studentie.ro  » universitar » referate » Regimurile vamale

Regimurile vamale

Publicat: 28 Mar 2013 | Vizualizari: 2093

Regimul vamal reprezinta un ansamblu de norme de drept si procedee vamaleaplicarea si efectuarea carora au drept scop determinarea statutului juridic al marfurilorsi unitatilor de transport implicate direct in trecerea peste frontiera vamala a tarii. Regimurile vamale

(1) Sint stabilite urmatoarele regimuri vamale: 1) regimuri vamale definitive: a) import; b) export; 2) regimuri vamale suspensive: a) tranzit; b) antrepozit vamal; c) perfectionare activa (cu suspendare); d) transformare sub control vamal; e) admitere temporara; f) perfectionare pasiva. (2) In cadrul regimurilor specificate la alin. (1) se definesc regimurile vamale cu impacteconomic: a) antrepozit vamal; b) perfectionare activa; c) transformare sub control vamal; d) admitere temporara;e) perfectionare pasiva.

Alegerea si renuntarea la regimul vamal

Persoana are dreptul sa aleaga oricind regimul vamal din cele prevazute la art.23 sau sarenunte la el (in schimbul unui alt regim vamal), indiferent de cantitatea, felul, originea si destinatia marfurilor si mijloacelor de transport, daca aceste actiuni nu contravin prezentului codsi altor acte normative.

Dispozitii comune regimurilor vamale suspensive

(1) Regimurile vamale suspensive sint operatiuni cu titlu temporar, ce au drept efectsuspendarea totala sau partiala de drepturile de import sau de export.

(2) Organele vamale autorizeaza plasarea marfurilor sub un regim vamal suspensiv numaidaca pot asigura supravegherea si controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare ocazionatede acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operatiunii.

(3) Prin autorizatia emisa, organul vamal fixeaza termenul si conditiile de derulare siincheiere a regimului vamal suspensiv. Termenul de incheiere a regimului vamal suspensiv poatefi prelungit de catre organul vamal care a autorizat regimul sau, in caz de refuz, de catre organulvamal ierarhic superior, la cererea scrisa argumentata a titularului operatiunii, depusa in cadrultermenului acordat initial.

(4) In vederea acordarii unui regim vamal suspensiv, organele vamale vor solicitaconstituirea unei garantii pentru a se asigura de achitarea oricarei obligatii ce poate aparea.

 

Quiz

În acest ”Test” este vorba cât de bine poți gândi. Deoarece unii greșesc la cele mai simple întrebări.Acesta este un așa numit „Test de Logică”.

 

Jobs

Firma: Studio20
Nivel cariera: 6 - 12 luni
Tipul postului: Full-time
Oras: BUCURESTI, Iasi, Pitesti, Ploiesti
Perioada de valabilitate: 2023-02-07 00:00:00 - 2023-03-05 00:00:00