studentie.ro  »  Universitar  »  Referate  »  Societatea cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata

calendar_month 20 Mai 2014, 00:00
Societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca o societate constituita, pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor.

Caracterele societatii cu raspundere limitata:
a) asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor;
b) capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale;
c) asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor.

Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic

Aceasta societate este guvernata de regulile aplicabile societatii cu raspundere limitata de tip clasic si regulile speciale prevazute de Legea nr. 31/1990.

Societatea cu raspundere limitata se poate constitui prin aportul unui singur asociat, care va fi detinatorul tuturor partilor sociale.

O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

In caz de incalcare a prevederilor de mai sus, statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel constituita.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic raspunde numai in limita aportului sau.

Constituirea societatii cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut, sau dupa caz, prin inscrisul unic denumit act constitutiv.

In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic se intocmeste numai statutul.

Pentru a asigura caracterul intuitu personae al societatii, legea limiteaza numarul asociatilor la cel mult 50 de asociati.

Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata” sau prescurtat „S.R.L.”.

Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in fractiuni denumite parti sociale. Ele au o valoare nominala egala, care nu poate fi mai mica de 10 lei.

Asociatii au obligatia sa verse integral la data constituirii societatii capitalul social subscris.

In contractul de societate trebuie sa se prevada aportul fiecarui asociat, in numerar sau in natura.

Prestatiile in munca sau serviciile si creantele nu pot constitui aport in societate.

Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Emiterea de titluri negociabile reprezentand parti sociale are drept consecinta sanctionarea penala a administratorului societatii.

Numarul partilor sociale cuvenite fiecarui asociat este proportional cu cota sa de participare la capitalul social.

Societatea cu raspundere limitata devine persoana juridica din ziua inregistrarii sale in Registrul Comertului.