studentie.ro  »  Universitar  »  Licenta

licenta

Principii generale Art.1. Finalizarea studiilor in invatamantul superior (de lunga si de scurta durata) se realizeaza prin examen de licenta (absolvire). Art.2. Examenul de licenta (absolvire) consta in doua probe: proba scrisa (test-grila) pentru

SECTIA KINETOTERAPIE Examenul de licenta se desfasoara in Craiova in perioada 30 iunie - 1 iulie 2005, in Drobeta Turnu Severin in perioada 23-24 iunie 2005. Probele examenului sunt: Proba I - lucrare scrisa la o disciplina generala (obligatoriu), o

1. Strategii si politici in domeniul resurselor umane: Tipuri de strategii in domeniul resurselor umane: Elaborarea si implementarea strategiilor din domeniul resurselor umane: Politici in domeniul resurselor umane: Definirea si principalele cerinte

1. Economia si statul. Politica economica: Relatia stat- economie; Implicarea statului in economie: factori si motivatii, forme de implicare; Rolul si functiile economice alestatului. 2. Bunurile publice si productia in sectorul public:

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA SI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATA Sesiunea iunie 2005 I DREPT ADMINISTRATIV 1.ORGANIZAREA ADMINISRATIEI PUBLICE 1.1.Teoria generala a organizarii administratiei publice: Notiunea deorgan al administratiei publice.

1. Piata de capital: - Continutul, structura si rolul pietei de capital. Intermedierea de valori mobiliare. - Bursa de valori mobiliare. - Cotarea valorilor mobiliare. - Sistemul de tranzactionare la BVB. - Piata extrabursiera din Romania. - Tipuri

1. Masa monetara. - Concept si structura; - Indicatori si agregate monetare; - Contrapartidele masei monetare; - Evolutia monedei in Romania; - Masa monetara in Romania; . 2. Inflatia si politici antiinflationiste. - Inflatia forma a dezechilibrului

I. ANALIZA FINANCIARA 1. Analiza echilibrului financiar 1.1. Analiza patrimoniala 1.1.1. Indicatorii de echilibru financiar patrimonial 1.1.2. Ratele de echilibru financiar si de indatorare 1.2. Analiza functionala 1.2.1. Ciclurile de functionare

1. Functiile finantelor publice modalitate de exercitare a rolului autoritatilor publice in viata economico sociala. 2. Sistemul financiar in economia concurentiala si parghiile economico-financiare utilizate de autoritatile publice. 3. Cheltuieli

1. Cadrul general (conceptual) de intocmire si prezentare a situatiilor financiare. Normalizarea contabila: definirea situatiilor financiare, obiectivul situatiilor financiare; caracteristicile calitative ale situatiilor financiare; imaginea fidela;

skip_next