studentie.ro  »  Universitar  »  Licenta

licenta

1. Examenul de finalizare a studiilor universitare se concretizeaza prin note de la 10 la 1, astfel: a. o nota care rezulta din evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; b. o nota care rezulta din evaluarea prezentarii si sustinerii

1. Plata personalului didactic implicat in organizarea si desfasurarea examenului de licenta, respectiv de absolvire, se face dupa urmatoarele principii: a) numarul total de ore determinat pentru fiecare membru al comisie rezulta din inmultirea

METODOLOGIA privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior examene de absolvire, licenta, diploma au disertatie I. PRINCIPII GENERALE 1. Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea

1. Organizarea si desfasurarea examenului de absolvire /licenta/diploma se realizeaza in doua sesiuni: de vara ( iunie); de iarna (ianuarie-februarie), pentru absolventii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor din prima sesiune sau

1. Inscrierea la examen se face in perioada stabilita prin structura anului universitar, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului, pe baza de cerere scrisa, prezentata la secretariatele facultatilor organizatoare, de catre fiecare

1. Examenul de finalizare a studiilor universitare se concretizeaza prin note de la 10 la 1, astfel: a. o nota care rezulta din evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; b. o nota care rezulta din evaluarea prezentarii si sustinerii

1. Plata personalului didactic implicat in organizarea si desfasurarea examenului de licenta, respectiv de absolvire, se face dupa urmatoarele principii: a) numarul total de ore determinat pentru fiecare membru al comisie rezulta din inmultirea

Art.24. Cadrele didactice din ASE pot participa, la solicitarea unor institutii de invatamant superior de stat sau private acreditate, in comisiile de licenta ale acestora, conform cu Ordinul MEdC 3997/2002, in baza unor conventii incheiate intre

Eliberarea diplomelor de licenta (absolvire) Art.20. In termen de 10 zile de la incheierea examenului de licenta (absolvire), facultatile (colegiile) vor transmite la rectorat rezultatele obtinute. Aceste rezultate vor fi comunicate MEdC, precum si

Organizarea si desfasurarea examenului de licenta (absolvire) Art.9. Pentru buna organizare si desfasurare a examenului de licenta (absolvire) se vor constitui trei categorii de comisii: a) Comisii pentru elaborarea subiectelor pentru proba scrisa

skip_next