studentie.ro  »  Universitar  »  Seminarii  »  Acordarea autorizatiei de construire - studiu de caz

Acordarea autorizatiei de construire - studiu de caz

calendar_month 11 Mar 2011, 00:00
1)TEMA STUDIULUI:

Acordarea autorizatiei de construire de catre Primaria Municipiului Turnu-Magurele


In Romania executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare.

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Actul normativ in baza caruia se autorizeaza construirea este Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.
Autorizatia de Construire se elibereaza pentru:
1.Orice constructie noua:
2. Constructii provizorii pe santier;
3. Lucrari cu caracter provizoriu;
4.Reconstruire, modificare, extindere, reparare, restaurare a cladirilor de orice fel.

2) PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

Primaria Municipiului Turnu Magurele este institutia publica care prin structurile functionale duce la indeplinire hotaririle Consiliului Local si dispozititiilor primarului, astfel solutionind problemele curente ale colectivitatii locale.

Obiectul de activitate este Administratia Publica. Managementul loca in administratia locala este asigurat de Consiliul Local: primar, secretar si functionari publici cu functii de conducere. Este un management participativ in care sunt luate cele mai bune decizii de catre autoritatile abilitate de lege, dupa consultarea tuturor factorilor.

Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani:
- Relansarea economiei locale;
- Sprijinirea activitatilor intreprinderilor mici si mijlocii;
- Continuarea procesului de privatizare pentru ca proprietatea privata sa devina preponderenta in industria municipiului;
- Redresarea treptata a agriculturii si asigurarea conditiilor pentru relansare;
- Modernizarea industriei alimentare;
- Dezvoltarea siviculturii;
- Refacerea infrastructurii si modernizarea transporturilor;
- Informatizarea administratiei locale in slujba cetateanului;
- Gospodarirea rationala a aprlor si asigurarea serviciilor de gospodarire comunala
- Protectia mediului inconjurator;
- Dezvoltarea activitatilor de comert;
- Combaterea saraciei si a somajului;
- Imbunatatirea starii de sanatate si educatie a populatiei;