Contabilitate
calendar_month 25 Feb 2014, 00:00
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18.06.2008, cu modificarile si completarile ulterioare reprezinta in principal baza legala privind organizarea si conducerea evidentei contabile.

Aceasta cuprinde 49 de articole, fiind structurata pe 7 capitole, dupa cum urmeaza:
Capitolul I - Dispozitii generale;
Capitolul II - Organizarea si conducerea contabilitatii;
Capitolul III - Registrele de contabilitate;
Capitolul IV - Situatii financiare;
Capitolul V - Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice;
Capitolul VI - Contraventii si infractiuni;
Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale.

In capitolul I al legii sunt enumerate unitatile patrimoniale obligate sa-si organizeze si sa conduca contabilitatea: societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste, institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri.Obligatia de a organiza si conduce contabilitatea revine, potrivit legii, si subunitatilor fara personalitate juridica cu sediul in strainatate, care apartin de persoane juridice, cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si subunitatilor cu sediul in Romania care apartin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.

Conform art. 2 din Legea nr. 82/1991, contabilitatea este o "activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea presoanelor fizice si juridice [...] trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori."

Organizarea contabila si asigurarea functionarii ei corespunzator pretentiilor europene este totusi atributul fiecarei persoane juridice detinatoare si administrator de patrimoniu, initiatoare si decizionara de acte comerciale, economice si banesti deoarece, contabilitatea nu trebuie confundata sau redusa la intocmirea si clasarea de documente sau alte