Licenta
UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - DESFASURAREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE /LICENTA/ DIPLOMA/DISERTATIE

1. Examenul de finalizare a studiilor universitare se concretizeaza prin note de la 10 la 1, astfel: a. o nota care rezulta din evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; b. o nota care rezulta din evaluarea prezentarii si sustinerii

UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - PLATA PERSONALULUI DIDACTIC SI NEDIDACTIC IMPLICAT IN ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

1. Plata personalului didactic implicat in organizarea si desfasurarea examenului de licenta, respectiv de absolvire, se face dupa urmatoarele principii: a) numarul total de ore determinat pentru fiecare membru al comisie rezulta din inmultirea

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA - PRINCIPII GENERALE

METODOLOGIA privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior examene de absolvire, licenta, diploma au disertatie I. PRINCIPII GENERALE 1. Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA - ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

1. Organizarea si desfasurarea examenului de absolvire /licenta/diploma se realizeaza in doua sesiuni: de vara ( iunie); de iarna (ianuarie-februarie), pentru absolventii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor din prima sesiune sau

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA - INSCRIEREA CANDIDATILOR IN VEDEREA SUSTINERII EXAMENELUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

1. Inscrierea la examen se face in perioada stabilita prin structura anului universitar, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului, pe baza de cerere scrisa, prezentata la secretariatele facultatilor organizatoare, de catre fiecare

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA - DESFASURAREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE /LICENTA/ DIPLOMA/DISERTATIE

1. Examenul de finalizare a studiilor universitare se concretizeaza prin note de la 10 la 1, astfel: a. o nota care rezulta din evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; b. o nota care rezulta din evaluarea prezentarii si sustinerii

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA - PLATA PERSONALULUI DIDACTIC SI NEDIDACTIC IMPLICAT IN ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

1. Plata personalului didactic implicat in organizarea si desfasurarea examenului de licenta, respectiv de absolvire, se face dupa urmatoarele principii: a) numarul total de ore determinat pentru fiecare membru al comisie rezulta din inmultirea

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI - DISPOZITII FINALE

Art.24. Cadrele didactice din ASE pot participa, la solicitarea unor institutii de invatamant superior de stat sau private acreditate, in comisiile de licenta ale acestora, conform cu Ordinul MEdC 3997/2002, in baza unor conventii incheiate intre

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI - ELIBERAREA DIPLOMELOR DE LICENTA

Eliberarea diplomelor de licenta (absolvire) Art.20. In termen de 10 zile de la incheierea examenului de licenta (absolvire), facultatile (colegiile) vor transmite la rectorat rezultatele obtinute. Aceste rezultate vor fi comunicate MEdC, precum si

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI - ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE LICENTA

Organizarea si desfasurarea examenului de licenta (absolvire) Art.9. Pentru buna organizare si desfasurare a examenului de licenta (absolvire) se vor constitui trei categorii de comisii: a) Comisii pentru elaborarea subiectelor pentru proba scrisa