Licenta
FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR - UNIVERSITATEA SPIRU HARET

TEMATICA LUCRARILOR DE LICENTA pentru anul universitar 2005-2006 MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR - Prof. univ. dr. ILIE MIHAI 159.Analiza bonitatii Companiei X pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierderi. 160. Raportarile contabile

FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII - UNIVERSITATEA SPIRU HARET

TEMATICA LUCRARILOR DE LICENTA pentru anul universitar 2005-2006 GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII - Prof.univ. dr. Marin DUMITRU 58. Fundamentarea surselor de finantare a activelor circulante ale intreprinderii. 59. Studiu privind creditarea

ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU - PROMOVAREA EXAMENULUI DE LICENTA

Rezultatele probei 1 se anunta absolventilor in termen de 48 de ore de la data sustinerii acesteia prin afisare la panoul special amenajat. Pe tabelul cu rezultate se mentioneaza data si ora afisarii. Eventualele contestatii ale absolventilor

ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU - INSCRIEREA ABSOLVENTILOR

Inscrierea la examenul de licenta se face pe baza unei cereri individuale scrise care se depune la Sectia Invatamant cu cel putin 15 zile inainte de inceperea acestuia de catre studentii de la cursuri de zi si cu 5 zile de catre ofiterii-studenti de

FACULTATEA DE CHIMIE - CHIMIE,CHIMIE IN LIMBA FRANCEZA SI CHIMIE IN LIMBA ENGLEZA - UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Disciplina fundamentala: CHIMIE ANALITICA TEMATICA: Influenta pH-ului asupra potentialului redox si asupra stabilitatii combinatiilor complexe (Echilibre competitive). Titrarea acizilor tari si slabi (Curbe de titrare). Titrarea reducatorilor (Curbe

FACULTATEA DE CHIMIE - CHIMIE-FIZICA- UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Disciplina de specialitate : METODE DE SEPARARE SI ANALIZA DE URME TEMATICA: Sisteme de extractie cu solventi. Detectia in cromatografia de gaze. Mecanisme de separare in procesele membranare. BIBLIOGRAFIE: Candin Liteanu, S. Gocan, A. Bold,

FACULTATEA DE CHIMIE - CHIMIE- UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Disciplina de specialitate: BIOCHIMIE ANALITICA TEMATICA: Enzime ca reactivi analitici. Cinetica reactiilor catalizate enzimatic (Michaelis- Menten). Semnificatia analitica a parametrilor cinetici Km si Vmax. Voltametria ciclica.

UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - PRINCIPII GENERALE

METODOLOGIA privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior examene de absolvire, licenta, diploma au disertatie 1. Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea Al.I.Cuza din Iasi se vor

UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

1. Organizarea si desfasurarea examenului de absolvire /licenta/diploma se realizeaza in doua sesiuni: de vara ( iunie); de iarna (ianuarie-februarie), pentru absolventii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor din prima sesiune sau

UNIVERSITATEA AL. IOAN CUZA DIN IASI - INSCRIEREA CANDIDATILOR IN VEDEREA SUSTINERII EXAMENELUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

1. Inscrierea la examen se face in perioada stabilita prin structura anului universitar, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului, pe baza de cerere scrisa, prezentata la secretariatele facultatilor organizatoare, de catre fiecare