penala stie ca obiectele sau inscrisurile ce urmeaza a fi ridicate se afla in locuinta detinatorului ori in dependintele acesteia, insa nu cunoaste exact locul unde sunt ascunse, iar cel in cauza neaga existenta lor. :n acest caz se va proceda la efectuarea unei perchezitii corporale, domiciliare sau la sediul persoanei juridice pentru gasirea inscrisurilor sau obiectelor. Perchezitia se va efectua cu respectarea tuturor dispozitiilor legale care reglementeaza aceasta activitate.Indiferent de aspectul ivit , ridicarea de obiecte si inscrisuri se va face in prezenta martorilor asistenti si pe baza unui proces-verbal, in care trebuie sa se consemneze si motivele ce au determinat ridicarea silita sau perchezitia.Obiectele sau inscrisurile ridicate de catre organul de cercetare penala vor fi atasate la dosar, vor fi fotografiate, iar plansa cu fotografii se anexeaza la dosar.Obiectele sau inscrisurile cu caracter secret ridicate in vederea efectuarii urmaririi penale nu se vor atasa la dosar, dar in referatul cu propunerea de solutionare a cauzei, intocmit de organul de cercetare penala se va indica locul unde se afla obiectul sau inscrisul secret. Recurgerea la ridicarea silita a obiectelor si inscrisurilor este determinata de situatiile in care desi se cunosc obiectele si inscrisurile ce urmeaza a fi ridicate persoana care le detine refuza sa le predea sau neaga existenta lor in locurile unde domiciliaza ori isi are resedinta. :n ambele ipoteze ridicarewa silita se aseamana cu perchezitia corporala si cea domiciliara, aplicandu-se intocmai regulile tactice si dispozitiile legale care le guverneaza. Ridicarea silita atat in situatia refuzului, cat si in cazul tagaduirii existentei obiectelor si inscrisului se face prin mijlocirea perchezitiei efectuata in prezenta martorilor existenti, fixata procesual prin proces verbal intocmit in doua exemplare, unul ramanand asupra persoanei in cauza. 5.8.4. Documente (inscrisuri) ce se intocmesc Consemnarea ridicarii se face prin dovada ori proces verbal, dovada atesta predarea de buna voie si nu constituie un act de ridicare, ci infatiseaza o situatie de fapt predarea- primirea obiectelor sau inscrisurilor solicitate de organul de urmarire penala sau instanta de judecata .Dovada de predare primire a obiectelor si inscrisurilor (model nr. 1 p.90 ).Aceasta trebuie sa cuprinda>-titlul (dovada)<-data intocmirii , respectiv>anul, luna, ziua, si ora<-locul intocmirii, respectiv> comuna, orasul, municipiul si judetul, dupa caz<-gradul, numele si prenumele organului de cercetare penala si unitatea din care face pare<-temeiul legal al ridicarii (art. 97 C.proc.pen.)<-numele, prenumele, calitatea, iar cand este cazul adresa si ocupatia persoanei de la care se ridica obiectele si inscrisurile:-descrierea amanuntita a obiectelor si inscrisurilor ridicate (in asa fel incat oricand acestea sa pot fi recunoscute)<-mentiunea privind numarul de exemplare in care s-a intocmit si repartizarea lor<-semnatura de primire a organului de cercetare penala<-semnatura celui care l-a predat< 5.8.4.1. Adresa catre unitatea detinatoare pentru retinerea si predarea corespondentei sau obiectelor ce au legatura cu cauza ce se cerceteaza (model nr.2 p. 91) Aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele>-antetul unitatii de politie<-numarul adresei si data intocmirii acesteia<-unitatea postala sau de transport careia i se solicita retinerea si predarea corespondentei sau obiectelor<-temeiul legal al solicitarii (art. 98 alin. 1 C.proc. pen.)<-dispozitia de retinere si predare<-indicarea corespondentei sau obiectelor ce urmeaza a fi retinute si predate unitatii de politie<-semnatura sefului unitatii de politie< 5.8.4.2. Procesul-verbal de ridicare a obiectelor si inscrisurilor de la unitatea postala sau de transport (model nr. 3 p.92), care trebuie sa cuprinda>-titlul (proces-verbal)<-data intocmirii, respectiv> anul, luna, ziua si ora<-locul intocmirii, respectiv> comuna, orasul. Municipiul si judetul, dupa caz<-gradul, numele si prenumele organului de cercetare penala, precum si unitatea din care acesta face parte<-temeiul legal al ridicarii (art. 96,97 si 98 C.proc. pen. )<-numele, prenumele, calitatea, iar cand este cazul, adresa si ocupatia persoanei de la care se ridica obiectele si inscrisurile<-descrierea amanuntita a obiectelor si inscrisurilor ridicate<-eventualele obiectii si explicatii ale persoanei de la care se ridica, ale reprezentantului unitatii postale sau de transport<-numarul de exemplare in care s-a incheiat si ce s-a facut cu acestea<-semnaturile pe fiecare pagina si la sfarsit ale organului de cercetare penala si ale persoanei de la care s-au ridicat obiectele ori inscrisurile<5.8.4.3.Procesul-verbal de ridicare silita a obiectelor si inscrisurilor in cazul refuzului de buna voie (model nr. 4 p.93)-titlul (proces-verbal de ridicare silita)<-data intocmirii, respectiv> anul, luna, ziua si ora<-locul intocmirii, respectiv> comuna, oeasul, municipiul si judetul, dupa caz<-gradul, numele si prenumele organului de cercetare penala, precum si unitatea din care acesta face parte<-temeiul legal al ridicarii ( art. 99 C. proc. pen. )<-numele, prenumele, calitatea, iar cand este cazul, adresa si ocupatia persoanei de la care se ridica silit obiectele si inscrisurile<-numele, prenumele, ocupatia si adresa martorilor asistenti<-mentiunea ca persoanei in cauza i s-au adus la cunostinta obligatiile ce le are conform legii cu privire la obiectele si inscrisurile ce pot servi ca mijloace de proba, iar aceasta a refuzat sa le predea<-mentiunea ca s-a procedat la ridicarea silita a obiectelor si inscrisurilor aflate la vedere sau prin efectuarea unor perchezitii<-locul, timpul si conditiile in care au fost gasite si ridicate obiectele sau inscrisurile<-mentiunea ca in afara de obiectele sau inscrisurile enumerate si descrise in procesul-verbal, nu s-au ridicat altele<-eventualele obiectii sau observatii ale persoanei de la care se ridica obiectele sau inscrisurile>-semnaturile pe fiecare pagina ale organului de cercetare penala, al persoanei in cauza si ale martorilor asistenti.5.9. Unele observatii privind aplicareanoilor prevederi privind perchezitia. Pentru a fi folosite ca mijloace de proba in procesul penal, obiectele ce contin sau poarta urme ale infractiunii sau inscrisurile trebuie sa fie descoperite si cercetate de organele de urmarire penala. Codul de procedura penala reglementeaza activitatile care conduc la descoperirea si ridicarea obiectelor si incrisurilor, printre acestea este prevazuta si perchezitia. Perchezitia reprezinta activitatea procedurala prin care se urmareste descoperirea si ridicarea din anumite locuri sau de la anumite persoane, a obiectelor, valorilor sau inscrisurilor, ce contin sau poarta urme ale unei infractiuni si care pot servi la aflarea adevarului. :ntr-o formulare mai larga, perchezitia este activitatea de urmarire penala si de tactica criminalistica de cautare a unei persoane, in locuinta sau la locul sau de munca, ori in locurile deschise publicului, a obiectelor, valorilor, sau inscrisurilor a caror existenta sau detinere este tagaduita, in vederea descoperirii si administraririi probelor necesare solutionarii juste a cauzelor penale. Ca activitate procedurala, perchezetia este deseori indispensabila pentru solutionarea cauzelor penale, in sensul ca, ajuta la strangerea mijloacelor de proba necesara stabilirii faptei sau a imprejurarilor in care afost savarsita o fapta, precum si la identificarea faptei. :ntrucat aceasta activitate implica anumite limitari ale unor drepturi si libertati, cum ar fi inviolabilitatea persoanei, a domiciliului, a corespondentei, a dreptului de proprietate privata, Constitutia, precum si Codul de procedura penala contin dispozitii cu privire la modul dec efectuare a perchezitiei.:n acest sens, Codul de procedura penala, a suferit mai multe modificari, cele mai multe in anul 2003 , cand s-a avut in vedere armonizarea legislatiei interne cu cea europeana, iar apoi prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109 din 24 octombrie cand s-a urmarit punerea de acord cu dispozitiile procesual penale cu modificarile aduse de Constitutie dupa revizuirea acesteia, votata prin Referendumul din octombrie 2003, modificari intrate in vigoare la data promulgarii Legii nr. 429/2003.:n prezent, art. 100 C.Pr.Pen are urmatorul cuprins< Cand persoana careia i s-a cerut sa predea vreun obiect sau vreu inscris dintre cele aratate in art. 98 tagaduieste existenta sau detinerea acestora , precum si ori de cate ori exista indicii temeinice ca efectuarea unei perchezitii este necesara pentru descoperirea si stangerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia.Perchezitia poate sa fie domiciliara sau corporala.Perchezitia domiciliara poate fi dispusa numai de judecator, prin incheierea motivata, in cursul urmaririi penale, la cererea procurorului, sau in cursul judecatii.Perchezitia domiciliara se dispune in cursul urmarii penale in camera de consiliu, fara citarea partilor. Participarea procurorului este obligatorie.Perchezitia corporala poate fi dispusa, dupa caz, de organele de cercetare penala de procuror sau de judecator.Perchezitia domiciliara nu poate fi dispusa inante de inceperea urmaririi penale, cu toate acestea autorul are unele rezerve>Astfel legea prevede ca perchezitia poate fi corporala sau domiciliara, dar in cazul deputatilor si senatorilor, acestia nu pot fi perchezitionati fara incuviintarea Camerei din care fac parte , iar in cazul unei infractiuni flagrante, pot fi retinuti si supusi perchezitiei, dar numai in anumite conditii. Tactica criminalistica recomanda simultaneitatea unor astfel de activitati, tocmai pentru a inlatura posibilitatea faptuitorilor de a distruge unele probe sau de a ascunde obiectele, inscrisurile sau valorile provenite din infractiune ori care au servit la savarsirea infractiunii. De altfel, practica judiciara a demonstrat ca aproape nu exista cauza penala in care organele judiciare sa nu recurga la aceasta activitate pentru descoperirea de obiecte sai inscrisuri necesare probarii activitatii infractionale si, implicit a vinovatiei faptuitorului.Conform noilor dispozitii legale, perchezitia domiciliara nu poate fi dispusa decat dupa inceperea urmaririi penale. Practica a demonstrat ca, in unele cazuri, organele de urmarire penala, desi aveau indicii despre existenta unor obicte sau inscrisuri la domiciliul unei persoane, perchezitiile domiciliare efectuandu-se tardiv, sau soldat cu rezultate negative. Modificarile respective constituie dispozitii speciale privind perchezitia in cazul unitatilor publice si al altor persoanele juridice. Prin aceste modificari se precizeaza ca toate reglementarile cuprinse in sectiunea privind perchezitia se aplica in mod corespunzator si atunci cand actele procedurale se efectueaza la o unitate dintre cele la care se refera art.145 din Codul Penal, care se efectueaza intr-o unitate cu capital mixt sau cu capital integral privat. Pana in prezent Codul de procedura penala si Codul Penal faceau referire numai la angajatii din unitatile prevazute in art. 145 C.pen, adica la cele cu capital integral de stat, nu si la alte persoane juridice. CAPITOLUL 6.ABORDAREA :N CONTEXTUL INTEGR|RII EUROPENE A CERCET|RII INFRAC}IUNILOR PORNIND DE LA PREVEDERILE ART. 6 Dreptul la un proces echitabil DIN CONVEN}IA EUROPEAN| A DREPTURILOR OMULUI Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea unor noi proiecte de acte normative, cat si in ceea ce priveste transpunerea practica a dispozitiilor legale in vigoare.Gravitatea violarilor drepturilor omului obliga insa la o cunoastere extinsa la nivelul intregii populatii, profunda, a normelor imperative in domeniu, asa incat forta coercitiva a statului, sesizat cu situatii de natura celor mentionate, sa poata fi exercitata prin organele sale cu atributii specifice. Populatia trebuie sa se simta aparata de institutiile statului, obligate sa intervina in situatii de incalcare a drepturilor sale. Pentru ca ideea enuntata sa capete concretete, cetatenii trebuie sa cunoasca mijloacele pe care le au la dispozitie pentru inlaturarea cauzelor si efectelor nerespectarii dispozitiilor legale. Sigur, in ceea ce priveste cadrul juridic existent se remarca actele si proiectele de acte normative de natura sa asigurare independenta justitiei, inamovibilitatea judecatorilor, cele care fundamenteaza raspunderea ministeriala si accesul la informatie, cele menite sa asigure organizarea si functionarea institutiei avocatului poporului. De asemenea se remarca amendari succesive a legislatiei in materia drepturilor civile ale persoanelor, ale legislatiei penale, inclusiv cea privind executarea pedepselor privative de libertate, promovarea Legii sigurantei nationale, Legii politiei, adoptarea, in vara lui 1999, a Legii cu privire la inlocuirea pedepsei cu inchisoarea contraventionala cu munca in folosul comunitatii, astfel incat sa se asigure o mai mare compatibilitate a legislatiei si practicii din Romania cu standardele europene in domeniu.Deci s-au remarcat imbunatatiri progresive ale cadrului legal - decizia legislativa in sensul promovarii respectului fata de valorile drepturilor omului, prin modificarea si completarea proiectelor de lege trimise Parlamentului, dar si prin schimbarea legislatiei deja existente, fiind evidenta - multitudinea actelor normative impieteaza asupra formarii unei imagini de ansamblu, coerenta si corecta a cetateanului nedeprins cu abisurile legale. :n acest context se remarca necesitatea promovarii cunostintelor teoretice despre drepturile omului. Avand in vedere locul drepturilor omului in constructia europeana, dar si faptul ca prima jurisdictie internationala de protectie a drepturilor fundamentale a fost asigurata de Curtea Europeana a Dreptului Omului - organ judiciar creat de Conventia pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale intelegem sa supunem atentiei sistemul de organizare, structura si functionarea Curtii Europeane a Dreptului Omului, subliniind aspectele privind procedura in fata la fond, audierea, procedura in fata Marii Camere.Tema prezinta o importanta sporita cu atat mai mult cu cat, dincolo de publicarea hotarariilor acestora in Monitorul Oficial, cazurile Brumarescu - al carui obiect l-a reprezentat respectarea dreptului la proprietate si Dalban - circumscris domeniului libertatii de exprimare - au fost intens mediatizate.Dincolo de aceste aspecte este de subliniat ca, literatura consacrata problematicii drepturilor omului nu este indestulatoare si datorita zonei de reglementare juridica, vasta datorita implicatiilor problematicii aratate in dreptul international, dar si in dreptul national.Trebuie de asemenea mentionat ca tematica impune o tratare nu numai din perspectiva juridica, fiind necesara o abordare interdiciplinara . Efortul doctrinar trebuie completat, date fiind carentele acestuia, prin idei exprimate cu privire la drepturile omului in filosofie, sociologie, criminologie, biologie, in genere disciplinele socio-umane, disciplinele ecologice, acestea putand fi posibile si ca mijloace de promovare a drepturilor la care faceam referire.6.1. Scurt istoric specific national in domeniulprotectiei drepturilor omului:n Romania, conceptiile privind drepturile omului s-au cristalizat si afirmat in procesul infaptuirii aspiratiilor de libertate si unitate nationala. :n Transilvania, sub influenta Renasterii, s-au dezvoltat inca de timpuriu idei umaniste. Pe teritoriul de azi al tarii, se manifesta chiar o adevarata scoala umanista in contextul european, care fundamenteaza originea, continuitatea si unitatea poporului roman. Aceasta scoala are exponenti de seama in marii carturari Grigore Ureche, Miron Costin, C-tin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, Mitropolitul Dosoftei, Antim Ivireanu. Un important document, care marcheaza inca de timpuriu preocuparile romanesti pentru definirea drepturilor si libertatilor il constituie hrisovul emis la 15 iulie 1632 de Leon Voda Tomsa, domn al }arii Romanesti (1629-1632), considerat de prestigiosi cercetatori romani (Valentin Al. Georgescu) ca fiind pe acelasi plan al importantei cu ,,chartele emise in alte tari, fapt ce evidentiaza si pe acest plan ,,integrarea tarilor romane in evolutia generala a societatii europene .Influenta Revolutiei franceze a fost deosebit de puternica in Principatele Romane unde aspiratiile de unitate si emancipare nationala, coroborate cu marile idei ale Revolutiei franceze, s-au regasit in documentele programatice ale Revolutiei de la 1848 din Transilvania. Moldova si }ara Romaneasca. Sub influenta unor mari ganditori Nicolae Balcescu, Ghe Lazar, Ion Ghica s.a. conceptul romanesc de drepturi ale omului - ,,drituri firesti a fost elaborat din multiple unghiuri de vedere, tinand seama de interesele tarii, in armonie deplina cu unitatea si independenta nationala. Principiile constitutionale moderne de organizare a statului si-au gasit exprimare cat se poate de elocventa in Statutul dezvoltator al Conventiei de la Paris 1864, promulgat de Alexandru Iona Cuza si in Constitutia romaneasca din 1866, prima constitutie moderna, inspiratadin constitutia belgiana, considerata la timpul sau cea mai inaintata din Europa.O expresie deosebit de clara au capatat drepturile si libertatile omului din Constitutia din 29 martie 1923 care consacra neechivoc dreptul romanilor, fara deosebire de origine etnica, de limba sau religie, de a se bucura de libertatea constiintei, de libertatea invatamantului, a presei, intrunirilor, asociatiilor si alte libertati si drepturi stabilite prin lege.Privita in raport cu Constitutia din 1923, Constitutia din 1938 contine evident anumite limitari. Asadar, numai cetatenii romani sunt admisibili in functiile si demnitatile publice, civile sau militare.:n conditiile instaurarii regimului de dictatura comunista, drepturile omului au suferit importante amputari si reduceri, ele fiind subordonate noii conceptii cu privire la organizarea statului, bazata pe dominatia unui singur partid si interzicerea celorlalte partide, pe prohibirea oricaror actiuni sau atitudini politice care ar fi contravenit ideologiei comuniste.Dupa 1989 au fost create conditiile pentru edificarea unui autentic sistem democratic al drepturilor si libertatilor omului, intemeiat pe recunoasterea si stricta traducere in viata a standardelor internationale. :n acest sens au fost intreprinse o serie de masuri legislative. :n perioada imediat urmatoare Romania a devenit parte la numeroasele instrumente juridice internationale, adoptand totodata prevederi pentru adaptarea legislatiei sale interne la exigentele conventiilor internationale. S-a urmarit refacerea intregului edificiu legislativ in consonanta cu imperativele edificarii statului de drept cu prevederile conventiilor internationale si in special ale Cartei de la Paris (1990) prin care toate statele europene s-au angajat sa-si fundamenteze sistemul de drept pe baza principiilor democratice.6.2. Integrare in ordinea juridica internationalaRecunoasterea si consacrarea drepturilor omului prin documente internationale a avut o influenta benefica asupra legislatiei interne a statelor in sensul contributiei la afirmarea respectului fata de drepturile omului si perfectionarii legislatiilor nationale. ,, Indivizii pot beneficia de drepturi si libertati pe plan intern numai prin mijlocirea statelor de care apartin si care, in virtutea suveranitatii lor, asigura totodata caile concrete de realizare a drepturilor si libertatilor respective. Fara inscrierea drepturilor omului in normele constitutionale si fara adoptarea masurilor necesare pentru garantarea lor de catre fiecare stat, drepturile si libetatile cetatenesti sunt lipsite de orice eficienta .Astfel, in cazul Romaniei, Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale, adoptata la Roma la 4 noiembrie 1950 si intrata in vigoare la 3 septembrie 1953 a fost ratificata prin Legea nr 30 din 18 mai 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 135 din 31 mai 1994, intrand astfel in dreptul intern al acesteia.Indivizii pot beneficia de drepturi si libertati pe plan intern numai prin mijlocirea statelor de care apartin. Acest principiu este consacrat in doctrina ca principiu al subsidiaritatii dreptului international fata de dreptul intern.Un specific deosebit il reprezinta in privinta Romaniei principiul ,,self executing, consacrat in art 20 din Constitutie, in sensul ca drepturile si libertatile cetatenilor vor fi intepretate in concordanta cu Declaratia Univeersala a Dreptirilor Omului ca si celelalte tratate la care Romaia este parte, in caz de neconcordantacu legislatia interna primele avad prioritate. 6.3. Consideratii introductive Articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (in continuare Conventia) are urmatorul continut